Mon. Mar 4th, 2024

Blog Rehberlik

Gelecek Yolunda Rehberlik

ÇOCUKLARDA DİKKAT EKSİKLİĞİ VE REHBERLİK

Gelecek Yolunda Rehberlik

Çocuk, başlı başına ele alınması gereken en özel olgudur. Her anne, babanın tamamen kendinden parçalarla dünyaya getirdiği en özel varlıktır. Çocukları sadece beden sağlığı olarak değil özellikle ruh sağlığı ve ruhen huzurlu olabilecek şekilde yetiştirebilmek çok önemlidir.

Çünkü ruhu yaralı yâda kendini doğru ifade edemeyen çocuklar sorunlu ve yine kendini doğru ifade edemeyen yetişkinler olarak karşımıza çıkacaktırlar. Dikkat eksikliği  diğer adıyla hiperaktivite bozukluğu (DEHB) olarak bilinen aşırı hareketlilik ve dikkat toplayamama dürtüsel olarak kendini sürekli hareket etme isteği ile ifade edemeyen çocuklar günümüzde çok fazla karşılaşılan bir durum haline gelmiştir.
Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu Nedir?

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu çok fazla belirtisi olmasıyla birlikte kendini çok çeşitli şekillerde gösteren mutlaka tedavi edilmesi ve destek alınması gereken bir dürtüsel durumdur. Tamamiyle aşırı duygusallık yada aşırı hırçınlıkla kendini gösterebilir. Bunun yanı sıra bu çocuklar kesinlikle aşırı hareketli ve dikkatini toparlayamamaktan, odaklanamamaktan yakınırlar. Bazılar ise bu durumun farkında olmadan çevresine karşı öfke kontolü sağlayamadıkları için zarar verebilirler. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu  üç ana grupta ayrıştırılabilir.

Bunlar;

  • DEHB-Dikkat eksikliği
  • DEHB-Aşırı hareketlilik
  • DEHB-Birleşik

Gruplara ayrılan dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun tedavileri ve yaklaşımları da farklı olabilmektedir. Fakat hepsinin ortak sorunu olarak kişilerin istemsizce aldıkları sorumlulukları yerine getirememesi ve konuya istemsizce dikkatini toparlayamaması olarak adlandırılabilir.

Dikkat Eksikliğinin Sebepleri

Dikkat eksikliği doğumsal veya çevresel sebeplerle oluşabilmektedir. Merkezi sinir sisitemi hastalıkları, nörolojik ve nörobiyolojik hastalıklar, genetik sebepler ve çevresel faktörlerin etkisi ile çocukta karmaşık bir yapı ile oluşan hasarlar dikkat eksikliğine ve hiperakvite bozukluğuna yol açabilmektedir. Doğum öncesinde ve doğum sonrasında ise yaşadığı herhangi bir hastalık ile de ilişkili olarak bunlar özellikle menejit beslenme bozuklukları havale geçirme durumları gibi farklı hastalıklar da olabileceği gibi doğum öncesinde annenin sağlık durumu erken yaşta gebelik veya 35 yaş sonrası hamileliklerde de görülebilmektedir. Çocuklar çevresel faktörler ile de bu hastalık ile karşılaşmaları mümkün olmaktadır. Bu faktörler aşırı bilgisayar kullanımı, çok uzun süre televizyon izlemek uyarıcı oyunları saatlerce oynayabilmek gibi bir çok şekilde örneklendirilebilir.
Dikkat Eksikliğinde Rehberlik ve Tedavi

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile yaşamak durumundaki çocuklar kesinlikle rehberlik servislerinden yararlanmalı ve tedavi görmelidir. Psikolojik olarak uyum sorunu yaşayan çocuklar düzenli ve uygun bir plan ile yaşamaya alıştırılmalıdır. Tedavi sürecine hayatının her alanında değişikler ile ona uygun ortamlar ile hazırlık yapılmalıdır. Okul ortamında oturdukları yerlerin cam kenarında olmaması öğretmene yakın oturuyor olması evde ve odasında sakin ve huzurlu bir çalışma ortamı odak noktasını belirlemesinde ona yardımcı olacak faktörlerdendir. Bununla beraber muhakkak hayatının her alanın planlı ve enerjisini atabileceği ortamlarında olması çok dikkat edilmesi gereken noktalardandır.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *