Wed. May 29th, 2024

Blog Rehberlik

Gelecek Yolunda Rehberlik

AİLE İÇİ İLETİŞİM NEDEN ÖNEMLİDİR?

Gelecek Yolunda Rehberlik

Aile içi iletişim sağlıklı psikolojiye sahip ailelerin toplum içerisinde yer alması ve karakter bozukluğuna sahip bireylerin yetiştirilmemesi için oldukça önemlidir.

Aile içi iletişimde her türlü bilginin kişisel sınırlar dışında aile ile paylaşılması güven duygusunu arttırırken aynı zamanda aile bireylerinin toplum içerisindeki yalnızlığını da almakta ve kendine güvenen, yalnız hissetmeyen bireyler olarak yaşamalarını sağlamaktadır.

Aile içi iletişim ortay çıkacak olası olumsuzlukların engellenmesini sağlarken beraberinde iletişimsizliğin doğurabileceği fiziksel şiddet ve psikolojik şiddetin de olasılığını düşürerek engellenmesinde başrol oynar.

Aile içi iletişimi güçlü olan ailelerin varsa çocuklarının nerede, ne zaman, nasıl şartlar altında bulunduğunu ailesi ile paylaşması durumunda derdini anlatabilen ne kendisini en iyi şekilde ifade edebilen bireylerin yetilmesi ve güvenilir bir ortamda yaşaması sağlanmaktadır. Aile üyelerinin şeffaf bir şekilde kendi hayatlarında olanlardan bahsedebilmesi aile bağlarının güçlenmesini sağlarken aynı zamanda ortaya çıkabilecek sorunlarda çözüm yolunun kolaylıkla bulunmasında aile içi iletişimin payı oldukça büyüktür.

Aile içi iletişim sizlere bazı aile bireylerinin dinleme kapasitesini de arttırırken hayatları boyunca yi bir dinleyici ve sağlam bir karakter olmalarında da önemli rol oynamaktadır. Kendisini ifade edebilen, ne istediğini söylerken zorluk yaşamayan ve tercihlerinin insanlara fayda veya zarar getirip getirmeyeceğini bilen bireylerin oluşumunda aile içi iletişimin etki oranı oldukça yüksektir.

AİLE İÇİ İLETİŞİMDE ÖNEMLİ FAKTÖRLER NELERDİR?

Aile içi iletişimde en etkin ve önemli rol anne ve babadadır. Sağlıklı bireyler yetiştirme ve aile ortamının düzeninden sorumlu olan anne baba çocuklarına karşı gerekli anlayışı ve onların da birer birey olduğunu kabullenerek bir tutumda bulundukları sürece aile içi iletişimi güçlü olan aileler meydana getirirler.

Baskı ve psikolojik şiddetin yüksek oranda yer aldığı ailelerde çocukların veyahut anne ve babanın kendisini ifade etmediği, içe kapanık bir tutum ile aileden ve çevreden uzaklaştığı görülmektedir. Psikolojik tedavi gerektirebilecek bu tür vakaların ciddiye alınmaması hem aileyi hem de aile çevresindeki insanları etkileyecektir.

İçe kapanık ve paylaşımsız bireylere sahip ailelerde bu durum ilerleyen dönemde kopukluklara sebep olarak ailenin kendi içerisinde dağılmasına neden olabilmekte, paylaşımın azalmasıyla beraber aynı çatı altında yer alan bireylerin birbiri ile yabancılaşmasını da sağlar. İyi ya da kötü oluşturulmuş bir iletişimin varlığı uzun yıllardır iletişimsizlikten daha çok tercih edilmekte ve doğru bulunmaktadır.

Birey kendisini ifade etmeyi, istediklerini söyleyebilmeyi ve doğru- yanlış kavramlarını, ahlakı aile içerisindeki iletişim ile öğrenir. İletişim kopukluğu yaşayan bireylerde ise güven duygusu dâhil pek çok konuda yetersizlik ve güvensizlik baş göstermektedir.

Sağlıklı bireyleri topluma kazandırmak ve huzurlu bir aile ortamında yer almak isteyen her anne baba ve çocuğun iletişim seviyesini ve şartlarını ayarlaması buna uygun olarak ailede yer alması gerekmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *