Wed. May 29th, 2024

Blog Rehberlik

Gelecek Yolunda Rehberlik

Gelecek Yolunda Rehberlik

Bibliyoterapi, kitap (biblio) ve terapi (therapeia) olarak ifade edilmekle birlikte kitaptan kaynaklanan şifa anlamına gelmektedir. Bibliyoterapinin kullanım amacı kitaplar aracılığı ile kitaplardan hız alarak insanın kendisini tanıyıp içgörü kazanabilmesine yardımcı olabilmektir. Bu yolla, insanın kendi kişiliğini tanıyabilmesine yardımcı olunarak, onun gelişimine katkıda bulunulur. Bu yolla, insanlar arasında farklı bir iletişim süreci de başlatılmış olmaktadır.

Bibliyoterapinin Amaçları Nelerdir?

  • Bireyin, yaşamakta olduğu sorunun yalnızca kendi başına gelmiş bir sorun olmadığı, birçok kişinin de benzer sıkıntıları yaşamakta olduğu gerçeğini görebilmesi sağlanmaktadır.
  • Sorunların sadece tek bir çözümün olmadığını, bireyin yaratıcı gücünü devreye sokarak çok çeşitli çözüm yollarına ulaşabileceğini görebilmesine yardımcı olur.
  • Bireyin olumlu bir benlik kavramı geliştirebilmesine katkı sağlar.
  •  Bireyin kendini kabul edebilmesi için destek olur.
  • Bireyin kendilik fikrini geliştirmek, insan davranışları ve güdülerini anlamak, sahip olduğu ilgiler dışında ilgiler sağlamak, bireyin problemlerini çekinmeden tartışabilmelerini sağlar.

Bibliyoterapi Süreci

Bibliyoterapi üç aşamalı süreçtir.

  • Birinci Aşama (Özdeşim ve Yansıtma): Bu evre başarıldığı ve okuyucu öykü kahramanı ile özdeşim kurabildiği ve kendi sorunuyla ilgili bir yansıtma yapabildiği zaman, psikolojik danışman okuyucunun yavaş yavaş duygularını ortaya koyarak duygularından arınma evresine hazırlanmasına yardımcı olur.
  • İkinci Aşama (Rahatlama): Bu aşama danışan hazır olduğunda, duygular ortaya çıkarılmaya çalışılarak, duygularını fark edip, duygularından arınarak, belirli bir rahatlamanın yaşanmasına yardımcı olunan evredir.
  • Üçüncü Aşama (İçgörü ve Bütünleşme): Bibliyoterapinin en son aşaması olan evredir. Danışanın iç görü kazanabilmesi ve kendi bütünlüğünü sağlayabilmesidir.

 

Kaynakça:

Karataş, Zeynep ve Yavuzer, Yasemin (2015). Bireyi tanımada test dışı teknikler. Ankara: Nobel.