Tue. Jul 23rd, 2024

Blog Rehberlik

Gelecek Yolunda Rehberlik

Rehberlik Hizmetlerinde Online Ölçme ve Değerlendirme

Gelecek Yolunda Rehberlik

Rehberlik birimlerinin uyguladığı ölçme ve değerlendirme araçları, sağlık alanında uygulanan laboratuvar tetkikleri kadar değerlidir ve bir nevi görüntüleme yöntemidir.

Bilişsel testlerden, ilgi, başarı ve yetenek testlerine, kişilik testlerinden öğrenme stilleri testine kadar birçok alanda ölçme ve değerlendirme bireyin var olan sorunların veya risklerin belirlenmesi, güçlü veya zayıf yönlerinin tespitini sağlamaktadır. Böylece çocuklara, ailelere ve eğitmenlere bundan sonraki süreçlerde izleyecekleri yol haritasını sunmaktadır.

Her çocuğun kişilik özellikleri, öğrenme stilleri, bilişsel yetenekleri, ilgi ve yönelimleri, ruh sağlığı açısından riskleri farklıdır. Psikolojik testler, çoğunlukla ihtiyaç doğrultusunda uygulanırken, mesleki yönelim belirleme envanteri gibi ölçekler ailelerin ve çocukların meslek seçimlerine, çocuğun ilgi alanlarına, geliştirmesi gereken yönlerine ışık tutmaktadır.

Günümüzde psikolojik danışma ve rehberlik eğitimin ayrılmaz ve tamamlayıcı bir parçasıdır. Bireyin gelişiminde eğitim ve öğretim sürecinin önemi yadsınamaz. Rehberlik faaliyetleri, eğitim ve öğretimden bireyin en iyi şekilde faydalanarak yaşama hazırlanabilmesine yönelik destekleri içermektedir. Bu kapsamda rehberlik hizmetlerinde ölçme ve değerlendirme sadece sorun belirlemeye yönelik değil, gelişimsel yaklaşımı da hedeflemektedir. Ruhsal sorunların veya davranış sorunlarının belirlenmesi dışında tüm öğrencilerin uygulayabileceği içeriklerden de oluşmaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *