Sun. Jun 23rd, 2024

Blog Rehberlik

Gelecek Yolunda Rehberlik

Kardaki Müneccim Kralların Tapınması

Pieter Brueghel(baba)

Tablonun yapılma zamanı, Hollanda’nın İspanya kralı II. Felipe tarafından işgal edildiği dönemdir. Resim yapılırken sanatçı Brüksel’de yaşıyordu. Bu dönemde İspanyol yönetimi ile gerginlik içinde olan Hollanda toplumu, Katolik ve Protestanlar arasındaki dini çatışmalarla dile getirilen sert değişiklikler geçirdi. Peter Bruegel’in yaşadığı ve çalıştığı Brüksel, ikamet yeri de bu şehirde olan İspanyol valisi Margarita Parma’nın devrimci hareketlerin ve karşı önlemler geliştirmenin merkezi haline geldi. Bütün bu olaylara, kayıtsız kalmayan sanatçı tepkisini dinî temalı eserleriyle dile getirdi. İronik ve anti-kilise içeriklk bu resim de Katolik toplumu tarafından oldukça soğuk bir şekilde karşılandı.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *