Mon. Apr 15th, 2024

Blog Rehberlik

Gelecek Yolunda Rehberlik

Kendini Geliştirmek İçin 4 Zaman Yönetimi Tekniği

Gelecek Yolunda Rehberlik

Kendini Geliştirmek İçin 4 Zaman Yönetimi Tekniği

 Kişi,   zamanını eğer doğru kullanırsa;  çok kısa süre zarfında daha çok işi başarır duruma gelir.  Böylelikle,  kendine ayırmış olduğu boş zaman hususunda da çok daha özgür olur.  Kişi bu sayede de,  kendini geliştirme fırsatı bularak hayatına anlam katmış olur.  Zaman yönetimi konusuna kişi çok önem verirse,  hayatının her yönden gelişmesine olanak tanır.  Kısacası zaman yönetimi sayesinde kişinin hayatında;  fırsatlarla dolu yaşam,  üretkenlik ve mutluluk gibi olumlu etkiler gözlenir.

Zaman Yönetimi Nedir?

Verimliliği,  üretimi artırabilmek için,  belirli faaliyetler üzerinden;  zamanın doğru ve bilinçli bir şekilde harcanması sağlayan yöntemi zaman yönetimi olarak adlandırıyoruz.  Kısacası;  zaman yönetimi,  insanın bir gününün verimli ve etkili geçmesini sağlıyor.  Hayatın ve işin dengesini yakalayabilmek adına,  zaman yönetimi çok önem arz ediyor.  Kişi,  zamanını iyi kullanırsa;  ailesine,  arkadaşlarına,  ilgi alanlarına ve hobilerine daha çok zaman ayırır.  Zaman yönetiminde en önemli kavram,  kişinin önceliğidir…   Zaman yönetiminde,  önem arz eden etkenleri şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Kişi, önceliklerini belirlemelidir.
 • Kişi, öncelikleri için harcadığı zamanı en üst noktaya çıkarmalıdır.
 • Kişi, önceliği olmayan durumlar için harcadığı zamanı azaltmalıdır. 

Zaman yönetimi denildiğinde, kesinlikle şunu anlamamalıyız;  zamanı çoğaltmayı ya da uzatmayı…  Zaman yönetiminde,  sadece bize ait olan zamandan ekstra verim alabiliriz.  Hepimizin bildiği gibi,  bir gün 24 saattir ve hiç kimse bunu kesinlikle 26 saat yapamaz.  Sadece biz insanların yapacağı;    24 saat içinden 2 saati daha verimli ve etkili geçirmek olur.  Bu yüzden de kişi başarılı olmak istiyorsa,  kesinlikle zamanı yönetimi konusunda belli becerilere sahip olması gerekiyor.  İnsanlar,  zaman yönetimiyle ilgili becerilerini geliştirdikleri sürece hem iş hem de özel hayatlarında çok başarılı olurlar. 

Bir insanın ihtiyacı olan becerileri şu şekilde sıralayabiliriz:

 • İşinin ve görevinin belirli olması
 • Hedeflerinin belirlenerek, onların nasıl karşılanacağını çok iyi bilmek
 • Verimli ve yerinde kararlar alma
 • İşleri ve randevuları tek başına yönetebilme kabiliyeti
 • Projeleri yönetilme
 • Kapsamlı hale periyodik programların getirilmesi
 • Problemleri analiz edip çözebilme
 • Olayların koordinasyonunu ve planlamasını sağlama

Kendini Geliştirmek Adına,  4 Zaman Yönetimi Tekniği:

Pomodoro Tekniği: 

Francesco Cirillo’nun 1980 yıllarında geliştirdiği,  Pomodora tekniği;  çalışma saatlerinin parçalara bölünerek ve ayrılarak zaman aralıkları baz alınarak verilen molaların tanımlanmasını ifade ediyor.  Örneğin;  kişinin 25 dakika çalışıp 5 dakika mola vermesi gibi…   Sık sık verilen molalar neticesinde kişinin,  zihni dinlenir ve kendini enerjik hisseder. 

Pareto Analizi: 

80-20 kuralı olarak bilinen Pareto Analizinin tekniği şudur:  Görevlerin,  sorumlulukların %80’lik kısmının %20’lik zaman diliminde tamamlanmasıdır.  Bu analiz tekniği sayesinde,  zamanınızın nereye harcandığını daha iyi görebilirsiniz. 

HPM(Hızlı Planlama Metodu):

Anthony Robbins sayesinde oluşturulan metot,  gerçekten hangi düşüncelerinizin önemli olduğuna dikkat ederek o düşünceye dönüştürmeyi amaç edinir.  
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *