Sun. Jun 23rd, 2024

Blog Rehberlik

Gelecek Yolunda Rehberlik

Rehberliğin Tarihsel Gelişimi

Gelecek Yolunda Rehberlik

Rehberlik, 19. Yüzyılın sonralarında Amerika Birleşik Devletleri’nde mesleki rehberlik olarak ortaya çıkmıştır. Bu adımdan sonra 20. Yüzyılın ilk çeyreğinde ise Amerika Birleşik Devletleri rehberlik ve psikolojik danışmanlığın eğitim sistemlerinde yer almasını sağlamıştır.

Türkiye’nin eğitim sisteminde ise 1950 yıllarında girmeye başlamış olan rehberlik; bireylere hayatın her alanında yol göstermesi için kurulmuş olan eğiti bir platform olarak kabul edilmeye başlanmıştır. Rehberliğin özellikle okullarda yer alması ise bu süreçte eğitime devam eden bireylerin toplumda ruhen sağlıklı bireyler olarak yer almalarını sağlamıştır.

Bu tarihlerden sonra toplumlarda meydana gelen sosyal, ekonomik politik olaylar sonucunda rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanında da pek çok değişim meydana gelmiştir. Ülkelerin durumları rehberliğin tarihsel gelişiminde çağlar boyunca oldukça önemli olmuştur.

Rehberliğin okullardaki ders kitaplarında yer aldığı ise 1920 tarihinden sonra Cumhuriyetin ilan edilmesinden sonra görülmektedir. Okullardaki pedagoji kitaplarında rehberlik ve psikolojik danışmanlık hakkında ilkyazılar bu tarihlerde görülmektedir. Bu tarihlerde görülen bilgilerden sonra rehberlik ve psikolojik danışmanlığa duyulan ilgi de atmaya başlamış ve çocuk psikolojisi üzerine pek çok gözlem ve araştırma yapılmaya başlamıştır.

REHBERLİK TÜRKİYE’DE NE DURUMDADIR? GELİŞİMİ NASILDIR?

1953 yılından sonra Amerika Birleşik Devletleri’ndeki eğitim ve araştırma uzmanları rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanında araştırmalara ağırlık vermeye başlamışlardır. Talim ve Terbiye Dairesi’ne bağlı olan test ve araştırma bürosu kurulmuştur 1955 yılında ise İstanbul’da 2956 yılında Türkiye’de liselerde rehberliği temele alan eğitim anlayışıyla dersler verilmeye başlamıştır. 1959 yılında İstanbul ve İzmir başta olmak üzere daha sonra diğer illerde de Rehberlik ve Araştırma Merkezleri açılmaya başlamıştır. Bu alanda verilen destekler ülke içerisinde yetişen bireylerin daha faydalı, suç işlemeye yatkın olmayan, ruhsal durumu sağlıklı olan bireyler olmalarına etkili olmuştur.

1960 yılından sonra ise Türkiye’de planlı kalkınma döneminin görüldüğü bilinmektedir. Öğrenciler bu dönemde mesleki rehberliklerden çok fazla yararlanmış aynı zamanda rehberlik merkezlerinde artışla gözlemlenmiştir. Rehberlik ise ilk kez tarihimizde 7. Milli Eğitim Şuara’sında gündeme getirilmiştir.

PDR alan eğitimi ve PRD’nin Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalları içerisinde yer alması, PDR lisans programlarının başlatılması sağlanmıştır.

Psikolojiye geçmişten günümüze her dönemde insanların sahip olduğu bilinmektedir. İnsanlık var olduğu sürece Psikolojik danışmanlık ve rehberlik dünyanın sonuna kadar ihtiyaç duyulan hizmetlerden birisi olarak yaşamaya devam edecektir. Alanında uzman kişilerden aldığınız Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik hizmeti her türlü probleminizi kolaylıkla çözmenizde, ruh sağlığınızı korumanızda,  sorunlarınızın üstesinden gelirken hasar görmemenizde oldukça etkili olacaktır.

İnsanların çağlar boyu bu gibi bir hizmete ihtiyaç duyduğu, psikolojik yardım alan insanların suç işleme oranlarının, hata yapma oranlarının çok daha az olduğu gözlemlenmiştir. Günümüzde neredeyse her devlet milletine Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik hizmeti sağlamakta ve halk bu imkândan kolaylıkla faydalanmaktadır.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *