Wed. May 29th, 2024

Blog Rehberlik

Gelecek Yolunda Rehberlik

Benlik Saygısı ve Özgüven

Gelecek Yolunda Rehberlik

Başarının sağlam temellerde ilerleyebilmesi, Benlik saygısı ve özgüven duygusunun gelişimine bağlıdır. İnsan kendine olan inanç ve saygısını elde ettiği zaman, tüm yapacağı çalışmalarda mutlaka sonuca ulaşacaktır.

Kendini sevmeyen kişi en baştan yenilgiyi kabul etmiştir ve tüm olumsuzlukların önünü sonuna kadar açmış olur.

Çocukların benlik saygısını elde edebilmelerinin temel faktörü, bilinçli anne babalardır. Değer kavramlarının doğru iletildiği çocuklar, saygı ve değer gördüğü aile içersinde, sağlıklı bir yetişkinlik evresine kolayca geçer. Çocuklarının yetenekli olduğu konuları doğru tespit ederek, onları kabiliyetleri doğrultusunda yönlendirmek, öz güven eksikliğini tamamen ortadan kaldırabilir. Hayallerine değer vererek, çocukların düşüncelerinin değerli olduğunu, onlara anlatmak, güçlü bir kişilik için, temel yapı taşıdır.

Sevgi ve birlik duygusuyla örülmüş, güçlü benlikler                                                                                     

İnsan yaşamı boyunca, çocukluk dönemlerinden kalan eksiklik duygusunu tamamlamak için, çaba sarf eder. Özgüven eksikliği olarak tarif ettiğimiz, duygu bozukluğunun belirtilerini, belli örnekler ile açmaya çalışabiliriz.                                                                                                                             

  • Yeni şeyler öğrenmeye isteksiz davranmak                                                                                                       
  • Başarısızlığı baştan kabul etmek                                                                                                                              
  • Sorunların çözümünde yılgınlık ve yorgunluk göstermek.                                                                                                     
  • Keşke diye başlayan cümleleri çok fazla kurmak.                                                                                        
  • Sevilen biri olmadığını düşünerek, insanlara yabancılaşmak                                                                       

Bunlara benzer his ve duygular var ise;  benlik saygısı ve özgüven eksikliği ile mücadelenin zamanı gelmiş demektir. Dostluk ve dayanışmanın da tamamlayıcı faktör olduğunu unutmadan, birlik ve beraberlik duygusunu asıl kılmak, çocukların sağlıklı bireyler olma yolundaki engellerinin kaldırılması demektir.                                                           

Sevginin iyileştirici gücü

Sevgi ve anlayışla yetişen bireylerin toplum hayatında sosyal statü edinme becerileri, sevgi eksikliği yaşamış, güven duygusu konusunda yetersiz bireylere göre, kat be kat fazladır. Dolayısıyla değer görme, sevilme ve önemsenme, benlik saygısı ve özgüven ihtiyacının vazgeçilmez etmenleridir. Özgüvenin temelinde sağlıklı iletişim, beğenilme, saygı ve kabul görme vardır.

Çocukların bu duygular ile yetiştirilebilmesi için, sosyal çevre, okul ve aile tarafından doğrudan destek görmesi hayati önemdedir. Bütün bu ifadelerden aşırı korumacılık anlamı çıkarılmamalı, kişiliğin doğru gelişiminde, hata yapabilme paylarının da; çocuklara doğru orantılarda aktarılması, uzman eğitimciler nezaretinde uygulanmalıdır. Özgüven eksikliği kadar, aşırı özgüven duygusunun da bir başka ruhsal uçurumlara savrulmak anlamına geldiğini hatırlatmak yararlı olacaktır.

Kendini tanımak, sorumluluk duygusunda başlangıçtır.

Kişisel gelişimin dengeli bir süreci takip edebilmesi için, risk alma ve sorumluluk kavramlarının önemi, çocukların anlayabileceği formda düzenlenirse, gelecekte atılması gereken adımlar özgüven problemine takılmadan hedefe varacaktır. Benlik saygısı ve özgüven duygularının sağlıklı gelişimi için, çocukların kişilik özelliklerinin tespit edilmesinden sonra, onları etkileyen çevresel faktörlerin detaylarını çıkarmak yerinde bir uygulamadır.  Kendilerini anlatmalarına fırsat vermekle büyük bir özgüven başlangıcı sağlanabilir. Soru sormalarını teşvik etmeliyiz. Kendisine saygı duyan bir birey başkalarına da saygı duyacaktır. Bıkmadan, ısrarla, yeniden deneyen, kararlı bireyler olarak yetişen çocuklar, mücadelenin tek gerçek olduğu toplum hayatına adapte olmakta, hiçbir güçlük çekmeyeceklerdir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *