Fri. Jun 2nd, 2023

Blog Rehberlik

Gelecek Yolunda Rehberlik

Gelecek Yolunda Rehberlik

Çocukluk çağı dünyaya gelmiş her bireyin geçirdiği bir dönemdir ve bu süreç sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmezse büyük problemlerin ortaya çıkacağı bir yaşama sebebiyet vermektedir.

Çocukluk çağı olarak bilinen iki dönem;

 • İlk çocukluk dönemi (3-6) yaş aralığı
 • İkinci çocukluk dönemi (7-11) yaş aralığıdır.


 

İLK ÇOCUKLUK DÖNEMİ 3-6 YAŞ ARALIĞI

Okul öncesi dönem olarak bilinen ilk çocukluk çağı 3-6 yaş aralığı çocukların çevrelerini tanımaya çalıştığı, dış dünyayı keşfettiği, temel becerileri gerçekleştirdikleri ve çevrede olup bitenleri algılamaya başladıkları dönem olarak bilinmektedir. Bu dönemde fizyolojik gelişimlerini sürdüren çocuklar oyun becerilerini kavrama dönemini yaşamaya başlamaktadırlar.  Bu dönemde sosyalleşme de yaşanmakta ve ben merkeziyetçilik çocukların davranışlarında kendisi göstermeye başlamaktadır.  Bu dönem çocuk gelişimi ve becerileri için oldukça önemlidir, karşı koyulan her davranış ileri dönemlerde çocuğun kişiliğinde ve karakterinde ortaya çıkabilecek olumsuzluklara sebep olabilmektedir. Oyun dönemi olarak bilinen ilk çocukluk dönemi sosyal yaşantının temellerinin atılacağı dönem olarak adlandırılabilir. Bu dönemde kurulan arkadaşlıklar ile çocuklar ikili ilişkilerde nasıl davranmaları ve konuşmaları gerektiğini, paylaşımın nasıl olduğunu oyunlar yardımı ile öğrenmektedirler.

 

İLK ÇOCUKLUK ÇAĞI ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLERİ

 • Boy uzama hızı daha yavaştır
 • Makas kullanabilir
 • Kaslarını düzgün şekilde kullanabilir
 • Tuvalet eğitiminin verilmesi gereken dönemdir
 • Cümle kurma becerisi gelişir
 • Kelime haznesinde artış gözlemlenir
 • Kolay öğrenme dönemdir
 • Oyun oynayabilir
 • İkili ilişkilerde kendisini ifade edebilir

 

İKİNCİ ÇOCUKLUK DÖNEMİ

İkinci çocukluk çağı olarak adlandırılan okul dönemi çocukların asıl sosyalleştiği ve kendi istekleri doğrultusunda yaşamaya başladıkları dönemdir. Ebeveynlerinden ilk kez tam anlamıyla ayrı zaman geçirmeye başlayan çocuklar gün içerisinde kendi isteklerini, düşüncelerini başkasından destek almadan söylemeye ve uygulamaya başlarlar. Bu dönemde çocuğunun yapması gereken sorumluluk ve davranışları çocuğa bırakmadan gerçekleştirmeye çalışan ebeveynlerin çocuklarında birtakım aksaklıklar görülebilmektedir. Özgüven ve sorumluluk sahibi çocukların yetişmeleri için ikinci çocukluk döneminde çocukların sorumluluk sahibi olmaları engellenmemeli ve bu duruma uygun davranışlar sergilenmelidir
 

İKİNCİ ÇOCUKLUK DÖNEMİ ÖZELLİKLERİ

 • Ben merkeziyetçi davranışlarda azalma görülür
 • Mantıklı düşünme dönemi başlar
 • Kendini daha iyi ifade edebilir hale gelinir
 • Fiziksel gelişme azalır
 • Benliği hakkında fikirler oluşmaya başlar
 • Sorumluluk bilinci oluşur
 • İlk kez kendi başına kalmaya başlayan bireyde özgüven kavramı anlamlandırılır
 • Güç ve becerilerde artış gözlemlenir

Bu gibi özelliklerin bariz olarak görüldüğü ikinci çocukluk çağı yani 7-11 yaş aralığı doğru davranışlar sergilendiği sürece bireyin gelişiminde ve karakter oluşumunda oldukça önemli bir yaş aralığı olarak belirtilmektedir. Doğru yetişebilecek çocuklar için bilinçli ebeveynler olması gerekmektedir bu dönemde çocukları yetenekleri ve istekleri doğrultusunda yönlendirmek, anlayış ve motivasyon ile yetiştirmek gerekmektedir ve baskıcı, cezalandırıcı, şiddet içerikli davranılmamalıdır.  Gelişim dönemlerinin çocukların ileri ki yaşamları için oldukça büyük önem taşıdığı, tüm yaşamlarının temelini oluşturduğu unutulmamalıdır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *