Cts. May 15th, 2021

Rehberlik Online

Gelecek Yolunda Rehberlik

Çalışma Davranışını Değerlendirme Envanteri Nedir? Ne İçin Kullanılır?

Gelecek Yolunda Rehberlik

Eğitim, doğru yöntemler ile verilmelidir ve her bir öğrencinin çalışma davranışlarının değerlendirmesi yapılmalıdır. Öğrencilerin eksikliklerini anlamak ve geliştirmek için uzmanlar tarafından geliştirilmiş olan çalışma davranışını değerlendirme envanteri son derece faydalı bir tarama testidir ve sahadaki eğitimciler tarafından onaylanmıştır.

Her öğrenci için uygulanması gereken bu envanter, kişinin çalışma davranışlarının tutumu ve derse yönelik ilgisini tespit etme amacıyla uygulanmaktadır. Test bittikten sonra ise gerekli değerlendirme yapılır ve öğrencinin eksiklikleri ile ilgili bilgi verilir. Bu bilgiler doğrultusunda ise öğrencinin eksiklikleri ve yanlışlıkları giderilir. İlkokul ve lise öğrencileri için yapılan bu test öğretmen veya veli tarafından uygulanabilir.

Çalışma Davranışını Değerlendirme Envanteri Hedefi

  • Çalışma Tiplerinin,
  • Özyönetim Tiplerinin,
  • Zorluk karşısında kullanılan davranış mekanizmalarının,
  • İşle ilgilenme becerilerinin analiz edilmesi.

Çalışma davranışını değerlendirme envanteri, öğretmenler tarafından öğrencilere yapılan bir testtir. Her açıdan birçok faydası bulunan bu envanter, öğrencinin derse olan ilgisi, çalışmaya yönelik davranışı ve eksiklikleri hakkında bilgi verir. Çalışma davranışını değerlendirme envanterin hedefleri ise çalışkanlığı, özyönetimi, bir zorluk ile karşılaşıldığında kullanılan mekanizmaları analiz etmektir. Öğrencinin eksikliklerini gidermesi ve derse yönelik ilgisinin artması için hazırlanmış bu test, ilköğretim 4.sınıf, ortaokul 5.6.7. Ve 8. Sınıftaki tüm öğrenciler için uygulanabilir. 73 sorudan hazırlanmış bu test, 7 davranış kategorisi ve duygusal nitelikleri kapsamaktadır. Test bittikten sonra da kişinin çalışma davranışlarını ile ilgili bir değerlendirme yapılır.

Çalışma Davranışını Değerlendirme Envanteri Uygulaması

Eğitim ve öğretim için geliştirilmiş bir tarama testi olan çalışma davranışını değerlendirme envanteri, kişinin eksikliklerini gidermesi için uygulanmaktadır. Öğrenciler için faydalı olan çalışma davranışını değerlendirme envanteri yaklaşık 73 sorudan oluşmaktadır ve çalışmaya yönelik sorular vardır. Öğrencilerin gelişimi için önemli bir tarama testi olan bu ölçekte sorulara verilen cevaplara göre kişi değerlendirilir ve detaylı bir bilgilendirme yapılır. Tüm öğrencilerin mutlaka yapması gereken bu test, ayrıca ders çalışmaya yönelik potansiyeli de artırmaktadır. Test aşamasının ardından öğrencinin eksikliklerini gidermesi için de bir rapor oluşturulur. Kişinin kendisinin de yapabileceği bu tarama testi İlköğretim, ortaokul ve lise çağındaki bireyler için uygulanabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir