Tue. Feb 27th, 2024

Blog Rehberlik

Gelecek Yolunda Rehberlik

Çocukluk Çağındaki Çocuklarda Akademik Başarısızlık

Gelecek Yolunda Rehberlik

Okul çağındaki çocuklarda akademik başarısızlık önemli bir problemdir. Bu dönemde akademik etkinliklere katılmak ve etkili bir öğrenme süreci yaşamak öğrencilerin en temel görevlerindendir. Fakat bu süreci tüm öğrenciler sağlıklı bir şekilde yaşayamayabilirler. Akademik başarısızlık birçok nedene bağlıdır.

Akademik Başarısızlığın Nedenleri Nelerdir?

 1. Öğrencilerden Kaynaklanan Nedenler
 2. Sınıfla İlgili Nedenler
 3. Aile İlişkileriyle İlgili Nedenler
 4. Öğretmen ve Okul İlişkileriyle İlgili Nedenler

Öğrenci İle İlgili Faktörler

 • Öğrencinin kendi yeteneklerine yönelik olumsuz algı
 • Motivasyon düzeyi
 • Düşük IQ düzeyine sahip olması
 • Öğrenme güçlüğü
 • Kaygı ve depresyon gibi ruhsal problemler

Okulla İlgili Faktörler

 • Öğretmenin pedogojik formasyon bilgisi ve becerisi
 • Okulda yürütülen etkili öğrenci kişilik hizmetleri
 • Öğrencilerin öğrenme düzeylerini değerlendirmede kullanılan değerlendirme teknikleri

Aile İlişkileriyle İlgili Faktörler

 • Ailenin okula yönelik tutum ve inançları
 • Ailenin akademik başarı beklentisi
 • Öğretmen- ebeveyn ilişkisi
 • Aile içi uyum, aile yapısı, disiplin uygulamaları
 • Ailenin içinde bulunduğu sosyal, ekonomik, kültürel, eğitim durumu

Akademik Başarısızlığı Öneleme Yöntemleri Nelerdir?

 • Çocuklarda erken öğretim dönemlerinden itibaren gelişim düzeylerine uygun olarak akademik becerilerin geliştirilmesine önem verilmesi
 • Akademik başarısızlık için öğrencinin suçlanması yerine psikolojik yardım alması ve başa çıkmasına odaklanılması
 • Akademil başarısızlık yaşayan çocuklara dönük etkili Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerini planlanması
 • Akademik başarısızlık nedenlerini önleme ve müdahale konusunda aileleri ve öğretmenleri bilgilendirmek
 • Çocuklara akademik yeterliliklerini fark ettirmeye yönelik çalışmalar yapılması

 

Kaynakça:

Çakar, F.S.(Ed.).(2020). Yaşam Dönemleri ve Uyum Sorunları. Ankara: Pegem Akademi