Thu. Sep 29th, 2022

Blog Rehberlik Online

Gelecek Yolunda Rehberlik

Gelecek Yolunda Rehberlik

Ergenlik çağı 12 yaş sonrası dönemde başlayan genellikle aile ile çatışmalarının olduğu bir dönem olarak bilinir. Bu dönemde görülen pek çok sorun hastalık değildir ancak ani, uzun süren ve ergeni okul ve aile çevresinden uzaklaştıran değişimler dikkatle izlenmelidir. Gençlik dönemi şizofreni gibi bazı psikiyatrik hastalıkların başlama yaşıdır. Ailelerin ergenlik dönemi sandıkları bazı değişiklikler bu hastalıkların belirtileri olabilir. Öğrenci seçme sınavı nedeniyle strese bağlı olarak psikiyatrik sorunlarda belirgin artış görülmektedir.

Çekingenlik, sınav kaygısı, kimlik bocalamaları bu yaşta karşılaşılan ve psikiyatrik yardımla çözülebilecek sorunlardır. Çocuğunuzda gözlediğiniz bir değişimle ilgili çevreniz ve okul öğretmenleri de benzer gözlemler yapmışsa ve sorun zamanla çözülmüyor hatta artıyorsa mutlaka yardım alın. Bu alanda; Okul Rehberlik Öğretmenlerinden, Aile Hekimlerinden, Psikiyatrik Uzmanları veya Çocuk ve Ergen Psikiyatri Kliniklerinden yardım alabilirsiniz.

Çocuk ve ergenlerde görülen psikiyatrik bulgular;

 • Öğrenme güçlükleri
 • Dikkat eksikliği
 • Altını ıslatma, tikler gibi sorunlar
 • Konuşma bozuklukları, kekemelik
 • Yeme ve uyku bozuklukları
 • Çalma, okuldan kaçma, şiddet kullanma gibi davranış sorunları
 • Okul, arkadaş ve çevre uyumsuzlukları
 • Aşırı içe kapanma veya hırçınlaşma

Çocuklarda görülen ev içi veya okul yaşantısını etkileyen, davranış ve eğitim sorunları, çocuklarda görülen gece işemeleri, tik bozuklukları gibi durumlar, Konuşma bozuklukları (r sesi, s sesi, kekeleme vb.) Tanı, tedavi ve konuşma terapisi uygulamaları,
Normal çocuk gelişimi ile ilgili sorunlar, (cinsel eğitim nasıl verilmeli, eğitim ve yeteneklerin belirlenmesi)
Okul Aile ve Psikiyatri iş birliği ile çocukluk çağındaki sorunların tespiti, ergenlik çağı ve yetişkinlik döneminin sorunlarını daha başında çözebilir. Bu sorunları olan çocukların, psikiyatrik testler, anne, baba, okul görüşmeleri ve psikolojik ölçekleri ile değerlendirilmesi gerekir. Çocuğunuz yaşıtlarından ve çevresindekilerden farklıysa, en azından danışmak amacıyla da olsa yardım alın.
Aile Hekimleri, Okul Rehberlik Servisleri veya Psikiyatri Uzmanları, Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanları size yardımcı olacaktır.

Yaşlanmak, unutkanlık ya da bunamak mıdır?

İleri yaşla birlikte unutkanlık ve zihinsel yeteneklerin bozulmasını yaşlanmanın doğal sonucu olarak görme eğilimi vardır. Ancak bunama yaşlanmanın doğal sonucu değil, bir hastalıktır. Demansların yarıya yakınına Alzheimer hastalığı yol açmaktadır. Alzheimer hastalığı beyin hücrelerinin yıprandığı, kesin nedenleri bilinmeyen bir hastalıktır.
Genelde ilerleyen bir unutkanlık ve davranış değişiklikleri ile seyreder, Tedavi bunamanın ilerleyişini yavaşlatır, hasta ve ailesi için konfor sağlar. Çevrenizde bu tip kişiler varsa mutlaka Psikiyatri Uzmanına başvurmaktadır.

Bunama (Demans) hastalığı nasıl seyreder?

BAŞLANGIÇ;

 • isimleri, tarihleri unutma
 • Yolunu şaşırma
 • Kelimeleri bulamama
 • İşine, çevresine ilgisizlik
 • Hastalığını kabul etmeme

ORTA EVRE

 • Belirgin unutkanlık
 • Kişileri tanıyamama
 • Yıkanma, giyinme gibi gündelik işlerde yardım ihtiyacı
 • Hayaller görme, depresyon ve hezeyanlar gibi psikiyatrik bozukluklar


İLERİ EVRE

 • Aile üyelerini tanıyamama
 • Yemek yeme, yürüme güçlüğü
 • İdrarını, dışkısını tutamama

Sayfa içeriği bilgilendirme amaçlıdır. İlk adım olarak aile hekiminize danışabilirsiniz. Leave a Reply

Your email address will not be published.