Sun. Jun 23rd, 2024

Blog Rehberlik

Gelecek Yolunda Rehberlik

Gelecek Yolunda Rehberlik

Çocuklar gelişim çağlarında birçok sorunla ya da hastalıkla karşı karşıya kalabiliyor. Genelde herkesin çocukken geçirdiği hastalık olarak nitelendirilen ve halk arasında normal karşılanan suçiçeği, kızamık gibi hastalıklarda çok büyük bir önlem alınmaz.

Ancak çocukların psikolojisini etkileyen ve farkındalık konusunda çocuğa olumsuz etki yapan otizm sorunu genellikle ilk 3 yaşta başlar.

Tedavisinin çok zor olduğu bu hastalık çoğu insanda hayat boyu devam eder. Peki, otizm nedir? Sağlık biliminde otizm, kişinin çevresiyle sözel ya da sözel olmayan biçimde uygun olarak ilişki kuramaması şeklinde tanımlanan bir gelişimsel bozukluk olarak tanımlanabilir. Bu noktada erken tanı ve erken rehabilitasyon çalışmaları bu tür vakaların önüne geçmek için atılması gereken ilk adımlardır.

Ancak bu tanım da yeterli değildir. Çünkü otizmin tam olarak neyden kaynaklandığı bilinmemekle birlikte genetik olduğu da düşünülmektedir. Otizmli olan çocuklarda %70 oranında bir zekâ geriliği vardır. Ancak %10’luk kısmında ise üstün zekâ görülebilir.
Otizm Belirtileri Nelerdir?

Bir çocuğun üzerinde otizm tanısı saptanması için bir kaç özelliğin karşılanması gerekir. İşte bu özellikler:

 • Sosyal etkileşim zayıflığı,
 • Göz teması kuramama,
 • Yaşıtlarından uzak kalma,
 • Oyun oynamama,
 • Normal mimik ve duygusal ifadelerin gösterilememesi,
 • Etkileşim başlatmada ve sürdürmede yaşanılan problemler

Bunlara ek olarak konuşamama, aynı kelimelerin sürekli olarak tekrar edilmesi de eklenebilir. Tüm bu faktörler çocukta otizmin olmasının belirtileridir. Böylelikle çocuk, gelişimini çok verimli biçimde tamamlayamaz ve kendisini de çok geliştiremez. Çünkü hem yaşıtlarından soyutlanması hem de iletişim anlamında problem çekmesi onun gelişimini olumsuz anlamda etkileyecektir.

Otizmli Çocuklar da şunlar da gözükebilir.

Otizmli çocuklar birçok açıdan olumsuzluklar içerisinde olurlar. Bahsettiğimiz üzere bu durum o çocuklardaki gelişimi olumsuz etkileyerek geleceklerinin de tehlikeli olduğuna işarettir. Peki, otizmli çocuklarda başka neleri görmek mümkündür? İşte otizmli çocuklarda görülmesi yüksek ihtimal olan durumlar:

 • Göz temasından kaçınırlar,
 • Aşırı hareketli ya da tamamen hareketsiz olabilirler,
 • Sarılma, öpme gibi temaslardan uzak dururlar,
 • Yaşıtlarından tamamen soyutlanırlar,
 • Konuşurken kelimelerde tekrarlar görülür,
 • Konuşmalarda gecikmeler vardır,
 • Çevreleri ile pek ilgilenmezler,
 • Hayal dünyaları yok denecek kadar azdır.

Bu ve buna benzer daha birçok olayı otizmli çocuklarda görmek mümkündür. Peki otizmin tedavisi yok mu? Bir alt başlığımızda ona değindik.
Otizm Tedavisi Nasıl Gerçekleşir?

Otizmli çocuklarda erken teşhis çok önemlidir. Çünkü ne kadar erken rastlanırsa tedavi süreçleri de o derece erken ve hızlı olur. Bu da çocuğun bu durumdan kurtulmasının ilk adımı olabilir. 

Otizm tedavisindeki amaç çocuğun sosyal ve bireysel ilişkilerinin geliştirilerek daha çok olaylara, ortamlara katılması ve yaşıtlarıyla bir araya gelerek oyunlar oynamasıdır. Uygulanacak olan tedavinin aileye uygun olması da bir o kadar önemlidir. Bu bağlamda otizmli çocuklara uygulanan tedavi yöntemleri şunlardır:

 • Konuşma terapisi,
 • Motor yetenekleri artırmak amaçlı tedaviler,
 • Sosyal iletişim becerisinin geliştirilmesi için uygulanan tedaviler.

Bu tür tedavilerin uygulanması ile otizmli çocuklarda zamanla iyileşmeler gözükebilir. Tabi bu tedavi sürecinde ailenin de sürekli olarak bilgili ve güncel kalması da önemlidir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *