Tue. Sep 26th, 2023

Blog Rehberlik

Gelecek Yolunda Rehberlik

Doğanın Sarı Reçetesi Zerdeçalın Faydaları

Gelecek Yolunda Rehberlik

Yumru köklü bir bitki ailesi olan zencefilgillerden gelen zerdeçalın, faydalı bir baharat olduğunu biliyoruz. Ancak yapılan son bilimsel çalışmalar, bu altın sarısı baharatın bildiğimizden çok daha fazla faydaları olduğunu ortaya koyuyor.

Zerdeçala rengini veren ve zerdeçalın aktif bileşeni olan kurkumin, eski Hint ve Çin tıbbında çok uzun bir geçmişe sahip. Binlerce yıldır yemeklere renk ve lezzet katan bu bileşen, Asyalı şifacıların da en çok kullandıkları doğal ilaçlardan biri olmuş.

Modern tıp ise, son yıllarda bu şifalı bitkinin bilinen faydalarını bilimsel olarak kanıtlamanın yanı sıra, bilinmeyen faydalarını da gün ışığına çıkarıp insanlığın hizmetine sunuyor. Yapılan son araştırmalarla, bilim insanlarının merakını, ilgisini ve hayretini daha da arttıran zerdeçal, henüz kesin çözümü bulunamayan nörodejenerasyon (beyin hücresi hasarı) ve kanser gibi hastalıklar için adeta umut ışığı oluyor.

Alzheimer ve Parkinson gibi beyin hücrelerinin hasarıyla ortaya çıkan nörodejeneratif hastalıklarla kanser arasında pek bir bağlantı yokmuş gibi gözükse de, her iki hastalık grubunda da ortak olan pek çok mekanizma var. Örneğin hücre içindeki kimyasal sinyallerdeki fonksiyon bozukluğu, anormal gen düzenlemesi, kimyasal etkilere hassasiyet ve enflamasyon (iltihaplanma), beyin hasarı hastalıklarında da, kanserde de ortak…
Yapılan pek çok araştırmada görüldü ki kurkumin, Alzheimer hastalığının ortaya çıkmasında etken olan süreçlerin önlenmesinde büyük rol oynuyor. Farelere kurkumin takviyesi yapılan bir çalışmanın sonucunda, farelerin beyninde –özellikle de hafıza için kritik bir bölge olan hipokampusta- yeni nöronlar (beyin hücreleri) oluştuğu gözlemlendi. Ayrıca pek çok çalışmada, kurkuminin kansere karşı da güçlü bir savaşçı olduğu kaydedildi. Sadece kanserin önlenmesinde değil, tümör büyümesinin yavaşlatılmasında ve kanserli hücrelerin kemoterapi ilaçlarına cevap vermesini sağlamada da önemli sonuçlar verdiği görüldü.

Kurkumin ve Alzheimer

Alzheimer hastalığı, toksik beta amiloid proteinlerinin beyinde zamanla plakalar halinde birikmesi ile ortaya çıkar. Zerdeçalın özü olan kurkumin ise direkt olarak bu toksik beta amilodilere bağlanıyor ve bu proteinlerin enflamasyona sebep olan tehlikeli plaklara dönüşmesini engelliyor.

Kurkumin ve Yaşlanan Beyin

Beynin yaşlanmasına sebep olan pek çok etken var. Oksidatif stresin birikimsel etkileri, çevresel zehirler, zehirli proteinlerin birikmesi, iltihaplanma, enerji üreten gücün kaybı, hücrelerdeki hayati genlerin aşamalı hasarı bu etkenlerden bazıları…

Hayvanlar üzerinde yapılan deneyler gösteriyor ki kurkumin, beyni bu etkenlere karşı koruma özelliği taşıyor. Kurkuminin hücresel enerji yönetimini geliştirmesi ve hücresel serbest radikal koruma sistemlerini yükseltmesi ile beyin hücrelerinin erken ölümüne sebep olan yağ oksidasyonu düşüyor ve toksik moleküllerin birikimi azalıyor. Daha basit bir ifadeyle kurkumin, beyin hücrelerini koruyor.

Aslına bakılırsa bu keşiflerin yapılması nüfusun çok büyük bir kısmını etkiliyor çünkü yaşlılarda görülen demansın bir numaralı sebebi Alzheimer ve önümüzdeki her beş yılda Alzheimer riskinin ikiye katlanacağı öngörülüyor.

Kurkumin ve Parkinson

Parkinson hastalığı beynimizin, motor kasların kontrolünden sorumlu olan bölgesindeki nöronların ölmeye başlamasıyla ortaya çıkar. Beyin hücreleri öldükçe hasta, hareket kabiliyetini ve dengesini kaybeder. Kurkumin, bu hastalığı ortaya çıkaran faktörlerle de savaşıyor. Serbest radikaller zamanla beyin hücrelerinin ölmesine neden olur; kurkumin ise bu serbest radikalleri adeta bir çöpçü balığı gibi temizleyerek süreci yavaşlatır.

Kurkumin ve Felç-Serebrovasküler (Beyin damarlarıyla ilgili) Hastalıklar

Halk arasında “inme” olarak da ifade edilen felç ve beyin damarlarıyla ilgili diğer hastalıklar, ölüm ve sakatlıkların başlıca sebeplerinden…Bu noktada kurkumin yine sihrini yapıyor: Oksidatif hasarı azaltırken enflamasyonu da bastıran kurkumin, felç gibi beyin damarlarıyla ilişkili hastalıkların olası zararlarına karşı da bir nevi kalkan oluşturuyor.

Kurkumin ve Akut Kafa Zedelenmesi

Kurkuminin beyin dokusunu akut kafa zedelenmelerine karşı da koruduğu çeşitli çalışmalarda ortaya kondu. Kafa travması esnasında beyinde ani bir oksidatif stres oluşur ve iltihabi değişiklikler başlar. Kurkumin bu hasar verici etkilerle savaşır.

Örneğin bir çalışmada, travma öncesi kurkumin takviyesi yapılan farelerin beyninde, travma sonrasında, diğer farelere göre daha az hasar meydana geldiği kaydedilmiştir. Travmaya bağlı bilişsel kayıp kurkumin takviyesi yapılan farelerde çok daha azdır.

Kurkumin ve Kronik Alkol Kullanımı

Çok fazla alkol tüketenlerde zamanla beyin hasarları oluşabilir. Kurkumin kullanımı, beynin uzun vadeli olarak bu hasarlara karşı korunmasında da yardımcı olur.

Kurkumin ve Kanser

Yapılan araştırmalarda kurkuminin tümör gelişiminin tüm aşamalarında zayıflatıcı etkisi olduğu gözlemlendi. Bu bulgu ile kurkumin, kanserin önlenmesinde, kanser meydana geldiğinde ilerlemesinin yavaşlatılmasında ve kanser hücrelerinin kemoterapi ilaçlarına karşı dirençlerinin kırılmasında en önemli doğal savaşçılardan biri olarak gösterildi. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda kanserin bu üç aşamasında da kurkuminin belirgin düzeyde etkili olduğu görüldü. Akciğer kanseri hücreleri enjekte edilen iki grup fareyi inceleyen bilim insanları şunu gördü: Öncesinde kurkumin takviyesi yapılan farelerdeki tümör yüzde 36 oranında küçülürken, bu farelerin hayatta kalma şansları neredeyse 3 kat arttı.

Yapılan diğer çalışmalarla birlikte, kurkuminin özellikle akciğer, bağırsak, mide ve prostat kanserlerinde etkili olduğu görüldü.

Bütün bu bilimsel çalışmalar ışığında şunu söylemek mümkün: Kurkumin, gerek vücudumuz gerekse beynimiz için maliyeti en düşük, en kolay erişilebilir ve en güçlü yaşlanmaya bağlı bozulma karşıtı bileşenlerden biri. Zerdeçalı mutfaktan eksik etmemekte fayda var.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *