Tue. Feb 27th, 2024

Blog Rehberlik

Gelecek Yolunda Rehberlik

Dikkat Eksikliği ve Hiperakvite

Gelecek Yolunda Rehberlik

Dikkat eksikliği erken yaşlarda ortaya çıkan ve kontrol altına alınmadığı taktirde ileride ciddi problemlere yol açan bir hastalıktır.

Özellikle ilkokul ve lise çağlarında bulunan çocuk ve ergenlerde daha fazla görünen dikkat eksikliği kişinin yapmış olduğu herhangi bir eyleme yeteri kadar dikkatini verememe ve en ufak bir dış etmende tüm dikkatinin dağılmasına yol açan bir durumdur. İlkokul yıllarında verilen ödevlere ve derslere yeterli dikkatini verememe ve birçok derste başarısız olma dikkat eksikliğinin bir göstergesidir. Ülkemizde dikkat eksiliği hastalıkları genellikle ilkokul çağında dikkate alınmaz ve lise ve liseden sonraki dönemlerde daha büyük sıkıntılar gösterebilmektedir.

İlkokuldan sonra lisede bulunan derslerin yoğunluğu ve zorluğu ile birlikte üniversite sınavına hazırlanmak başlı başına oldukça zor bir süreçtir. Birde bunun yanında dikkat eksikliği gibi bir sorun baş göstermesiyle birlikte bu süreç daha da zorlaşır ve dikkat eksikliği hasatlığının büyüklüğüne bağlı olarak kontrol altına alınmadığı birçok durumda lise öğrencileri üniversite sınavında ve lise sınavlarında yeterli düzeyde başarı sağlayamaz ve maalesef üniversite girmeye hak kazanamazlar. Bu ve buna benzer süreçte üniversite sınavına hazırlanan dikkat eksikliği olan öğrencilere psikiyatri aracılığıyla dikkat ve konsantre arttırıcı tıbbi ilaçlar verilir ve öğrencilerin dikkatlerini toplamalarına yardımcı olur. Dikkat eksikliği teşhisi için ilkokul ve lise çağında bir çocuğunuz varsa aşağıda bulunan belirtileri gösterip göstermediğini dikkat etmeniz erken teşhis için oldukça etkili olmaktadır.

Dikkat Eksikliği Olan İlkokul ve Lise Öğrencileri;

 • Detaylara dikkat etmezler ve sürekli hata yaparlar ve yapmaya meyilli olurlar.
 • Dersleri ve konuşmaları dinleyemezler ve bu davranışlarına yansır.
 • Verilen emir ve görevleri yerine getirmede zorluk çekerler.
 • Yoğun düşünme gerektiren iş ve uygulamalardan kaçınırlar.
 • Sık sık eşyalarını kaybederler.
 • Günlük işlerinde aksamalar olur.
 • Herhangi bir işe dikkatini tam veremezler.

Eğer sizin veya çevrenizde bulunan bir çocuğun davranışlarında yukarıda maddeler halinde saymış olduğumuz durumların birçoğu mevcut ise çocuğunuzda veya çocukta dikkat eksiliği vardır ve en kısa sürede bu işte uzman birisiyle yapacağınız görüşme sonucunda olumlu bir sonuç alabilirsiniz.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi ilkokul ve lise çağında kendini belli eden dikkat eksikliği sorunu ileriki dönemlerde her ne kadar teşhisi kolay olsa da tedavisi zorlaşmaktadır. Dikkat eksikliği bazı durumlarda yanında Hiperaktivite hastalığında da bulundurmaktadır. Hiperaktivite teşhisi için ilkokul ve lise çağında bir çocuğunuz varsa aşağıda bulunan belirtileri gösterip göstermediğini dikkat etmeniz erken teşhis için oldukça etkili olmaktadır.

Hiperakvite Bozukluğu Olan İlkokul ve Lise Öğrencileri;

 • Yerlerinde sabit duramazlar ve sürekli el, kol ve ayakları kıpır kıpırdır.
 • Uzun süreler boyunca aynı yerde oturamazlar ve ayağa kalkma eğiliminde bulunurlar.
 • Çocukluk dönemlerinde sürekli koşar, tırmanma gibi enerji gerektiren aktivitelerde bulunurken yetişkinlik çağında sürekli olarak gezinme ve ayakta durma eğilimleri vardır.
 • Çok konuşurlar.
 • Konuşma esnasında karşıdakinin sorusu veya sözü bitmeden cevap verirler ya da konuşmayı bölerler.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *