Mon. Apr 15th, 2024

Blog Rehberlik

Gelecek Yolunda Rehberlik

Çocukluk Döneminde Bipolar Bozukluk İşaretleri

Gelecek Yolunda Rehberlik

Journal of Affective Disorders’ta yayınlanan çalışmasına göre, erken çocukluk döneminde bipolar bozukluk hastalığının nadir görüldüğü düşüncesinin geçerliliği ciddi biçimde ve artarak sarsılıyor. Araştırmacılar, bu alandaki bir çalışmanın, bipolar bozukluk hastalarının yüzde 70’inin hastalık geçmişinin 5 yaşına veya daha öncesine kadar uzandığını öngördüğünü ifade ediyor.

Tanı

Halihazırdaki tanı modeline göre bipolar bozukluk teşhisi için, en az dört gün süren ve anormal, yükseliş eğiliminde veya irritabl mod özellikleri gösteren hipomanik bir periyot gerekiyor. Bu tanıya göre, mani epizotlarının açık ve belirgin olması gerekliliği, çocuklardaki mani döngüsünün çok hızlı olması sebebiyle, erken çocukluk dönemindeki vakaların teşhisini zorlaştırıyor.

Karakteristik

Danielyan ve ekibine göre, seyirlerinin silik ve remisyonlarının (stabil epizot) az olması sebebiyle çocuklar, bipolar bozukluğun daha şiddetli ve gelişimsel olarak karmaşık bir alt tipine eğilim gösteriyorlar. 5 yaş gibi erken dönemdeki çocuklarda bipolar bozukluk kendini sıklıkla, günlük mod değişimleri, şiddetli modda kısa epizotlar, kavgacı ve saldırgan davranışlar ve kronik düzeyde hassasiyet (irritabilite) ile gösteriyor.

Benzerlikler

Bipolar bozukluğun genç çocuklardaki geçişlerinin hızlı olması sebebiyle, semptomların diğer bozukluklarla örtüşmesi olası. Bu yüzden, bipolar bozukluk fazları arasında hızlı geçişler yapan bir çocuğun yanlışlıkla başka bir bozukluğa veya başka kondisyonların bileşimine sahip olduğu düşünülebilir. Aslına bakılırsa, bipolar bozukluk sıklıkla ADHD, majör depresif bozukluk, tavır/davranış bozukluğu ve diğer psikiyatrik bozukluklar olarak yanlış teşhis ediliyor. Bu önemli bir sorun çünkü 2010 yılında Robert Post ve ekibinin Journal of Clinical Psychiatry’de yayınlanan araştırma sonuçlarına göre bipolar bozuklukta tedavinin gecikmesi, yetişkinlikte uygulanan tedavilerden daha zayıf/yetersiz sonuçlar elde edilmesine yol açıyor.

Dikkate alınacak hususlar

Genç çocuklarda bipolar bozukluk karmaşık bir yapı sergilediği için, uygun düşen davranışsal sonuçları sınıflandırmak zor. Erken yaşta ortaya çıkan bipolar bozukluk tahminleri, mevcut yaygınlık oranından daha düşük olabilir. Danielyan ve ekibine göre bunun sebebi de, 7 yaşından önce bipolar bozukluk teşhisi konulan çocuklardaki teşhis kriterlerine ilişkin veri azlığı…

Sebepler

Genetik faktörlerin hastalığa yatkınlık oluşturması, bipolar bozukluğun çocuklarda ortaya çıkmasının nedenlerinden biri. Yoğun stres ve gerginlik yaratan durumlar ve ortamlar da zaten bu hastalığa yatkınlık gösterenler için tetikleyici rol oynayabiliyor. Bryan Kolb ve Ian Whishaw’un “The Fundamentals of Human Neurospychology”nin 2003 yılı baskısında yayınlanan çalışmasına göre, zaman içersinde hastalık kendi kendini sürdürebilir duruma geliyor ve çevresel faktörlerin ve diğer stres kaynaklarının epizotları tetiklemesine de gerek kalmıyor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *