Cts. May 8th, 2021

Rehberlik Online

Gelecek Yolunda Rehberlik

Ödev Eğitim Başarısını Arttırır Mı?

Gelecek Yolunda Rehberlik

Ödevlerin çocukların başarısına etkisi tartışılmakta olan bir konudur. Bazı uzmanlara göre ödevler, öğrenilen bilgilerin tekrarı için gerekli ve önemli olduğunu söylerken; bazılarına göre de ödevlerin çocuğun başarısını azalttığı ve çocuğu bunalttığı yönünde düşünmekte ve bu şekilde düşünenlerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır.

Ödevler, çocuklar tarafından pek sevilmemektedir. Okulda uzun saatler geçiren çocuklar, eve geldiklerinde ödev yapmak istememektedir. Ödev yapmak yerine dinlenmek, kendisine, hobilerine zaman ayırmak istemektedirler.

Ev ödevlerini onaylayan kişiler, çocuğun ödevler sayesinde sorumluluk sahibi olmasını sağlamakta olduğunu söylemektedir. Bununla beraber, evde okulda yapılanların tekrarı söz konusu olacağı için, öğretilen konunun tam olarak anlaşılması ve akılda kalınması sağlanmakta olduğunu belirtmektedirler.

Ev ödevlerini onaylamayan kişiler ise, çocuğun verilen ödevlerden dolayı kendisine, ailesine zaman ayıramadığını söylemektedir. Bunlarla beraber, çocuğun hobi edinmesine zaman kalmadığını vurgulamaktadırlar. Bu sebeplerden dolayı, çocuğun iyice okuldan, yeni bilgi öğrenmekten sıkıldığını, bunaldığını belirtmektedir.

Birçok ülkede ev ödevlerinin kaldırılması istenmekte ve bazı ülkelerde de ödev verilmemektedir. Fakat ülkemizde durum bu şekilde değildir. Özellikle ilköğretimde okuyan çocuklara çok fazla ve ağır ödevler verilmektedir. Sınıf geçildikçe ödevlerin azaldığı da belirtilmektedir. Ülkemizde ki ödev sistemi ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı olarak görev yapmakta olan Ziya Selçuk, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde yapmış olduğu araştırmalar sonucunda ev ödevlerinin öğretmenler tarafından verilme amacının anlaşılmadığını belirtmiştir. Ev ödevlerinin çocukları bıktırmaması gerektiğini söyleyerek, çocuklara sadece bilgileri hatırlatacak tek sayfalık ödevlerin verilmesi gerektiğini söylemiştir. Yurt dışında çocuklara 3 – 5 dakikalık ödevlerin verildiği ama ülkemizde ödevlerin zulme dönüştüğünden bahsedip, sınıf yükseldikçe ödevlerin kalitesinin artması gerektiğini belirtmiştir.

Çocuklar için ödevlerin önemli olduğunu savunanlar, çocukların ödevler sayesinde zamanı nasıl kullanmaları gerektiğini öğrendiklerini, kendine güvenmelerini sağladıklarını ve sorumluluk sahibi bireyler olacaklarını söylemektedirler. Bu düşünceyi savunanlarda ödevlerin çocuğu okuldan soğuttuğunu ve aile içinde çatışmalara yol açtıklarını kabul etmektedirler. Çocuğun ezbere dayalı ya da sadece sayfa doldurmaya odaklı ödevlerin verilmesi başarısızlık durumunun daha da çoğalttığını söylemektedirler. Yapılan araştırmalar sonucunda, bir çocuğun ödev yapmak için ayırdığı sürenin artmasıyla orantılı olarak başarısının düştüğünü göstermektedir.

Ders çalışmayı, ödev yapmayı zevkli hale getirebilmek için şunlar yapılabilir:

  • Ödev yapmanın çocuğun sorumluluğunda bir iş olduğunun anlatılması gerekmektedir.
  • Ödevlerin mükemmel olmasına gerek olmadığı, sadece yeterli gelecek bir sürede ödevle uğraşmalı ve çaba sarf etmesi gerektiği anlatılmalıdır.
  • Okul dönemi için, çocuğa göre bir çalışma planı oluşturulmalıdır.
  • Sürekli olarak “ders çalış” denilmemelidir.
  • Ders çalıştığı ortamın düzenli olması gerekmektedir.
  • Ders çalışması bittikten sonra, çocuğun serbest bir zaman dilimi olmalıdır.

Ödevlerin yapılma şekli başarıyı etkileyen faktörlerdendir. Ödevleri yaparken veya ders çalışırken çevresel, duygusal, fizyolojik, psikolojik etkenler önemlidir. Her çocuğun çalışma ve anlama şekli farklıdır. Bazıları müzik dinleyerek, bazıları masa başında, bazıları yatarak çalışma ve daha iyi anlamaktadır. Aileler bunların farkında olarak hareket etmelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir