Mon. Mar 4th, 2024

Blog Rehberlik

Gelecek Yolunda Rehberlik

Disleksi Nedir?

Gelecek Yolunda Rehberlik

Öğrenme bozukluğudur. Konuşma farklılıkları ve hafıza zayıflığıdır. Beyinin sol ön lobu konuşmanın yönetildiği merkezdir.

Fakat Disleksi hastaları bu bölümü kullanamadıkları için konuşmada anormallikler başlar. Disleksi zekâ geriliği değildir tam tersi genelde zeki çalışkandırlar, hatta birçok dahi Disleksi hastasıdır. Disleksi hastalarının beyninde çalışma bozukluğu olduğu için beyin kelimeleri farklı bir biçimde yorumlar çözer buda genellikle ilkokul çağında yeni okuma yazmayı öğrenen çocuklarda fark edilir.

Çocuk anlaşılamamaktadır. Bazen bu çocuklar tembel çocuk olarak değerlendirilir ve çocuğun Disleksi hastası olduğu anlaşılmayabilir. İlkokul çağında anlaşılamayan Disleksi ömür boyu anlaşılmayabilir. Kişi hasta olduğunu bilmeden ömrünü geçirir.
Disleksi Belirtileri Nelerdir?

Disleksi doğumdan itibaren de olabilir sonradan da olabilir. Fakat belirtilerin anlaşılması genelimle ilkokul çağında ortaya çıkar. Yaşıtlarına göre daha geç öğrenir. Okuma yazmayı çok geç çözer ve okurken hece atlar. Bazı harfler okurken de yazarken de karıştırır. Hafıza zayıflığı olduğu için işlenen konuları unutur. Konsantrasyon eksikliği vardır. Çocuk sessiz okur ve yavaş yavaş okur. Okurken hece atlar bazı harfleri karıştırır. Bu disleksinin anlaşılmasının en önemli belirtisidir. Okuduğunu anlayamaması. İnce kas becerileri zayıf olduğu için fiziksel aktiviteleri daha zayıf olmaktadır. Kurulan cümlelerde mantık hatası ve kurulan cümlelerde anlatım bütünlüğünün olmaması.

Disleksi Hastalığı Tedavisi

  • Disleksi hastalığı tedavisi olmayan ömür boyu sürecek olan bir rahatsızlıktır. Disleksi hastalarının tedavisinden ziyade karşılaşılan zorluklarla nasıl baş edilir bunun öğretilmesi gerekir.
  • Disleksi teşhisi koyulan çocuk özel eğitim veren kuruma yönlendirilmeli bu çocuklarda Disleksi konusunda eğitim almış öğretmenler ders vermelidir. Bu çocuklar özel eğitim veren bir kurumda ders görürlerse yaşıtları ile aynı seviyede öğrenme becerisi gösterirler.
  • Disleksi teşhisi koyulan çocuğun mutlaka terapiste ihtiyacı vardır. Disleksi hastası çocuğun ailesi öğretmeni ve terapisti iletişim içinde olarak topluma kazandırılır.
  • Bu çocuklar için öğrenme ortamı eksik olan duyusunu diğer duyularıyla tamamlayacak şekilde eğitim verilir.
  • Disleksi çocuklarının eğitimi yaşıtlarına göre daha geç olacaktır ödevlerinde ona daha fazla zaman ayırmak gerekir. Daha yavaş öğrenecektir.

Yetişkinlerde Disleksi Belirtileri

Yönleri karıştırma, okurken kelime atlama, yavaş okuma, not tutarken düzensiz not tutma, kompozisyon yazarken zorlanma, bir konu hakkında düşüncelini anlatırken zorluk çekme, alt yazılı filleri izlerken zorlanma, okuduğu kitabı bitirmeden başka bir kitaba geçme.

Bu gibi belirtiler yetişkinlerde Disleksi belirtisidir, fakat yetişkinlerde tedavisi mümkün olmadığı için ilkokul çağında Disleksi hastalığı olduğu düşünülen çocuğu yetkili kuruma götürerek çocuğu akranları ile aynı seviyeye getirilebilir. Çocuk artı çabayla topluma kazandırılabilir. Yaş ilerledikçe topluma kazandırmak zorlaşır, çünkü geç öğrenen birey toplumdan uzaklaşmıştır ve içine kapanık bir hayat sürdürmektedir. Bu sebeple Disleksi de erken tanı çok önemlidir. Etrafınızda böyle çocuklar varsa mutlaka tedavi edilmelidir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *