Tue. May 17th, 2022

My CMS

Gelecek Yolunda Rehberlik

Rehberlik Yolunda ” Hedefler Belirlemek ve Başarı “

Gelecek Yolunda Rehberlik

Hedef belirlemek için sebepler nedir? Sizi hedef belirlemeye neler itmektedir? Bir amaca ulaşmak, bu amaç için çalışmalar ortaya koymak ve bunun için çevresel faktörlerden de yararlanarak bu yolda ilerlemek önemlidir.

Olumlu anlamda başarma hırsı, arzusu ve daha fazlası için hedeflerin konulması gerekmektedir. Bu gerek okul hayatı gerek iş hayatı gerekse de farklı konseptler için geçerlidir. 

Peki, bu bağlamda çocuklar nasıl bir yol izlemelidir? Öncelikle çocuklara küçük yaştan hedeflerin neler olduğu, ne anlama geldiği ve ne için hedefler konulduğu hakkında bilgiler verilerek onları içinde bulunduğu durum üzerinde cesaretlendirmek gerekir.

Çocuklar bu durumlarda özellikle anne ve babası olmak üzere çevresinden gördüğü izlenimler ile de kendilerine hedefler belirleyeceklerdir.
Hedeflerin Önemi

Hangi alanda olursa olsun hedefler daima insana bir yol haritası çizecek ve kendilerine güvenmelerini sağlayacaktır. Özellikle çocuklar üzerindeki etkisi daha da fazla olacaktır. Buna göre işte hedef belirlemenin, hedeflerin önemi ve insan üzerindeki avantajları:

  • Sorumluluk duygusunu artırır,
  • Ufkunu genişletir,
  • Amaçlarını belirler,
  • Neye ulaşmak istediğini bilir,
  • Çalışma arzusunu artırır,
  • Çevresi ile iletişimini genişletir,
  • Öz güven sahibi olma noktasında katkı sağlar

Bu ve bunun gibi daha birçok olumlu etkiden söz edilebilir. Nitekim hedefler bahsettiğimiz üzere insanın gerek kısa vadede gerekse de uzun vadede çalışmalarını, planlarını etkileyen önemli bir kavramdır. Bundan ötürü kişinin daha çocuk yaşta hedefler üzerine yoğunlaşması kendisini sürekli bir çalışma temposunda bularak disiplinli bir şekilde ilerlemesi o kişiye çok şey katacaktır.

Anne Babalar Yol Gösterici Olmalıdır

Peki, anne ve babalara nasıl bir iş düşer? Hangi yöntemleri kullanarak çocuklarına daha iyi bir gelecek hazırlamalıdırlar? Buradaki gelecek kavramını çocuklardaki hedef ve gelişim üzerine düşünmek gerekir. Çünkü çocuklar hedef kavramını öğrenince sürekli olarak gelişmek isteyecektir. Daha küçük yaşta bilinçlenmeleri onların ilerleyen yaşamları için de bir referans olacaktır.

Anne ve babalar bu noktada çocuklarını yalnız bırakmayarak onlara daima destek vermelidirler. Bu noktada onlarla beraber de hareket ederek birlikte hedef belirlemelidirler. Hedeflere ulaşmak için de yine çocuklarla birlikte olarak hedeflerine giden yolda onlara yardımcı olabilirler.
Çocuklar Ne Tür Hedefler Belirleyebilir

Peki çocuklar ne tür hedefler belirlemelidir? Hangi alanlarda kendisine bir amaç koyarak ona ulaşmalıdırlar? Öncelikle çocuklar kendilerine küçük küçük hedefler koymalıdır. Örneğin bugün 2 saat kitap okuyacağım, resim çizeceğim, müzik aleti çalacağım gibi hedefler. Bu küçük hedefler zamanla büyüyerek çocukların ilerleyen yaşlardaki hedeflerini de olumlu anlamda etkileyecektir. Özellikle okul hayatlarının başlaması ile birlikte yoğun bir tempoya girecek olan çocuklar okul ve ders anlamında da hedeflere belirleyerek bu hedefler doğrultusunda hareket etmelidirler.

Tüm bu bilgilere dayanarak çocuklarınıza hedef koymaları noktasında yardım ederek onların gelişimine katkıda bulunabilirsiniz.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *