Mon. Apr 15th, 2024

Blog Rehberlik

Gelecek Yolunda Rehberlik

Pomodoro Tekniği İle Zamanınızı Yönetin

Gelecek Yolunda Rehberlik

Zamanın etkin kullanım, sınav zamanlarında ya da proje dönemeçlerinde ekstra önem kazanıyor. Biliyoruz ki zaman değerli. Bu nedenle sadece bu vakitlerde değil; tüm çalışma zamanımızı düzene sokacak, çalışma yetimizi geliştirecek bir teknikten bahsedeceğiz. Pomodoro tekniği.

Pomodoro tekniği, düzenli bir şekilde birbirini takip eden çalışma periyodu ve mola sürelerini içerir. Bir çalışma periyodu 25 dakikadır. Ardından verilecek 5 dakika ara ile birlikte bir pomodoro çevrimi 30 dakikadır. 4 pomodoro çevrimi sonunda 25-30 dakikalık uzun bir mola verilmelidir.

Tekniğin başlıca kuralları:

 • 25 dakikalık çalışma periyodunda hiçbir şeyin dikkatinizi bozmasına izin vermeyin.
 • Mola sürelerinde kesinlikle işle ilgili bir şey düşünmeyin.
 • Kalan zaman sürekli görülebilir olmalı.

Pomodoro Tekniğinin Amaçları

 • Çalışmalarınızda sürekli kalan zamanı kontrol edeceğinizden, bitiş zamanlarına az bir zaman kala artan kaygıyı azaltmak
 • Çalışma esnasında bölünmeleri engelleyerek dikkati arttırmak
 • Motivasyonu arttırmak ve süreklilik sağlamak
 • Çalışma yöntemini geliştirmek
 • İşlerin bitiş sürelerini tahmin yeteneği kazanmak

Tekniği Tam Anlamıyla Uygulamak için Gerekli Araçlar

Pomodoro tekniği yazının başında verilen süre ve kurallara uyarak uygulanabilir. Ancak tam anlamıyla uygulamak istiyorsak; gerekli araçlarımız şu şekilde listelenebilir.

  • Pomodoro zamanlarını tutmak için geri sayımı olan bir saat (Pomodoro şeklinde aratıp bir telefon uygulaması da edinebilirsiniz.)
  • Tüm yapılacaklar listesi
  • Günlük yapılacaklar listesi
 • Kayıt sayfası

Pomodoro Tekniğinin Aşamaları

 

 

Ne? Ne Zaman? Neden?
Planlama Günün başında Günlük yapılacak aktivitelere karar vermek için
Süre ve konuların yazılı olarak takibi Gün boyunca Harcanan çaba ve diğer konularda net bilgi sahibi olmak için
Kayıt tutma Gün Sonunda Günlük verileri arşivlemek için
İşleme Gün Sonunda Elde edilen verileri değerlendirmek için
Görselleştirme Gün Sonunda Değerlendirme sonucu geliştirme imkanı olan alanları görmek için

Klasik Pomodoro 30 dakikadır: 25 dakika çalışma + 5 dakika mola süresi. Günün başında yapılacak işler listenizden günün işlerini seçerek önem sırasına göre sıralayın. Sıralanan işleri, günlük yapılacak işler listesine ekleyin.

Günlük Yapılacak İşler 07.03.2016
1 X konusuna çalışılacak
3 Y kitabı okunacak
2 Z soruları çözülecek

Belli bir iş üzerinde bir Pomodoro çevrimi tamamlandığında karşısına X işareti koyun.

Günlük Yapılacak İşler 07.03.2016
1 X konusuna çalışılacak X X
3 Y kitabı okunacak
2 Z soruları çözülecek

4 Pomodoro çevrimi tamamlandığında 25-30 dakikalık ara vermeyin unutmayın.

Günlük Yapılacak İşler 07.03.2016
1 X konusuna çalışılacak X X X X
3 Y kitabı okunacak
2 Z soruları çözülecek

Gün sonunda elde edilen tabloda hangi işe ne kadar vakit ayırdığımızı görebiliriz. Bu bize günü değerlendirmemiz açısından önemli bir bilgi sunmaktadır.

Pomodoro++

Pomodoro tekniği ile zamanla işlerin ne kadar süreceği konusunda daha tutarlı tahminlerde bulunabiliriz. Planlarımızı bu tahminlere göre yapabiliriz. Günlük listemizi tahminlerimizle beraber oluşturmak için şöyle bir liste kullanabiliriz.

Günlük Yapılacak İşler 07.03.2016
1 X konusuna çalışılacak
X X X X X
3 Y kitabı okunacak
X X X X
2 Z soruları çözülecek
X

Burada tahmin edilen çevrim sayısı için birer kutucuk oluşturduk ve tahminimiz dahilindeki her Pomodoro çevrimi bu kutucuk içerisinde işaretlendi. Kutucuk dışında yer alan ya da kutucukta işaretlenmeyen her parça tahminimizdeki sapmayı göstermektedir.

Pomodoro tekniği en yaygın kullanılan zaman yönetimi tekniklerinden biridir. Kararlılıkla takip edildiği durumda zaman kaygısında iyileşme ve çalışma veriminde ciddi bir artış görülecektir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *