Sun. Jun 23rd, 2024

Blog Rehberlik

Gelecek Yolunda Rehberlik

5 Faktör Kişilik Envanteri Nedir? Ne için Kullanılır?

Gelecek Yolunda Rehberlik

Her bireyin farklı kişiliği vardır ve kişilik ile davranış tutumları ortaya çıkmaktadır. Psikolojide yapılan belirli tarama testleri ile bireylerin karakteri ve davranışları hakkında bilgi edinilmekte, belli bir puan verilmektedir.

5 faktör testi de bireylerin davranışları ve kişiliği hakkında fikir edilebilmek için geliştirilmiş bir tarama testidir. Bu test yaklaşık 50 sorudan oluşmaktadır ve cevaplara göre kişiye puan verilmektedir. Alınan puan ile de bireylerin kişilikleri, çevreye olan ilişkileri, iş ilişkileri ve yetkinliklerinin seviyesi belirlenir. Literatürde kabul görmüş bu test ile kişiliğiniz hakkında fikir edinebilir, çevreye olan duyarlılığınız ve davranışlarınızın düzeyini öğrenebilirsiniz.

5 Faktör Testinin Amacı

  • Kişilik özelliklerini öğrenme
  • İş ilişkileri seviyesini öğrenme
  • Çevreyle olan uyum seviyesini öğrenme
  • Davranış tutumları hakkında bilgi sahibi edinme

5 faktör testi, herkese uygulanabilir bir testtir ve literatürde en iyilerinden biri olarak kabul edilmektedir. Teknik olarak geliştirilen bu test kişilerin duygusal davranışlarının nedenleri öğrenilmekte, kişilik, iş ilişkileri seviyesi öğrenme, çevre uyumunu öğrenme ve davranış tutumlarını ölçme amacıyla yapılmaktadır. Sağlıklı bireylerin de yapabileceği 5 faktör testi soruları ise 50 tanedir ve her soru için 5 puanlık ölçek bulunmaktadır. Kesinlikle katılmıyorum, katılıyorum, kararsızım, katılıyorum ve tamamen katılıyorum cevapları ile 5 puanlık ölçek oluşmakta ve 1 seçenek işaretlenmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda ortalama bir puan oluşur ve bu puan ile kişiliğiniz ile ilgili bilgiler ortaya çıkar.

5 Faktör Testi Nasıl Uygulanır?

Psikoloji alanında geliştirilmiş farklı birçok tarama testleri bulunmaktadır ve bu testlerin her biri farklı amaçla kullanılmaktadır. Uygulanan bu tarama testlerinden biri olan 5 faktör testi de psikoloji alanında kullanılmakta ve belirli sorular ile bireylerin kişilikleri ile davranış seviyeleri öğrenilmektedir. Bu test sayesinde çevreye olan uyumunuz, iş alanındaki tutumunuz ve insanlara karşı olan davranışlarınız hakkında bilgi edinebilirsiniz. Dışa dönüklük, nevrotiklik, uyumluluk, sorumluluk ve deneyime açıklık olarak 5 faktör ile oluşturulmuş bu test, eğitim veya eğlence amacıyla kullanılmalıdır. 3-8 dakika arası süren beş faktör testi, yaygın olarak kullanılan bir kişilik modelidir ve kişinin kendini tanımasına da yardımcı olmaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *