Mon. Apr 15th, 2024

Blog Rehberlik

Gelecek Yolunda Rehberlik

MMPI Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri Nedir? Ne İçin Kullanılır?

Gelecek Yolunda Rehberlik

Psikolojik hastalıklar ve negatif kişilik özellikleri, kişide kötü etkilerin oluşmasına ve müdahale edilmediği halde problemlerin giderek büyümesine neden olmaktadır. Psikoloji uzmanlarının ve psikiyatrları kullandığı kişinin ruhsal sağlığı ve psikolojik riskleri konusunda bilgi edinebilmek için ise geliştirilmiş testler bulunmaktadır.

Klinik ortamında yapılan bu testlerde sorulara verilen cevaplar doğrultusunda bireyin psikolojik durumu ve kişilik özellikleri kolaylıkla öğrenilebilir. MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri) testi de bu testlerden biridir ve 16 yaşının üzerindeki tüm bireylere uygulanabilir. Kişinin farklı alanlara olan ilgisi, duygusal dünyası ve sosyal yaşamı hakkında da uzmanlara kolayca bilgi sağlayabilen MMPI testi, sağlıklı bireylere de uygulanabilmektedir.

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri Amacı

  • Psikosomatik sorunları belirtiler
  • Sosyal tutumlar hakkında bilgi verir
  • Eğitimsel sorunları belirtiler
  • Ailevi sorunları belirtiler
  • Evlilik sorunları hakkında bilgi sağlar

MMPI Minnesota Çok yönlü kişilik envanteri, bireylerin çeşitli alanlara eğilimi, iç dünyası, ailesel ilişkileri, iş ve eğitim konusundaki fikirlerini öğrenmek amacıyla yapılan bir ölçektir. MMPI testi aynı zamanda kişinin ruhsal sağlığı ile ilgili bilgi edinebilmek için de yapılabilmektedir. 16 yaşının üzerindeki bireylere uygulanan bu testte bireyin çeşitli alanlara olan eğilimleri hakkında da bilgi edinilmektedir. Psikosomatik belirtiler, sosyal durumlar, eğitimsel, ailevi, evlilik sorunları Minnesota çok yönlü kişilik envanteri testinin analiz aşamasında uzmanın birey hakkında bilgi edinebileceği alanlar arasındadır. Hangi alana eğilimi olduğu ve psikolojik sorunlarını anlayabilmeye yardımcı olan bu testte toplamda 566 madde bulunmaktadır.

MMPI Testi

Psikolojik rahatsızlıkları bulunan kişilerin yaşadığı sorunları anlayabilmek için geliştirilmiş farklı birçok tarama testi mevcuttur. MMPI testi bu testlerden biridir ve bireyin kişilik özelliklerini anlayabilmeye yardımcı olur. Tüm dünyada yaygın olarak uygulanan bu testin 10 klinik ve 3 geçerlik alt ölçeği bulunmaktadır. 16 yaşından büyük herkes üzerinde yapılabilen bu test yaklaşık 1,5 saat sürmektedir. Bireyin kişilik özelliklerini ortaya çıkaran bu test, bilimsel kriterler kullanılarak yapılır. Diğer bireylerden ayırıcı tanıyı koymak ve kişilik özelliklerini tespit etmek amacıyla yapılan bu test tedavi planını oluşturmak için de etkilidir. Kişideki psikolojik rahatsızlıkların nedenini anlamak ve tedavinin sürecini belirlemek için uygulanan bu test sağlıklı bireylere de yapılabilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *