Sun. Jun 23rd, 2024

Blog Rehberlik

Gelecek Yolunda Rehberlik

Duygusal Zeka Nedir ve Nasıl Gelişir?

Gelecek Yolunda Rehberlik

Duygusal Zeka son yıllarda sık sık gündeme gelen kavram haline gelmiştir. Zeka, beyin fonksiyonlarını kullanabilme, öğrenme, öğrendiği becerileri kullanabilme, bunları doğru zamanda uygulayabilme, sorunlara pratik çözüm bulma gibi yetenekleri barındıran bir kavramdır.

Zekâ yani IQ önemli bir unsurdur ancak EQ yani Duygusal Zeka da en az zeka kadar önemli bir unsurdur. Zekayı ölçebilmek adına araştırılmış, kabul edilmiş, onaylanmış bir takım ölçüm metotları vardır. Fakat Duygusal Zekayı ölçebilmek adına böyle bir ölçüm metodu yoktur. Duygusal zekaya sahip olan çocukların daha iyi eş, daha iyi ebeveyn, daha iyi arkadaş olacak ilişkin yanıtları kanıtlayamamaktadır. Ancak bu, duygusal zekaya sahip olan çocukların daha iyi olabilecekleri gerçeğini değiştirmez. Duygusal zekâ kavramı ilk kez 1990 yılında JD Mayer adlı bir araştırmacı tarafından akademik makalesinde kullanılmış daha sonra popüler bir terim haline gelmiştir. Duygusal zekâya dair pek çok teori, araştırma ve makale bulunmaktadır.
 

Peki, Nedir Duygusal Zekânın Gerekleri:

 • Duyguları doğru bir biçimde isimlendirmek ve adlandırmak
 • Kendi duygularını ve başkaların duygularını anlamak
 • Duygularının nedenlerini ve sonuçlarını değerlendirmek
 • Duyguları fiziksel ya da sözel olarak doğru biçimde dışa vurabilmek
 • Duyguları doğru şekilde kontrol edebilmek

Hayatta en başarılı insanlar daima en zeki insanlardır tanımı doğru değildir. Başarılı bir akademisyenin, aile hayatı da bu denli başarılıdır demek yanlıştır. Sosyal statüsü yüksek olan birçok insanın aile bağlarının zayıf olduğu gözlemlenmiştir. Entelektüel zekâ sınavlar, zorlu problemler için ne kadar önemliyse duygusal zeka da bu problemlerin üstesinden gelebilmek için o kadar önemlidir.

 

Duygusal Zekâ Nasıl Gelişir?

Duygusal Zekâ ve Karar Yeteneği günümüzde artık entelektüel zekâdan daha önemli bir kavram haline gelmeye başlamıştır. Çocukların ufak yaşta edinecekleri bu gelişim gelecekte iş yaşamına da etki edecek bir unsur haline gelmiştir. Bugün bir iş görüşmesine gittiğinizde iş mülakatlarında sıkça duymaya alışkın olduğumuz sorular bu kavram ile ilgilidir. Çocuklarda bu yeteneğin geliştirebilmesi ebeveynler etkin bir rol oynamalı.
Bunun için:

 • Çocukların stresini azaltmalı
 • Çocuklara karşı olan duyguları kontrol altında tutmalı
 • Çocuklara sözlü iletişimden çok duygusal bağ kurmalı
 • Çocukların ses tını ve bedensel dilini anlayabilmeli
 • Çocuklara karşı yaşamlarına mizahı konu edinmeli
 • Oluşabilecek çatışmalarda güven verici davranışlar sergilemelidir.

Çocukların duygularını dışa vurmakta ebeveynlerin davranışları etkiler. Duygularımızı değerlendirerek vereceğimiz tepkiler çocukların davranışlarına yansır. Duygusal zeka yetisi bunların tümünü kapsamaktadır. Ailede ebeveynler duygularını doğru ve düzgün biçimde dışa vuramadıklarında bu çocukta aynı şekilde gelişir. Çocuğun duygularını dışa vurmasında onu teşvik etmek yerine engelleyici tutum sergilendiğinde, çocuk da hem kendi hem başkalarının duygularını anlamakta zorluk çekecek bu da hem çocuğunuzun, hem sizin ve çevrenizin hareketlerini olumsuz etkileyecektir. Çocuğun duygularını anlama ve desteklenmesi gereken diğer bir yer ise okuldur. Sınıf içi ve okulda duygularını anlama ve duygularını doğru şekilde dışa vurmasındaki desteklenen çocukların daha mutlu ve başarılı çocuklar olduğunu unutmamak gerekiyor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *