Wed. May 22nd, 2024

Blog Rehberlik

Gelecek Yolunda Rehberlik

Matematikte Öğrenme Güçlüğü: Diskalkuli Nedir?

Gelecek Yolunda Rehberlik

    Diskalkuli Yunanca ‘dis’ (bozuk), Latince ‘calculare’(hesaplama) sözcüklerinden gelmiştir. Diskalkuli ilk olarak Çekoslovakyalı araştırmacı Kosc (1974) tarafından ‘’ bilişsel fonksiyonlarda genel bir güçlük olmaksızın, beynin matematiksel bilişin dahil olduğu belirli bölümlerinde oluşan bozukluk nedeniyle matematikte yaşanılan güçlük’’ olarak tanımlanmıştır. Diskalkuli gelişimsel ve edinilmiş olmak üzere ikiye ayrılır. Diskalkuli zihin yetersizliği şeklinde algılanmamalıdır.Öğrenme güçlüğü olan bireylerin zeka düzeyi ortalama veya ortalamanın üzerindedir. Diskalkuli kalıcı bir durumdur.

Diskalkuli Olan Bireylerin Özellikleri

    Geary(2003); Matematikte öğrenme güçlüğünü üçe ayırmıştır. Bunlar; işlemsel güçlükler, görsel-mekansal güçlükler, anlamsal bellek güçlükleridir. İşlemsel güçlükte işlem yaparken hata yapar, görsel-uzamsal güçlükte matematiksel kavramları uzamsal göstermede, anlamsal bellek güçlüğünde ise matematiksel olguları hatırlamada güçlük yaşamaktadır.

 • Matematikte öğrenme güçlüğü yaşayan bireyler genelde matematik sorularını çözmede yavaşlık yaşar.
 • Matematiksel hesaplamalarda sayma işlemi yaparken parmaklarını kullanır.
 • Matematiksel dili kullanmada güçlük yaşar.
 • Önceden iyi öğrendiğiklerini hızlı unutur.
 • Sayıları saymada problemler yaşar. Sayıların sırasını karıştırı.
 • Bazı sayıların arasındaki farkı karıştırır. Örneğin 14 ile 41 arasındaki farkı karıştırır.
 • Matematikteki bazı sembolleri karıştırır. Örneğin + ile x sembollerini karıştırır.
 • Matematiksel işlemlerin nasıl yapıldığını açıklayamaz.

Diskalkuli’nin Nedenleri Nelerdir?

     Diskalkulinin nedeni kesin olarak bilinmemektedir. Ama yapılan araştırmaşlar daha çok kalıtımsal nedenlerle beyinde sayısal işlemlerin gerçekleştiği bilişsel alanda bozukluk olduğu söylenmektedir.

Diskalkuli Yaşayan Bireyi Tanılama Yöntemi

1)Diskalkuli Belirtilerini Gözlemleyerek Tanılama:

   Diskalkuli belirtilerini kontrol listesi oluşturarak tanılama yöntemidir. Kesin ve sağlıklı sonuç vermemektedir.

2)Tutarsızlık/ Tutarlılık Yöntemi:

   Bu yöntemde standartlaştırılmış matematik başarı testlerinden kişinin elde ettiği puan ile kişinin zeka puanı,yaşı ve akademik başarısı arasındaki uyuşmazlığa bakılmaktadır. Başarı testi ile zeka testi arasındaki farka bakılmaktadır. Eğer fark büyükse diskalkuli tanısı konulmaktadır.

3)Müdahaleye Yanıt Verme Yöntemi:

   Bu yöntemde öğrenme güçlüğü riski taşıyan öğrencilere erken tanılama ve desteklemedir. Sınıftaki akranlarına göre düşük akademik performansa sahip olunması ve planlanmış ve uygulanmış öğretimi öğrencinin yetersiz performansla yanıtlaması olmak üzere iki tutarsızlık durumuna dayanmaktadır. Öğrenci müdahaleye olumlu yanıt verirse normal eğitimine devam eder. Ama olumsuz yanıt verirse daha yoğun destek eğitimi verilir.

4)Bilgisayar Tabanlı Diskalkuli Tarayıcıları

   YSS;rastgele ve düzensiz nokta sayımı,TSS ise düzenli nokta sayımıdır. 6-14 yaş arasındaki çocuklarda süreye dayalı test yapılmaktadır. Bu testler tepki süresi,nokta sayımı,sayıları karşılaştırma ve aritmetik başarı testi olmak üzere dört aşamadan oluşmaktadır.

Tedavisi Var mıdır?

      İlaç tedavisi yoktur. Bireysel Eğitim Programı vardır. Burada öğrencinin bulunduğu yıl içerisinde nereleri, nerede, kiminle, nasıl öğreneceği hakkında program hazırlanmaktadır. 

Aile Rehberi

 • Geç kalınmadan fark edilir edilmez bir uzmana götürülmelidir.
 • Sabırlı, anlayışlı ve hoş görülü olunmalıdır.
 • Çocuğa karşı tutarlı davranılmalıdır.
 • Çocuğun yapamadıkları üzerinden değil yapabildikleri üzerinden hareket edilmelidir.
 • Yapabildiklerinin takdir edilmesi ve teşvik edilmesine dikkat edilmelidir.
 • Çocuktan utanılmamalı ve toplumdan uzaklaştırılmamalıdır.
 • Ders çalışırken dikkatini dağıtacak unsurları ortadan kaldırılmalıdır.
 • Ders çalışırken sık sık molalar verilebilir.
 • Somut materyallerle öğrenmesini kolaylaştıracak etkinlikler yapılabilir.

Kaynakça:

 • https://www.researchgate.net/publication/318130080_Matematik_Ogrenme_Guclugu_Gelisimsel_Diskalkuli
 • http://acikerisim.demiroglu.bilim.edu.tr:8080/xmlui/handle/11446/980

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *