Tue. Feb 27th, 2024

Blog Rehberlik

Gelecek Yolunda Rehberlik

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Arasındaki Farklar Nelerdir?

Gelecek Yolunda Rehberlik

Bireylerin kendilerini daha iyi anlayabilmesi, geliştirebilmesi hayatını daha doğru yönlendirebilmesi, fikirlerini hayata geçirebilmesi ve dile getirebilmekten çekinmemek adına adımlar atabilmesi için verilen bir yardım türü olarak bilinen rehberlik hizmeti aslında kişilerin yerine karar vermek veya bireylerin adına onların problemlerini çözebilmek anlamına gelmemektedir. Tam aksine kişilerin özgüven duygularını geliştirip hayatları hakkında kendileri için yol çizebilmeleri için destek verilmesi durumudur.

Rehberlik Hizmeti Nedir?

Rehberlik hizmeti uzman kişilerce profösyönel olarak verilmektedir. Hem bilimsel bir yaklaşımla bireyin gelişimi sağlanmakta hemde belirli bir süreç kapsamında verilmektedir. Merkezde elbette ki normal bireyler yer almaktadır ve çevreye uyum sağlamalarına dikkat edilmektedir. Rehberlik verilen bireyin öncelikle kendini tanıyabilmesi ve ifade edebilmesi için destek verilmektedir. Kendini anlayan ve tüm benliğini dile getiren kişilerin kendi farklarını da ifade edebilmeleri için desteklenmesi durumu olarak da görülmektedir. Bireylerin farklılıklardan rahatsız olmak yerine kendilerinin başardıkları durumları göz önüne çıkarmaya çalışmaları gereklidir.

Psikolojik Danışmanlık Nedir?

Psikolojik danışmanlık kişilerin ruh sağlığını korumak adına verilen bir hizmettir. Uyum sorunları yaşayan ve gelişimsel sıkıntıları olduğu düşünülen kişilerin mutlak danışmanlık alması gerekli görülür. Psikolojik danışmanlık ruh sağlığı açısından normal kişilere hizmet vermektedir. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik programlarından mezun olan pedagojik formasyon almış ve eğitimini tamamlamış bu anlamda profösyönel olarak çalışan kişilerce verilen bir hizmet alanıdır. Özellikle çok uzun yıllardır eğitim ve öğretimin gerçekleştirildiği eğitim alanında rehberlik hizmetinin yanı sıra psikolojik hizmetler de verilmektedir.

Psikolojik danışmanlık çocuklarda ve gençlerde çok daha etkili ve gerekli bir hizmet olarak kabul edilmektedir. Bunun sebebi ise daha iyi yetişmiş ruh sağlığı daha etkin bir biçimde korunan bir neslin yetişmesini sağlamak olarak görülebilir. Fakat psikolojik danışmanlığı psikiyatristlerle karıştırmamak gereklidir. Psikiyatristler ruh sağlığı bozulmuş kişiler üzerinde ilaçla tedavi ederek hastalık durumuna gelmiş ruh sağlığı bozukluklarını tedavi eden başka bir meslek grubundan oluşmaktadırlar. Psikolojik danışmanlar ise hastalık durumunda olan kişilerle ilgilenmezler kendi içerisinde belirlenen gruplarla ve danışanlarla yaş gruplarına göre ayrıştırarak çalışmalar yaparak ruh saklıklarının daha iyiye gitmesi için çaba gösterirler.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Arasındaki Farklar Nelerdir?

Psikolojik danışmanlık diğer adıyla PDR arasında elbette ki belirli farklar vardır ve bu farklara göre bireylere özel bir hizmet anlayışı geliştirilmektedir. PDR psikolojinin bir uzmanlık alanı olarak kabul edilir ve okul psikoloğu olarak da halk arasında isimlendirilebilir. Rehberlik ise danışanlarının ruh sağlığı üzerinde daha iyiye gitmesi ve elbette ki kendi hayatları hakkında karar verebilme yeteneklerini geliştirmeleri için destek veren bambaşka iki meslek dalıdır. Özellikle gençler üzerinde çok daha etkili olabileceği gibi her yaş grubunun hizmet alabileceği ve ruh sağlığı açısından gerekli olabilecek bir destek noktası olabilmektedirler.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *