Sun. Jul 21st, 2024

Blog Rehberlik

Gelecek Yolunda Rehberlik

Ergenlik ve Ergen Olmak

Gelecek Yolunda Rehberlik

Ergenlik, terimi Latince kökenli olup gelişim anlamını taşımaktadır. Dolayısı ile gelişimi olan bir dönemi tarif eder. Ergenlik süreci fiziksel, ruhsal ve cinsel süreçleridir. Ergenlik, fiziksel değişimler ile başlar ve psikososyal olgunlaşma ile serer.

Ergenliğin bitimi kişiden kişiye değişim gösterebilmektedir. Ergenlikte dönemindeki bazı davranışlar manevi değerler ve cinsel tutumlar gibi kültürel birçok olaylardan etkilenir. Ergenliğin bitiş süresi bireyin yaşadığı ülke, kültüre göre değişiklik gösterir. Ergenlik dönemi bazı fiziksel belirtiler ile başladığı bir süreçtir. Ergenlik döneminde olan bu fiziksel değişimlere Püberte denir. Püberte başlangıcı farklılık gösterir. Bu dönem genellikle kızlarda 8 – 13 yaş aralığında erkeklerde ise 13 – 14 yaşlarında başlar, pübertenin bitiş dönemi ise kızlarda 17-18 erkeklerde de 19-20 yaş aralığı olarak görülebilmektedir.

Aileler ile ergenlik dönemindeki bireylerin en büyük çatışma sebeplerinden biri, ayna karşısında çok sık vakit geçirmelerinden ötürü olur. Kişi, yüzünde oluşan yağlanma, sivilce gibi değişikliklere alışmakta zorluk çekebilmekte ve bu duruma alışmak kişilerde farklılık gösterebilmektedir. Ergenlik beyin gelişimi ana rahminde oluşmaya başlayarak 20’li yaşların başlarına dek sürmektedir. Bu dönemde ergenlikte birbirine zıt olan duygular yaşayabilinmektedir, kişi aynı anda hem mutluluk hem hüzün dönemi olan ergenlik, benzer bir şekilde grup halinde yaşamak ve yalnızlık, başkalarının duygularını düşünmek ve bencillik içinde yaşanır. Bu süreç, kişinin yaşadığı toplumda değişkenlik göstermekle birlikte temel beklenti bireyin ergenlikte olgunlaşması ve sorumluluk sahibi olmasıdır.

 

Kişi bu dönemde:

  • Bütün korkular yokmuş gibi davranmaya
  • Başına gelen olaylardan başkalarını sorumlu tutmaya
  • Bir yandan bağımsız bir yandan sorumluluk sahibi almaya çalışmaya
  • İçine kapanmaya
  • Kendisine daha fazla vakit ayırmaya başlamaktadır


 

Ergen Olmak

Ergenlik kavramı bir olgunlaşma sürecidir: çocukluk döneminden yetişkinlik çağına kadar psikolojik ve fiziksel geçiş dönemidir. Ergenlik kişileri yetişkinlik çağında almış olacakları sorumluluklarına hazırlar. Ergenlik döneminde kişinin sosyal, kültürel kişilerin arkadaşlarıyla olan ilişkileri, bir gruba kabul edilmek önemli bir unsurdur. Arkadaşlar, ailenin önüne geçer. Uygunsuz tutum ve davranışların geliştiği en önemli dönem, aileleri ve çevresiyle sağlıklı ilişkiler kuramayan kişilerin etkilenmeleri ve olumsuzluğa yönelmeleri bu dönemde çok daha fazladır.

Aynı zamanda gençlerin, ergenlerin: dini, felsefi, sosyal, etik birçok kuram ve yaşam felsefini geliştirmeye başladıkları dönemdir. Aileleri ile sağlıklı ilişki kuran kişiler bu dönemlerde olumsuz etmenlerden çok olumlu yönde gelişim göstermektedir. Aile, okul, toplum tarafından desteklenen ergenler doğru değerler geliştirir.

Ergenliğin başlaması ve bitmesi:

  • Ebeveynlerin ergenlik gözlemleri
  • Cinsiyet
  • Beslenme
  • Spor
  • Kilo

Kültürel, sosyal ve psikolojik durumuna göre değişkenlik gösterebilmektedir.

Son dönem kimliğin tanımlandığı dönemdir bu kimlik: sosyal, bireysel ve mesleki kimliktir. Bir gencin erişkin döneme hazır olabilmesi için bu kimliklerin hepsine hazır olması gerekmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *