Tue. May 17th, 2022

My CMS

Gelecek Yolunda Rehberlik

Rehberlik Nedir? Rehberlik İlkeleri Nelerdir?

Gelecek Yolunda Rehberlik

Rehberlik; bireylerin kendi başlarına karar verirken ve yaşarken zorlandığı konularda alanında uzman bir kişi tarafından yardım edilmesine verilen isimdir. Pek çok insan günlük hayatında karar verirken ve yaşamı sırasında hareketlerinin sonucunda çıkan sorunlarda bir kişiden yardım alma ihtiyacı duymaktadır.

Temele indirgendiğinde bir kıyafet seçerken ya da iki yol arasında seçim yaparken bile başkalarının düşüncelerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bireyin kendini gerçekleştirme yolunda yardım alması ise pek çok açıdan kendisine katkı sağlamakta ve bunu aşama aşama gerçekleştirirken büyük zararlar görmesini engellemektedir.

Kendini tanıyan bir birey zamanla çevresini de kolaylıkla tanıyabilir ve bu durumlara uygun olarak seçimler yapabilir. Rehberlik ise bu süreçte bireye sağladığı yardımla beraber bireyin etkilenebileceği süreçlerde kendisini korumasını, problemleri kolaylıkla çözmesini ve süreçlerden ağır yaralar almamasını sağlar.

Jones, 1963 yılında rehberlikle ilgili şöyle bir tanımda bulunmuştur; ‘’Rehberlik, seçimler ve uyum yapmada problem çözmede bir kişinin diğerine verdiği yardımdır.’’

Ancak rehberlik günümüzde bir kişinin diğer kişiye verdiği yardım olarak indirgenebilecek bir konu değildir. Alanında uzman bir kişiden yardım almanız doğru yönlendirilmeniz açısından oldukça önemlidir.

REHBERLİĞİN İLKELERİ NELERDİR?

 • Rehberlikle gizlilik esastır: Paylaştığınız herhangi bir bilgi size karşı ya da başkalarına karşı kullanılamaz. Tüm bilgiler siz ve rehberlik danışmanınız arasında kalmalıdır. Rehberlik ve psikolojik danışmanlıkta bu madde oldukça önemli ve göz ardı edilemeyecek maddedir.
 • Rehberliğin temelinde bireyler bulunur.
 • Rehberlikte gönüllülük esastır: en önemli ilkelerden birisi ise rehberlik hizmeti verilirken temelinde gönüllülük bulunmasıdır.
 • Rehberlik hizmeti tüm bireylere yönelik bir hizmettir.
 • Rehberlik genel olarak okullarda öğrencilerle ilgili kişiler yardımı ile yürütülmektedir.
 • Rehberlikte saygının yeri oldukça büyüktür.
 • Rehberlik sayesinde eğitimin sağlıklı bir süreci kapsaması sağlanır.
 • Rehberlik yaşam boyu devam edebilecek bir hizmettir.
 • Rehberlik hizmeti sonucunda bireylere özerklik kazandırma hedefi bulunmalıdır.
 • Sistemli ve profesyonel bir yardım sağlanmalıdır.
 • Amaç ve ihtiyaçlara göre izlenilecek rehberlik yolu farklılık gösterir.
 • Rehberlik sağlanacak bireyi çok iyi tanımak gerekmektedir.
 • Rehberlik bir süreçtir birkaç kez yardım ile bitirilebilecek bir konu değildir.

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık yardımı almak isten bireylerin hiç çekinmeden destek almaları gerekmektedir. Her insanın yaşamı boyunca takılabileceği tümsekler, tek başına aşamayacağı duvarlar ve kabullenemeyeceği hatalar bulunabilir. Önemli olan alanında uzman bir insandan yardım almanın hiçbir kötülüğü olmayacağını kabullenebilmek ve bu konuda her türlü yardımı almayı kendilerine hak görebilmektedir. Öğrenci olanlar okullarında bulunan öğretmenlerinden ücretsiz olarak rehberlik ve psikolojik yardım alabilirler. Her okul bünyesinde psikolojik danışmanlık ve rehberlik verecek kişiler bulundurmaktadır. İyi bir yönlendirme sonucunda her problemi kolaylıkla aşabilirsiniz. Bu konuda sadece kendinize güvenmeniz ve iyi bir yardım almanız gerekmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *