Tue. Sep 26th, 2023

Blog Rehberlik

Gelecek Yolunda Rehberlik

Gelecek Yolunda Rehberlik

Bir insanın, toplumun veya diğer inşaların yaşamlarına ilgi duymaması durumuna duyarsızlık, ilgisizlik ya da kayıtsızlık denir.

Çocuklar genellikle enerji dolu, hareketli, canlıdır. Fakat bazı çocuklar, duyarsızdır. Duyarsızlıktan kasıt görevlerini yerine getirmek istemeyen çocuklar değildir. Ödevlerin yapılmak istemesi, yapması gereken işlerin yapılmak istenmemesi normal bir durumdur. Fakat duyarsız olan çocuklar, oyun oynamak, arkadaşlarıyla veya çevresindeki diğer kişilerle de vakit geçirmek istememektedir.Bu gibi eğleneceği durumlarda da kayıtsız kalmaktadır.

Çocukların daha öncesinde eğlendikleri ve severek yaptıkları aktivitelere karşı isteksizlik gösterdikleri zaman dilimleri olabilmektedir. Bu zaman dilimlerinde ebeveynler endişelenmektedir. Endişelendiklerinde de bu durumun arkasında yatan sebepleri bulmaya çalışmalıdırlar. Çocuklara yardımcı olabilmek için, neden bu hale geldiklerini bulmak oldukça önemlidir. Gerçekte olan sebep ne ise buna odaklanarak ebeveynler, çocukların durumları daha ileri gitmeden bu soruna çözüm bulmalıdır.

Duyarsızlık Sebepleri

Çocukların duyarsızlıklarının, motivasyon eksikliğinin sebeplerini ebeveynlerin anlamaya çalışması önemlidir. Çocuklar duyarsız olduklarında, günlük aktivitelere karşı ilgisiz ve isteksiz bir tavır sergilemektedirler.

Birçok sebepten dolayı çocuklarda duyarsızlık meydana gelebilmektedir. Duyarsızlığa sebebiyet verecek bazı etkenler şunlardır:

  • Çevresindeki çocuklarla yaşadığı sıkıntılar: Eğer çocuklarla ilişki kurmakta zorluk çekiyorsa, bunun sebebi çocuklar tarafından zorbalığa maruz kalmış olmak olabilir. Bu durumda çocuğun, diğer çocuklarla vakit geçirmekten kaçınmasına ve öncesinde eğlendiği ve severek katıldığı aktivitelerden uzaklaşmasına yol açabilmektedir.
  • İlgi alanlarında değişiklik olması: Bazen çocuklar, öncesinde eğlenerek yaptığı aktiviteden artık zevk almamaya başlayabilmektedir. Sadece o aktiviteyi yapmak istemediği için ilgisizlik gösterebilmektedirler.
  • Düzen eksikliği: Belirli bir düzeni olmayan, sürekli olarak değişim ve belirsizliğe maruz kalan çocuklar, sevebilecekleri ve eğlenebilecekleri aktiviteyi bulmakta zorlanabilmektedirler.

Duyarsız Çocukları Motive Etme Yolları

  • Değişikliklere dikkat edilmelidir. Çocuğun göstermiş olduğu herhangi bir değişikliğe ebeveynler dikkat etmeli ve bunun sebebini anlamalıdır.
  • Çocukla konuşulmalıdır. İletişim, ilişkiler için oldukça önemlidir. Çocuklarla kurulabilecek olumlu bir ilişki de onları motive etmenin temelini oluşturmaktadır.
  • İlgi alanı değişimine adapte olunmalıdır. İlgileri ve zevkleri sürekli olarak değişmekte olan çok fazla çocuk bulunmaktadır. Ebeveynler bu konuda, çocuklarının neye ilgisi olduğunu bulmasına yardım etmesi gerekmektedir.
  • Bir rutin oluşturulmalıdır. Düzen hissinin çocuğa yaşatılabilmesi için bir rutin oluşturulmak önemlidir. Çocuğa bitkilere su vermek, yatağını toplatmak, kirli olan tabağı lavaboya koymak gibi basit görevler verilmelidir. Bu durum sayesinde hem çocuk bir şeylere dâhil edilmiş olacak hem de bazı görevleri yerine getirmede çocuğa güvenildiğini hissettirmiş ve göstermiş olunacaktır.

Çocukların duyarsız olması çok yaygın olan bir durum değildir. Duyarsızlık yaşayan çocuklara gereken ilgi gösterilmezse, ilerleyen zamanlarda çocuk için çözülmesi daha zor olan özellikle de psikolojik olarak ortaya çıkabilecek rahatsızlıklara sebebiyet vermektedir.Ebeveynler böyle bir durumun yaşanmaması için önlemler aldığı sürece duyarsızlık, ciddi olabilecek bir problem olmaktan çıkmaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *