Sun. Jun 23rd, 2024

Blog Rehberlik

Gelecek Yolunda Rehberlik

Kişisel Becerin Ne Kadar İyi? 10 Farklı Yönden Hemen Test Et!

Offer Benlik İmgesi Envanteri , kişilerin farklı alanlardaki uyumunu ölçmek amacıyla uygulanan, kendini değerlendirme ölçeğidir.

Offer Benlik İmgesi Envanteri bireylerin, bahsedilen 10 temel alanda bulunduklarını öğrenmelerini sağlayacaktır.

13-19 yaş arası bireylere uygulanabilen bu test aile ilişkileri, dürtü kontrolü, cinsel tutumlar, bireysel

değerler, baş etme gücü, beden imgesi, duygusal düzey, çevre uyumu, meslek ve eğitim hedefleri, sosyal ilişkiler, genel ruh sağlığı gibi alanların değerlendirilmesini sağlar.

Sosyal Medyada Bizleri Takip Etmek İster Misiniz?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *