Tue. Jul 23rd, 2024

Blog Rehberlik

Gelecek Yolunda Rehberlik

Rehberlik Hizmetlerinde Yapay Zeka Destekli Online Ölçme ve Değerlendirme

Gelecek Yolunda Rehberlik

Rehberlik alanında ölçme ve değerlendirme hizmetleri öğrencilerin ilgi, yetenek, tutum, duygu, düşünce, kişilik özellikleri ve davranışlarını daha iyi anlayarak, eğitim ve öğretim alanında daha emin adımlarla ilerlemelerine, meslek seçimlerinde daha doğru kararlar almalarına olanak sağlamaktadır.

Okul rehberlik birimlerinin ruh sağlığı açısından önleyici, iyileştirici hizmetler zincirinin ilk basamaklarından biri olması sebebiyle var olan sorunların ve risklerin belirlenerek zamanında müdahale edilmesi açısından da önemi oldukça büyüktür.

Bu kapsamda, sağlık hizmetlerinde olduğu gibi, eğitim ve öğretim alanında da dijitalleşme söz konusudur. Online ölçme ve değerlendirmenin birçok avantajı bulunmaktadır.

Bireysel veya grup halinde uygulanan test ve ölçeklerin dijital kullanımı, ölçme ve değerlendirme hizmetlerinde zaman kazandırırken beraberinde daha doğru sonuçlar ve daha fazla öğrenciye ulaşma imkanı sağlamaktadır. Bir testin veya değerlendirme aracının etkin bir şekilde kullanılması, uygun koşullarda yapılması ile de alakalıdır. Sınıf- okul ortamının fiziksel koşulları bazen testin sonuçlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Online dijital testler ise okul ortamı dışında da uygun fiziki koşulların sağlanması ile uygulanabileceğinden avantajlıdır. Yapay zeka analizlerine dayalı raporlama, hata oranını en aza indirir. Böylece test sonuçları manuel hesaplamalara oranla çok daha doğrudur.

Online ölçme ve değerlendirme, testlerin belirli aralıklarla tekrar edilmesinde, sonuçların önceki test sonuçları ile karşılaştırılmasında, bireyin test sonuçlarının diğer öğrencilerin veya okul genelindeki öğrencilerin sonuçları ile kıyaslanmasında da kolaylık, doğruluk ve zaman kazandırmaktadır.

Tüm bu avantajlar rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin kalitesini arttırmakta, öğrenci, aile ve eğitmenlerin ölçme ve değerlendirme hizmetlerinden daha fazla yararlanmasını sağlamaktadır.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *