Sun. Jul 21st, 2024

Blog Rehberlik

Gelecek Yolunda Rehberlik

Yaşamdan Bir Yaprak – Çocuk, Ders ve Aile

Gelecek Yolunda Rehberlik

Çocuk, ders ve aile üçlüsü her insanın yaşamında bulunan üçlüdür. Çocuklu ailelerin en büyük sorunlarından birisi şüphesiz ders denilen şeydir. Ders; aileler için bazen ödev bazen ise ders çalışmak anlamlarına gelir.

Günümüzde çocuklar tam olarak ailelerine bağımlı bir şekilde yetiştirilmektedirler. Öyle ki çocuk dersini kendi başına değil ancak ailesi söylediğinde yapmaktadır. Ailelerin bu baskıcı durumu çocukları bıktırmakta ve eğitim dünyasından uzaklaştırmaktadır.

Çocuk ve ders ailelerin etkisiyle birbirine ısındırılması gereken iki ayrı varlıktır. Fakat aileler bazen bilinçli bazen de bilinçsiz bir şekilde çocukları dersten uzaklaştırıp korkutmaktadır. Aileler çocuklarının en iyi olmalarını isterken aslında onları psikolojik olarak kötü etkilediklerinin farkına varmazlar.

Aileler Neden Çocuklarına Ders İçin Baskı Yaparlar?

İnsan psikolojisinde tatmin olmak denilen bir unsur vardır. Aileler önce kendi yaptıklarıyla sonra da aile üyelerinin yaptıklarıyla ön plana çıkmak istemektedirler. En iyi olmak istedikleri için de çocuklara baskı uygulamakta ve bunun sonucunda çocuğu dersten kaçırmaktadırlar.

Fazla hırslı olan aileler ise çocuklarına baskı yapmayı da aşıp imkânı olsa sınavlara kendileri girecek dereceye gelmektedir. Tüm bunlar çocukları kesinlikle olumsuz yönde etkilemektedir.

Çocuk, Ders ve Aile Arasında Nasıl Bir İlişki Olmalıdır?

  • Aileler elbette çocukları desteklemek ve teşvik etmek için onlarla konuşmalıdır fakat bunu hırs haline getirmemelidir.
  • Çocuk ve ders birbirine yakınlaştırılmalıdır. Bunun için de çocuğa ders sevdirilmelidir. Eğer çocuğa ders zorla dayatılırsa çocuk dersin kötü bir şey olduğunu düşünecek ve dersten kaçacaktır. Bu yüzden dersin ne olduğunun onlara anlatılması gerekmektedir.
  • Çocukların bir şeyi alışkanlık haline getirmesi için kullanılabilecek en güzel ve etkili yöntemlerden birisi ödüllendirmektir. Çocuklara ders çalışması ya da ödev yapması karşılığında ufak ödüller verilirse çocuklar derse ısınacaktır.
  • Ailenin durumu çocuğu etkileyeceği için aile bireylerinin de uğraşları olmalıdır. Eğer aileler de günlük ve devamlı olarak bir şeyle uğraşırlarsa çocuk bunun doğal olduğunu kavrayacak ve ders çalışmanın da doğal olduğunu düşünecektir.

Çocuklar Neden Dersten Kaçarlar?

Ders bir çocuk için ilk sorumluluk sayılabilir. Her şeyi ebeveynleri tarafından yapılan çocuk okul dönemine girmesiyle ders kavramıyla karşılaşır ve istemsizce korkar. Korktuğu için ise kendine güvenemez. Bir de bunun üzerine ailelerin baskısı eklenince çocuklar için ders çok korkunç bir şey olarak görülmeye başlar. Yapsalar dahi sevmeyerek ve istemeyerek yaparlar.

Çocuk, Ders ve Aile İlişkisi Nasıl Olmalıdır?

Aile bireyleri her zaman birbiriyle iletişim içerisindedir ve bundan gerek birbirlerini çok fazla etkilerler. Özellikle de ebeveynler çocuklarının üzerinde büyük etkiler bırakır. Çocuk, ders ve aile ilişkisinde de aile faktörü çok önemlidir. Aileler çocukları teşvik etmelidir. Ancak bu teşvik zorbalık ve baskıyla yapılmamalıdır. Çocuklarının üzerinde bir baskıcı tutum olduğunda hiçbir çocuk bunu kabullenmek istemez. Bu yüzden ailenin tavrı saygı ve sevgi içermelidir. Sabır ve özenle çocuğa dersi öğretmeli ve uygulatmalıdır.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *