Tue. Feb 27th, 2024

Blog Rehberlik

Gelecek Yolunda Rehberlik

Gelecek Yolunda Rehberlik

Nomofobi kelimesi İngilizce “no-mobile-phone-phobia” kelimelerinin kısaltılmasıyla oluşturulmuştur. Nomofobi, bireyin mobil cihazına erişemediğinde veya mobil cihaz aracılığıyla iletişim kuramadığında yaşadığı akılcı olmayan korku ve kaygı olarak tanımlanmıştır. Nomofobinin temel sebeplerinden biri olarak kişinin erken dönem yaşantıları ve bağlanma biçimleri görülmektedir

Nomofobinin Özellikleri Nelerdir?

  • Bir cep telefonunu düzenli olarak kullanmak ve telefonda çok zaman harcamak, bir veya daha fazla cihaza sahip olmak, her zaman bir şarj cihazı taşımak.
  • Mesajları ve çağrıları görebilmek için sık sık telefonun ekranını kontrol etmek.
  •  Telefonu yedi (7) gün 24 saat açık tutmak, yatakta telefonla beraber uyumak.
  • İnsanlarla yüz yüze iletişimde stres ve kaygı yaşamak dolayısıyla yeni teknolojiler üzerinden insanlarla iletişim kurmak.
  • Cep telefonunu kullanabilmek için borç almak veya fazla para harcamak.
  • Nomofobinin bu özellikler arasında kendini gösterdiği temel nokta, kişinin telefonunu kullanamadığında veya telefon aracılığıyla iletişim kuramadığında, başka bir deyişle kişi “çevrim dışı” olduğunda, gerçek dışı bir kaygı ve korku yaşamasıdır.

Nomofobinin Psikolojik Etkileri Nelerdir?

  • İletişim kuramama,
  • Çevrim içi bağlantıyı kaybetme,
  • Bilgiye erişememe,
  • Rahatlıktan feragat etme.

Bağlanma Stilleri Açısından Nomofobi Etkili midir?

Bağlanma stilleri ile nomofobi arasındaki ilişkinin incelendiği çalışmalarda, hem kaygılı bağlanma stiline sahip kişilerin hem de kaçıngan bağlanma stiline sahip kişilerin nomofobik özellikler gösterdikleri belirlenmiştir. Kaygılı bağlanma stiline sahip kişilerin yüz yüze konuşmalarda kaygılı oldukları ve ne demek istedikleri üzerine çok düşündükleri için, sosyal medya ve cep telefonu ile iletişimde daha rahat oldukları ancak sosyal medya üzerinden aldıkları geri bildirimlere çok hassas oldukları için de internet ve cep telefonu bağımlılığı geliştirebilecekleri ifade edilmiştir. Kaçıngan bağlanma stiline sahip kişilerin ise cep telefonu ve internet kullandıklarında, insanlarla kendilerini rahat hissettikleri bir mesafeyi koruyabildikleri için cep telefonuna bağımlı olabilecekleri dile getirilmiştir

 

Kaynak:

http://openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/5955/Hakan%20B%C3%BCy%C3%BCk%C3%A7olpan-YL%20Tez.pdf?sequence=1&isAllowed=y