Tue. Sep 26th, 2023

Blog Rehberlik

Gelecek Yolunda Rehberlik

Çocuk ve Sosyalleşme

Gelecek Yolunda Rehberlik

Çocukların ilerleyen yaşlarda katılarak, belirli roller üstleneceği sosyal hayatta, onları bekleyen belirli toplumsal davranış kuralları vardır. Çocuk ve sosyalleşme değerlendirmesinde sosyal yaşama çocukların etkin ve sağlıklı bir şekilde katılabilmelerinin yolları araştırılmıştır.

Çok küçük yaşlardan başlayarak çocuklar belli yöntemler ile toplum içerisinde nasıl davranmaları gerektiğini öğrenirler. Belirli bir öğrenme süreci içerisine yaşadıkları ülkenin kanunları, aile değerleri ve çevrelerinde devam ettirilen değer yargıları çocuklara aktarılır. Bu öğrenme düzeyi çocukların sağlıklı bir birey hayatı sürebilmeleri için hayati önemdedir. Çünkü sosyal olma, toplum içerinde rol edinme kabiliyetleri kendiliğinden oluşmayacak, yönlendirmeler ile sağlanacak bir özelliktir.

Ebeveynler bu konuda çocuklarına,  kendilerinden örnekler vererek, sosyal hayatın kapılarını sırasıyla açmalıdır. İlerleyen evrelerde eğitim hayatında karşılaşacağı öğretmenlerinden de oldukça önemli sosyalleşme yöntemlerini öğrenmeleriyle bireysel kimliklerinin oluşmaya başlandığı söylenebilir. Sosyalleşme sürecinin tüm unsurlarıyla tamamlanabilmesi için gerekli olan aşamalara göz atmak faydalı olacaktır.                                                 

Çocuğun kişilik yapısı: bazı çocuklar akranlarına göre daha fazla dışa dönük iletişime açıktır. Çevresel etkilerin odağında olacaklarından sosyal becerilerini hızla geliştirmeye başlarlar. İçine kapanık olan çocukların ise biraz daha fazla ilgi ve motiveyle sosyal etkinliklere teşvik edilmeleri sağlanabilir.

Yetişkinlerle doğru iletişim: çocukların yetişkinlerle kurduğu doğru ilişkiler, onların belirli davranış kalıplarına hakim olmalarını sağlayacaktır. Bu avantaj sayesinde toplum hayatındaki yerlerini başarıyla elde etmiş olurlar. Çocuk ve sosyalleşme konusunda, yetişkin çocuk arasındaki sağlıklı iletişim, sosyalleşme yolundaki adımların en önemlisidir. Bu sağlıklı ilişki sayesinde çocuk toplum tarafından kabul gören davranışları öğrenerek saygın konuma yükselme ihtimalini de hayli güçlendirmiş olacaktır.

Çevresel etkenler: çocuğun bebekliğinden itibaren kendisine karşı gösterilen ilgili, davetkar tavırlar, onu motive ederek,  ilerleyen dönemlerde aynı tavırları kendisinden küçüklere uygulamasını sağlayacaktır. Model alınarak öğrenmede çevreden çocuğun aldığı tepkileri doğru analiz edip uygulamak istemesi, çocuk ve sosyalleşme içerisinde toplum tavırlarına ilk muhatap olunma anını sembolize eder. Ayrıca empati duygularını harekete geçirmek, çocuğun kendisini bir başkasının yerine koyarak düşünmesini sağlamak, sosyalleşmesinin devamlılığına önemli katkılar sağlayacaktır.

Yaşıtlar arası ilişkilerin önemi

Yetişkin bireylerden öğrendiklerinin önemi yanında,  çocuğun yaşıtlarında da öğreneceği çok fazla olumlu davranış modelleri olabilir. 1 yaşından sonra çocuklar, yaşıtları ile farklı etkileşim içerisine girerek çok yararlı davranış modellerini birbirilerine aktarabilirler. Birbirlerinin sevdikleri oyuncakları değişmeleri, diğer çocuk ağladığında ağlamaları bu etkin davranışlara örnek gösterebilir. Bu davranışlar, çocukların çevreye karşı ne kadar duyarlı ve öğrenmeye meraklı olduklarının açık kanıtı gibidir. Yaşıtları ile geçireceği zamanlar çocukların sosyal gelişimleri için oldukça önemlidir.

Akranlarının tavırlarını gözlemleyerek, kendileri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmaya başlarlar. Farklı davranış örnekleri hakkında bilgi sahibi olmaları kişisel ilişkilerde belirleyecekleri sınırları çizmesinde çok yararlıdır. Aile- arkadaş çevresi ve eğitim hayatı çocukların sosyalleşme serüvenlerinin en önemli duraklarıdır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *