Sun. Jun 23rd, 2024

Blog Rehberlik

Gelecek Yolunda Rehberlik

Ergenlik Döneminde Arkadaşlar, Aileye Rakip Değildir.

Gelecek Yolunda Rehberlik

Ergenlik çağına ulaşmış çocukların, arkadaşları ile kendi dünyalarını beraberce keşfetmelerini ailelerin doğru analiz etmeleri, yaşanması muhtemel bazı sorunların önüne geçecektir.

Bu konuda çocuk ergen psikiyatrların sıkça kullandığı bir cümle vardır. “Ergenlerin arkadaşları ailelerine rakip değildir”. Sıkça tekrarlanan bu sözün önemi, ergenlik çağındaki çocukların aile, arkadaş denklemini sağlıklı şekilde kurabilmeleri için, açıklayıcı bir ifade olmasından kaynaklanır.

Ebeveynler çocuklarının arkadaşları ile kurdukları bağları gözlemleyebilir, onların ortak sorunlarına çözümler üretmelerinde yardımcı olabilirler. Diyalog ve hoşgörünün ön plana çıktığı bu evrede, anne babaların çocuklarının davranışlarına temkinli yaklaşarak anlayışlı olmaları,  doktorlar tarafından özellikle tavsiye ediliyor. Arkadaş çevresinden edindiği bilgileri gözlem yoluyla öğrenen çocuk bunu rahatlıkla ailesi ile paylaşmalıdır.

Akran grubun ergenlik üzerindeki etkisi

Yapılan araştırmalar ergenlik çağındaki çocukların, davranış modellerini belirlemede ve düşünceler sahiplenmesinde Aile büyüklerinden, arkadaş grubunun daha etkili olduğunu göstermektedir. Akran grubunun ergenlik üzerine etkisi çalışmalarından çıkan bu sonuçlara göre; çocukların çevre faktörlerinden daha fazla kişilik modelleri topladığı söylenebilir. Bu araştırmalarda çocukların arkadaşlık ilişkileri de belli sınıflara ayrılarak incelenir.                                                                             

  • Yakın arkadaş grubu: ileri düzey, özel arkadaşlık türüdür. Paylaşılan duygu ve düşünceler üçüncü kişiler ile paylaşılmaz, sırdaşlık esastır. Bu sebeple ailelerin yakın gözlem altında tutmaları faydalı olacaktır.                                                                                                   
  • Kalabalık grup arkadaşlığı: çok yönlü etkileşimin olduğu sosyal ortamlarda bulunma yoluyla ortaya çıkan okul, semt arkadaşlığı türü arkadaşlık modelidir.                                                                                           
  • Kişisel dostluk. Benzer kişilik özelliği taşıyan çocukların kurduğu, ikili arkadaşlık modelidir.

Ergenlik sevdaları

Karşı cinsle olan yakın ilişkilerin duygu değişimlerini hızlandırması sonucu, ergen çocuk olumlu yönde gelişmeler gösterebileceği gibi, yaşadığı sorunların içinde bunalarak olumsuz fikirlere de sahip olabilir. Ergenlerin arkadaşları ailelerine rakip değildir, diye konuyu açıklamaya çalışırken, istisnai durumları da göz ardı etmemek gerektiğini söyleyelim. Yaşanan kötü arkadaşlıklar neticesinde olumsuz duyguların sarmalına düşen çocuğun ailesine her zamankinden daha fazla ihtiyacı olabilir. Diyalogun sürekli olduğu aileler, çocuklarının içine düştüğü durumun hemen farkına vararak, gerekli müdahaleyi yapacaklardır. Ergenlik sevdalarının,  çocuğun duygu dünyasında önemli tahribatlar yapmaması için bu tür müdahalelerde bulunmak şarttır.

Yardımlaşmanın önemi

Ergenlik çağı çocuklarının grup arkadaşlıklarında kazandıkları edinimler sayesinde,  ilerleyen toplumsal ilişkilerine yön verebildiğini, uzman pedagogların analizleri açıkça oraya koyuyor. Yardımlaşmanın önemi, güç ve saygınlık kazanmaya çalışan çocukların birbirlerini anlaması ile vücut bulur.

Güven duygusunun önemini kavramaya başlayan ergen bireylerin yardımseverlik, hoşgörü, fedakârlık gibi, erdemleri kazanmaları, bu süreçte başlar. Birbirine olumlu davranışların aktarımını sağlayan arkadaşlıklar, ailelerin de beğenisini sağlayacağından; ortaya çıkan güven ve saygı ikliminden herkes memnun olacaktır. “Ergen çocukların arkadaş çevrelerine ailelerine rakip değildir” cümlesi en çok uyumlu olan yardımlaşma süreci, bir ömür boyunca yaşanacak sorunların aşılmasında, çocuklara bir yol göstericidir. Mutlu aileler mutlu çocuklar ile vardır.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *