Sun. Jul 21st, 2024

Blog Rehberlik

Gelecek Yolunda Rehberlik

Rehberlik Hizmetleri

Gelecek Yolunda Rehberlik

Bireylerin kendilerini anlamaları ve çok daha iyi ifade edebilmesi kararlarından emin olabilmesi, daha gerçekçi bir düşünce yapısına sahip olabilmesi ve dengeli hareketler sergileyebilmeleri için topluma uyum sürecinin desteklenmesi ve iyileştirilmesine yönelik destek verilmesi durumuna rehberlik adı verilmektedir. Birebir olacak şekilde uzman bir kişi tarafından kişiye özel olarak psikolojik destek verilmesi doğru bir hizmet olmaktadır.

Rehberlik Hizmetlerinin Amacı Nedir?

Rehberlik hizmetleri çeşitli alanlar için çeşitli alanlar içerisinde hizmet verilmektedir. Fakat en yaygın olarak eğitim alanı olarak bilinmektedir. Sebebi öğrenciler üzerinde verilen psikolojik desteğin daha iyi bir nesli yetişmesi için ve daha sağlıklı bir toplumun yaygınlaşması için çok daha önemli olması durumudur. Öğrenciler çocukluktan itibaren değişime ve gelişime daha psikoloji ile büyümelerine destek vermesi amacını çok daha verimli sonuçlar alarak karşılamaktadır.

Rehberlik Hangi Alanları Etkilemektedir?

Rehberlik kendi içerisinde çocuğun gelişimi ve değişimi sürecinde iyileştirmeler sağlayarak destek vermektedir. Genellikle hizmet kalitesi ve amacı ile birbirini tetikleyen bir alt yapıya sahip olsa da rehberlik hizmetleri ile kurumların nitelikleri, özellikleri, işlevleri ve problem durumları belirlenerek yardım sağlanabilir. Rehberlik hizmetleri bir bütün olarak ele alınır ve her birime özel içeriklerle danışma hizmetleri vermektedir. Tüm merkezi birimlerde ve özellikle eğitim kurumlarında mutlaka rehberlik hizmetlerine yer verilmektedir.

Psikolojik Danışma Hizmeti Bölümleri Nelerdir?

Kendi içerisinde alanlara ayrılsa da rehberliğin alan içerisinde kapsadığı niteliklerin toplamı aslında aynıdır. Psikolojik danışma hizmeti bireyin karar verme sürecini gelişim ve uyum sürecini iyileştirmek adına verilen psikolojik desteğe verilen isimdir. Bir diğer hizmet alanı oryantasyon hizmeti özellikle okul dönemindeki çocukların okul değiştirmelerinde veya başka bir sınıfa girmelerinde okul işleyişini, okul çevresini ve o alan içerisinde neler yapıldığını neler yapılması gerektiğini kişilere birebir şekilde anlatarak işleyişin yürümesini sağlayacak bir alandır. Aynı zamanda bu hizmet sayesinde işe giriş ve uyum sürecide iyileştirilebilmektedir. O yüzden pek çok kurum ve iş alanında da geçerliliği sürdürülmektedir.

Bireyi tanıma hizmeti kişiler üzerinde bir yardım sağlanacaksa bu girişim için kesinlikle kişiyi tanımak da gereklidir. Birebir tanışma bireysel özellikleri ve farklılıklarını bilerek hareket etme ve bir süreç gelişmesini sağlamak da oldukça etkili bir psikolojik destek sürecidir. Tüm destek birimlerinin veya bölümlerinin arasında en kıymetlisi olarak görülebilecek olan bölüm ise bilgi toplama ve topluma yayma hizmeti olarak adlandırılan, bireyi kişisel olarak inceleyerek yapılabilecek birçok alanı kişiye ve topluma hizmet kapsamında yaygınlaştırılabilir.

Öğrenciler için topluma uyum sürecinde ki bilgilendirmeler, işçilerin veya kurum personellerinin toplu alanlarda ki davranış şekillerinin konu alınması vb. şeklinde örneklendirilebilen bir hizmet grubudur. Öğrenciler veya hizmet verilen alanlardaki bireylerin tanındıkça ve kişisel özelliklerinden emin olundukça uygun olan farklı alanlara da yönlendirilebilirler. Bu işleme de yöneltme hizmeti adı verilmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *