Wed. May 22nd, 2024

Blog Rehberlik

Gelecek Yolunda Rehberlik

Psikolojik Danışmanlık

“NLP, tecrübelerin ve en mükemmelin modellenmesi şeklinde açıklanan, hedefe odaklı kullanılan bir terapi yöntemidir.” 1970’li yıllarda dil bilimcisi olan John Grinder ve matematikçi olan Richard Bandler tarafından geliştirilmiştir. NLP ile insanlar, yaşamlarındaki tecrübelerinin her birini ve kendilerini nasıl geliştireceklerini öğrenirler. Bu şekilde NLP insanlara daha kaliteli bir yaşama sahip olma...

Güncel Yazılar

Okula başlamak, çocuğun hayatındaki en önemli dönüm noktalarından biridir. Çocuk ilk kez programlı öğretimin gerektirdiği etkinliklere katılmak, belirli bir disiplin, plan dâhilinde kurallara uymak, öğreticinin...

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte bu teknolojiler hayatın pek çok alanıyla bütünleşmeye başlamıştır. Yaşamın bütün alanlarına bu teknolojiler çeşitli kolaylıklar sunmuştur. Bu bütünleşme süreci,...

Hızlı ve Etkili Okuma Nedir? Hızlı okuma yüzeysel bir okuma değildir. Sadece çapraz ya da düz okuma da değildir. Tam tersine hızlı okuma anlayarak ve...

    Diskalkuli Yunanca ‘dis’ (bozuk), Latince ‘calculare’(hesaplama) sözcüklerinden gelmiştir. Diskalkuli ilk olarak Çekoslovakyalı araştırmacı Kosc (1974) tarafından ‘’ bilişsel fonksiyonlarda genel bir güçlük olmaksızın,...

Pomodoro Tekniği Nedir? Francesco Cirillo tarafından bulunan teknik; 25 dakikalık çalışma ve 5 dakikalık molalardan oluşan bir çalışma tekniğidir. Teknikte 25 dakikalık çalışma ve 5...

Öğrencilerin yaşamış olduğu sınav kaygısı ve stres sorunları sınavlarda hatalar yapılmasına neden olur. Sınavda çok fazla yanlış yapılmasına ve öğrencinin motive olamamasına neden olan sınav...

Her bireyin farklı kişiliği vardır ve kişilik ile davranış tutumları ortaya çıkmaktadır. Psikolojide yapılan belirli tarama testleri ile bireylerin karakteri ve davranışları hakkında bilgi edinilmekte,...

Toplum içinde psikolojik sorunlar yaşayan birçok sayıda birey bulunmaktadır ve bu tür rahatsızlıkları bulunan kişilere erken tanı konulması için yapılan ölçek değerlendirmesi ve testler mevcuttur....

Bizi biz yapan ve her bireyi birbirinden ayıran sizce nedir? Çevrenizde bulunan insanların her ne kadar birbirlerine benzeyen yanları olsa da en azından bir noktada...

Bruksizm (diş gıcırdatma) genellikle uyku esnasında oluşan güçlü çene hareketlerinin neden olduğu çeneleri sıkma, dişleri gıcırdatma olayıdır. Toplumumuzda sık rastlanır. Genellikle bu alışkanlığa sahip bireyler bundan...

Bildiklerinizi unutun Yetişkinler yeni nöron (beyin hücresi) üretebilir mi? Tıp dünyası, yakın geçmişe kadar bu soruya olumlu cevap veremiyordu. Fakat bunun mümkün olduğu artık biliniyor...

İnsanların en temel ihtiyaçlarından birisi kuşkusuz ki anlaşılma isteğidir. Bir insanın kalbinden, ruhundan geçen duygu durumlarının bir kişi tarafından anlaşılması en büyük arzudur. Empati ötekinin...

Hayatımızın neredeyse üçte birini kapsayan uyku hayati derecede önemli fizyolojik bir ihtiyaçtır. Dinlendirici bir uykunun süresi kişiden kişiye değişmekle beraber yaşa bağlı olarak da farklılıklar...

Alüminyum her yerdedir, ancak insan vücudunda aşırı miktarda arttığında, bir sağlık tehdidi haline gelebilir. Ne yazık ki, bilimsel kanıtlar, uluslararası düzenlemelerin küresel insan alüminyum maruziyetini azaltma...

D Vitamininin Aslında Vitamin Olmadığının Bulunuşu Sör Mellanby, köpekler üzerinde çalışmalarını sürdürürken bu çalışmalardan bağımsız olarak Huldshinsky ve Chick ekibi, çocuklar üzerinde raşitizm tedavisi konusunda...

Translational Psikiyatri dergisinde yayınlanan bir çalışma dirençli depresyon tedavisinde yeni bir kapı açıyor.  Hastalık kontrol ve önleme merkezine göre ABD’de 12 yaşın üzerinde depresyon görülme...

AKILLI TELEFONLARIN AŞIRI KULLANIMI BAŞ AĞRILARINIZIN VE DAHA FAZLA AĞRI KESİCİYE İHTİYAÇ DUYMANIZIN NEDENİ OLABİLİR ! Nöroloji klinik uygulaması’nda yayınlanan araştırmaya göre artan akıllı telefon...

Psikiyatrik bozukluk olan “Yaygın Anksiyete Bozukluğu (YAB)” olması gerekenden çok daha fazla “aşırı endişelenme ve kaygılanma” durumudur. Tehlikeli olarak algılanan olayların neticesinde sağlıklı olan her...

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki Oda sıcaklığı sadece uyku kalitemizi değil aynı zamanda genel sağlığımızı da etkiliyor. (more…)

İnsanlardan uzak bir çalışma ortamı ne yazık ki hayal. Evimizden çalışsak dahi telefonla ya da internet üzerinden insanlarla iletişim kuruyoruz.  Ortak bir iş ve ortak...

Yürütücü işlevler amaca yönelik karmaşık davranışları oluşturmak, çevresel değişiklik ve taleplere uyum sağlamak için gerekli olan bilişsel yetenekler kümesidir. Yürütücü işlevler, insanların görevleri tamamlamasına ve...

Uygulamalarımız

Corona virüsünde ölüm oranının daha önceki yıllarda SARS ve MERS enfeksiyonlarına neden olan ölümlerden daha düşük olduğunu söylenirken , bulaşıcılığının hepsinden daha yüksek olması nedeniyle...

Türkiye ve dünya genelinde hızla yayılmakta olan COVID-19 hasta kişilere verdiği zararın yanında sağlıklı bireylerinde psikolojilerine verdiği tahribatın epey fazla olduğu ortaya çıkmıştır. (more…)

Aleksitimi; Türkiyede “Duygu Sağırlığı” olarak da bilinmektedir.Aleksitimi varlığı bulunan kişiler sosyal hayatında kişilerle arasındaki ilişkilerde sorunlar yaşamaktadır. Çoğu zaman üzüntü yaşamaları gerektiği dönemlerde üzülmez, sevinç...

Depresyon; kişilerin zamanlarını verimli kullanmasını engelleyen, kişilerde gelecekte kötü günlerin bulunacağı düşüncelerini oluşturan ve tedavisi olan bir psikolojik rahatsızlıktır.Beck Depresyon Ölçeği kendi kendini değerlendirme yöntemi...

Sınav kaygısı, kişilerin akademik başarılarını olumsuz yönde etkilemektedir. Sınava verimli bir şekilde  hazırlanmış bireylerin, sınavları yaklaştığında “Başaramayacağım, hiçbir şey bilmiyorum” gibi düşünceleri sürekli zihinlerinde oluşmaktadır.Sınav...

Atılganlık; toplumsal yaşamın temelini oluşturan iletişimin verimli bir şekilde olabilmesini sağlayan bir durumdur. Atılgan kişiler kendilerinden emin konuşurken, karşısındaki kişinin gözlerinin içine bakmaktan çekinmez aynı...

Kişilerin öğrenmeleri ve öğrendikleri bilgileri hatırlama yolları farklıdır. Mesela bazı kişiler öğrendikleri bazı bilgileri hatırlamak için görüntülerini göz önüne getirmeye çalışırken, bazıları ise sesleri duyarak...

Yapılan araştırmalara göre kişiliklerine uygun olan meslekleri seçen kişiler daha mutlu ve başarılı olabilir. Meslek seçimi birçok öğrencinin karar vermekte zorlandığı bir alandır.Mesleki Eğilim Belirleme...

Çalışma Davranışını Değerlendirme Envanteri ’nin amacı, öğrencilerin çalışma davranışları ile ilgili tutum ve davranışları belirlemek, hangi çalışma stratejisinin karakterlerine daha uygun olduğunu fark etmelerini sağlamak,...

Kişilerin ilgi alanlarını ve yeteneklerini bilmesi ve kendini bu alanda yetiştirmesi kişiyi önemli bir zaman kaybından koruyacaktır. Öyle ki müziğe yeteneği olmayan bir kişinin yıllarca...

Benlik, kişinin karakteristik özelliklerinin bütünüdür, başka bir deyişle kişiyi diğerlerinden ayıran özelliktir.Benlik Tasarımı Envanteri ile, öğreneceğiniz benlik kavram değeriniz kendinizi ne kadar iyi tanıdığınızı öğrenmek...

Algılanan aile desteği ölçeği kişileri ailelerinden aldıkları desteği nasıl algıladıklarını ölçmek amacıyla kullanılır. Kısacası insanların aileleri ile ilişkileri sırasında yaşadıkları ve hissettikleri duygulara ilişkin bilgi...

Gelişen teknoloji ile birlikte internet kullanımı her alanda artmışken, kişiler internetin içine çeken etkisi dolayısıyla internette geçirdikleri zamanı verimsiz kullanmaya başlamışlardır.İnternet Bağımlılığı , internetin aşırı...

Eğitime ve zeka kavramına yeni bir yaklaşım getiren çoklu zeka kuramı ile geliştirilmiş Çoklu Zeka Testi, bireylerin sahip oldukları farklı zeka türlerini ve bileşenlerinin farkına...

Kişilik özelliklerinizi ve ruhsal durumunuzu değerlendirmenin en kapsamlı yolllarından biri MMPI kişilik testidir.Bu ölçeğimizi kullanarak ruhsal durumunuzu ve kişilik özelliklerinizi sistemimizde bulunan uluslar arası alanda...

Offer Benlik İmgesi Envanteri , kişilerin farklı alanlardaki uyumunu ölçmek amacıyla uygulanan, kendini değerlendirme ölçeğidir.Offer Benlik İmgesi Envanteri bireylerin, bahsedilen 10 temel alanda bulunduklarını öğrenmelerini...

ASRS – Yetişkin Dikkat Eksikliği Ölçeği , bireylerin kendinde bulunan veya bulunması muhtemel olan dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunu ölçmek için kullanılır.Dikkat eksikliği tanısı konulmamış...

Depresyon, sürekli uyumak isteme, hayatta yaptıkları hiçbir şeyden mutluluk hissetmeme, hayatlarının devamında da mutlu olamayacakları düşüncelerini kişilere empoze eden bir psikolojik rahatsızlıktır. Kişilerin hayatlarını negatif...

Sosyal kaygı; kişilerin gelişim yaşlarında iken kendini gösterebilmektedir. Sosyal kaygısı bulunan kişilerde topluluk ortamlarına girmekten kaçınma, karşısındaki ile iletişim kurmaya çalışırken gözlerini sürekli kaçırma, topluluklarda...

Beck Anksiyete Ölçeği , hem sağlıklı bireylere tarama amaçlı, hem de hasta bireylere anksiyetenin düzeyini ve tedavi sürecinin etkilerini değerlendirmek amacı ile uygulanabilen bir testtir.Kaygı,...

Depresyon,Anksiyete ve stres kişilerin hayatlarının verimini düşüren ve hayatı negatif yönde etkileyen rahatsızlıklardır. Hayatı oldukça zor kılan ve hayatta sürekli umutsuz bakılmasını sağlayan bu rahatsızlıkların...

Scl 90 R danışanların ilk psikolojik değerlendirilme aşamasında, psikopatalojinin belirlenmesinde kullanıldığı gibi sağlıklı bireylerde genel tarama amaçlı da kullanılır ve güvenilir sonuçlar elde etmemizi sağlar.Bireyde...