Sat. Jun 3rd, 2023

Blog Rehberlik

Gelecek Yolunda Rehberlik

Gelecek Yolunda Rehberlik

İnsanlar öfkelendiklerinde daha fazla yemek yiyebilir. Heyecanlı, stresli olduğu durumlarda ise hiç yemek yemeyebilir. Bu da insanların duygusal durumlarının kontrolsüzce değişmesinin yemek yeme üzerinde bıraktığı etkidir.

İlk başlarda duygusal yeme bulimik hastaların aşırı yemelerini destekleyen bir etmen olarak bulimia ile birlikte anılmıştır. Sonrasında ise yapılan araştırmalarda tıkınırcasına yeme ataklarının duygusal yeme ile ilgili olduğu anlaşılmıştır.

Duygusal yeme, yeme problemlerinden birisi olup olumsuz duygular sonucunda aşırı yeme eğilimini anlatan yeme bozukluğudur. Duygusal yeme davranışı, yalnızlık, depresyon, Anksiyete gibi duygu değişimlerine karşılık olarak normalden daha fazla yemek yemeye neden olan psikolojik yeme çeşidi olarak tanımlanmıştır.

Kişi açlık ile duygusal sıkıntının ortaya çıkardığı etkinin ayrımına varamadığı durumda olumsuz duygu durumundan kaçınmak için yeme davranışına yönelir . Kişinin öğrendiği şey, kaygı ve korku gibi duygular hissettiğinde bu gerilimi ortadan kaldırmak için yemek yemek ise bu kişi açlığın somatik belirtilerinin ötesinde duygularıyla başa çıkabilmek için yemek yemeye başlar. Duygusal yeme örüntüsüne sahip bireyler için olumsuz duygular hissetmemek ya da o duygularla baş edebilmek için yemek yemek bir yol olarak görülmektedir.

Genellikle; stres, Anksiyete, depresyon, kızgınlık gibi olumsuz duygularda besin tüketimi artar ve beslenme alışkanlıklarını bozmaktadır. Mutluluk ve diğer pozitif duygularda ise zevk alarak yemeyi, sağlıklı besin tüketimini arttırmaktadır. Yoğun duygusal durumda besin tüketimi azalmaktadır. Hafif duygusal durumda ise besin tüketimi artmaktadır.

Bununla birlikte duygusal yeme stilinde de aile yapısı, ebeveyn kontrolü, erken dönem çocukluk yaşantılarına dair yapılan çalışmalar ilgi görmüştür. Bu çalışmaların sonucunda aşırı koruyucu ebeveynlerin duygusal farkındalığı olumsuz etkilediği ve bunun sonucunda bireyin duygularını düzenlemek için duygusal yeme örüntüsü geliştirdiği bulunmuştur. Ayrıca anneden gelen düşük destek ve psikolojik kontrolün duygusal yeme stili ile anlamlı bir ilişki içinde olduğu ortaya konmuştur

 

Daha Çok Kimlerde Görülür?

Çocuklar, ergenler, obez bireyler duygusal yeme için risk grubu içinde olabilmektedirler.

 

Ne zaman Ortaya Çıkar?

Duygusal yeme genelde gece ve ara öğünlerde ortaya çıkmaktadır.

 

Duygusal Yeme İle İlişkin Faktörler Nelerdir?

  • Stres
  • Depresyon
  • Ebeveyn Modellemesi
  • Öfke
  • Can Sıkıntısı
  • Mutluluk
  • Kaygı

Nasıl Başa Çıkılır?

Yeme ihtiyacını meydana getiren duygu ve düşüncelerden uzak durmalıyız. Bir uzman desteği almalıyız.

Duygusal Yeme Davranışı Nasıl Belirlenir?

Duygusal yeme davranışını belirlemek için çeşitli anketler kullanılmaktadır. Bunlardan en bilinenleri; Kısıtlama Ölçeği, Hollanda Yeme Davranış Anketi, Üç Faktörlü Yeme Anketidir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *