Tue. Sep 26th, 2023

Blog Rehberlik

Gelecek Yolunda Rehberlik

Gençlerde Unutkanlık

Gelecek Yolunda Rehberlik

Zaman geçtikçe, yıllar ilerledikçe insanlardaki bazı fonksiyonlar etkisini kaybetmektedir. Unutkanlık da bunlardan biridir.

Ancak unutkanlığın gençlerde görülmesi şaşırtıcı bir durumdur. Peki, gençlerdeki unutkanlığın sebepleri nelerdir? Hangi etkenler gençlerde unutkanlığa yol açmaktadır. Bu tabi her genç insan için geçerli değil. Ancak birçok genç insanda bu gibi sorunlar görülmektedir.
Unutkanlık Sorununun Belirtileri

Peki, unutkanlık soruları neyden kaynaklı olabilir? Hangi etkenler gençlerin unutkanlık sorunu yaşamasına sebep olmaktadır? İşte gençlerdeki unutkanlık sorununun öne çıkan belirtileri:

  • Teknolojinin yoğun derecede kullanılması,
  • Stres, depresyon,
  • Birçok gereksiz bilginin kafaları karıştırması,
  • Uyku bozuklukları,
  • Vitamin eksiklikleri,
  • Düzensiz bir yaşam tarzı


Unutkanlık Sorunu İçin Ne Gibi Önlemler Alınabilir?

Gençlerde unutkanlık sorununa yal açan faktörler genel anlamda belirttiğimiz gibidir. Bu faktörlerin sürekli olarak tekrarlanması ve insanı rahatsız eden boyutlara gelmesiyle birlikte insanlarda zihinsel olarak problemler de çıkabilir. Bir diğer problem ise unutkanlıktır. Çünkü işlerine, insanlara ve çevrelerine odaklanma noktasında sıkıntılar yaşayacak olup kendilerini birçok şeyden soyutlayacaktır. Peki, bu durumda neler yapılabilir? Hangi yöntemler izlenmelidir?

Öncelikle gençlerin ellerinden düşüremediği ve gözlerini ayıramadığı telefon, tablet, bilgisayar gibi teknolojik aletlerinin kullanımını belli düzeyde azaltmaları gerekmektedir. Özellikle sosyal medya ve oyun platformlarında fazlasıyla zaman geçiren gençlerde bir süre sonra fiziksel veya zihinsel olarak sorunlar belirir. Bu sorunlarla karşılaşmamak adına bu gibi teknolojilerin azaltılması gerekmektedir.
Bu gibi teknolojilerin sürüklediği olaylardan biri de gençlerin hayatlarındaki düzensizliktir. Yani şunu ifade etmekte fayda var: Teknoloji aletlerinin fazlasıyla kullanılması, unutkanlığa yol açan diğer sebeplerin de var olmasına doğrudan katkı sağlar.

Bunun önüne geçebilmek adına hayatın düzene sokulması, dolayısıyla beslenme düzeninin de olması önemlidir. Bunlara ek olarak söyleyebileceğimiz bir diğer husus da strestir. Özellikle genç yaşlardaki insanların gerek okul gerekse de iş hayatı süreçlerinde birçok stresle karşılaştığı aşikâr. Bazı zamanlarda fazlasıyla sorumluluk yüklenmekle birlikte insanlarda artık bir şeylerin biriktiği de görülür. Bunların bir de plansız biçimde uygulandığı düşünülürse insanlardaki stres ortanı dolayısıyla da unutkanlık oranı artmaktadır.

Bu faktörün önüne geçmek için de insanların hayatlarını yine düzene sokup çalışmalarını zamanında ve eksiksiz biçimde yapmaları tavsiye edilir. Aksi durumda stres süreci devam edecektir.
Kısaca Gençler Üzerindeki Unutkanlık

Gençlerdeki unutkanlığı genel anlamda şöyle açıklayabiliriz: Hayatındaki yaşadıkları olumsuz olaylardan uzun vadede etkilenmeleri ve bu süreçteki olayların birbirini takip etmesi üzerine bir anlamda gençlerde birikmesi sonucu unutkanlıktan bahsedilebilir. Bu gibi olumsuzlukların önüne geçmek adına yapılacak ilk şey ise hayatlarının düzene sokularak teknolojiden fazlasıyla arındırılmasıdır. Böyle bir yöntem ile gençlerdeki unutkanlık sorunu azalacak olup işlerine, okullarına, derslerine ve çevresindeki insanlara odaklanması da artacaktır. Siz de unutkanlık sorunu yaşıyorsanız bu yöntemleri uygulayarak bu sorununuza çare bulabilirsiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *