Per. May 6th, 2021

Rehberlik Online

Gelecek Yolunda Rehberlik

Akıllı İnsanların Özellikleri Nelerdir?

Gelecek Yolunda Rehberlik

Bazı insanlar gerek yaptıkları iş, gerek davranışları, gerek de konuşmaları sebebiyle toplumdaki diğer insanlardan daha farklıdırlar. Başarılı insanların çoğu toplum tarafından akıllı olarak nitelendirilmektedir. Akıllı insanların evrensel bir tanımı yoktur ve akıllı insan kavramı yaşanılan çağa, kültüre, topluma göre farklılık gösterebilmektedir. Tabloya genel olarak bakılacak olursa akıllı olarak nitelendirilen başarılı insanların çok fazla ortak özelliği bulunmaktadır. Bu insanların yaptıkları ortak kriterler olduğu kadar  yapmadıkları ortak kriterler de bulunmaktadır.Akıllı İnsanların Ortak Noktaları

Akıllı insanların yapmadıklarından bazıları maddeler halinde sıralanırsa:

  • Zamanlarını faydasız işler için harcamazlar.  
  • Olması gerekenden daha pozitif veya daha negatif düşünmezler. Aşırı iyimser veya aşırı kötümser olmak gibi bir yönleri yoktur. Daima gerçekçi olmayı tercih ederler.
  • Bencil bir yaklaşım tarzında bulunmazlar, yalnızca kendilerini değil etrafındaki diğer insanları da düşünürler.
  • İletişim kurarken dikkatsiz ve umursamaz davranmazlar. İyi bir konuşmacı oldukları kadar iyi bir dinleyicilerdir de, yani karşı tarafı dinlememek gibi bir hata yapmazlar.
  • Gereksiz konuları uzun süre kafalarına takmazlar. Hangi konular üzerinde daha fazla yoğunlaşması gerektiğine daha iyi karar verirler, zamanlarını ve enerjilerini faydası olmayacak işler için harcamazlar.
  • Herkesi veya her ortamı kendilerine benzetmeye çalışmak gibi bir hata yapmazlar. Bütün dünyanın kendilerine ayak uyduramayacağını bildikleri için uyum sağlamasını bilirler.
  • Akıllı insanlar hiçbir zaman kusursuz veya mükemmel olduklarını düşünmezler. İyi yönlerini bildikleri gibi zayıf yönlerini de bilirler. Bu da onları son derece gerçekçi kılar ve daha başarılı olmalarını sağlar. 
  • Sürekli bahane üreterek işleri ertelemezler. Sorunlardan fazla yakınmazlar, sorunlardan şikâyetçi olmak yerine var olan sorunlar için çözüm ararlar ve yeni çözüm yöntemleri geliştirirler. Yapılması gereken işleri sürekli ertelemek gibi de bir alışkanlıkları yoktur. Planlı hareket ederek her işi olması gereken en ideal zamanda yapmaya çalışırlar.
  • Olaylara tek bir bakış açısıyla bakmazlar. Zıt fikirlere her zaman saygıları vardır. İnsanlara kendi düşüncelerini benimsetmek yerine mantıklı bir biçimde fikirlerini beyan ederler. Bu da onları fikir alışverişi yapmaya daha elverişli bir insan haline getirir.

   Bulundukları ortamda sadece kendi çıkar ve menfaatleri için hareket etmezler, etrafındaki diğer insanların veya yaşadığı toplumun da menfaatini düşünerek hareket ederler. Özellikle liderlik vasfına sahip akıllı insanlar son derece yardımseverdir. Bu da onların toplum tarafından daha fazla benimsenmesini ve fikirlerinin önemsenmesini sağlar. Akıllı insanların çoğu sağlığını önemsememek gibi bir hata yapmaz. Sağlıklı yaşam konusunda dikkatli ve bilgilidirler. Herhangi bir işe başlamadan önce sadece tek bir ihtimal üzerine hesap yaparak hareket etmezler, yaşanabilecek olumsuz ihtimaller içinde yedek planları her zaman vardır. İnsanlara kaba davranmazlar; ancak hemen de samimi olmazlar ve bir anda da güvenmezler. Sorumluluklarının bilincindedirler bu konuda bilinçsiz hareket etmezler, emin olmadıkları konularda da sorumluluk almazlar.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir