Tue. Jul 23rd, 2024

Blog Rehberlik

Gelecek Yolunda Rehberlik

Gelecek Yolunda Rehberlik

Resim bize neyi anlatır?

  • Duyguları
  • Gelişimi
  • Bilinçaltı
  • Fantezi
  • Çatışma
  • İhtiyaçları

Çocuk Resmi Gelişim Evreleri Nelerdir?

KARALAMA DÖNEMİ ( 2-4 YAŞ ): Çocukların çizgiyle ilk tanışmaları karalama döneminde ortaya çıkar. Bu evre yaklaşık olarak 18 aylıktan üç buçuk dört yaşa kadar devam eder. Bu dönemde ilk işaretler çocuk tarafından konmaya başlar. Bazen duvarlarda bazen kitaplarda ve diğer uygunsuz yerlerde bu izlerin işaretlerini görürüz. Bir buçuk yaşından iki yaşa kadar çocuğun yaptığı ilk resimler kendiliğinden karalamalarıdır.

 

ŞEMA ÖNCESİ DÖNEM (4-7 YAŞ): Çocuklar, bu dönemde çevresindeki insanlar ve nesnelerle özdeşim kurmaya başlar. Artık çocukların yaptığı karalamalar çizimler gelişimsel bir noktaya işaret eder. Bu dönemde çocuklar çizimleri üzerine öyküler anlatarak isimlendirme yaparlar.

 

ŞEMATİK DÖNEM (7-9 YAŞ): Şematik dönem, çocukların yaklaşık yedi yaşlarında başlayan ve dokuz yaşına kadar devam eden bir süreyi kapsar. Çocuk zamanla insan ve çevresi hakkında bir görüşü benimser, beden parçalarına adlandırır ve kendi ilgisine dayanarak bu parçaları betimler.

 

GERÇEKÇİLİK (GRUPLAŞMA ) DÖNEMİ (9-12 YAŞ): Gerçekçilik dönemi çocukların dokuz ile on iki yaş arasındaki dönemini temsil eder. Sanatsal gelişimin bu evresinde çocuk ben merkezli düşünceden uzaklaşmaya devam eder.

 

GÖRÜNÜRDE DOĞALCILIK DÖNEMİ (12-14 YAŞ): Gençliğe ilk adımın atıldığı ergenliğin başlangıç dönemine rastlayan bu süreçte çocukların resimlerinde ayrıntılar artar, renk ve desenler daha çok dikkatlerini çekmeye başlar. Artık somut kavramların yerine soyut imgeler yaratmaya başlarlar. Bu evrede insan figürleri çok ayrıntılı detaylarla çizilerek, cinsel özelliklerin farkındalıklarından dolayı bu farklılığı resimlerine yansıttıkları görülmektedir.

 

Çocuk Resimlerinin Klinik Değerlendirmede Kullanılmasında Yaygın Olarak Kullanılan Testler Nelerdir?

Goodenough: Bir Adam Çiz Testi

Türkiye’de sıklıkla uygulanan testlerdendir. Goodenough çocuklar için resim yapmanın zekâ ölçüsü olarak kullanabileceği için bu testi geliştirmiştir.

Machoover: Bir İnsan Çiz Testi

Machover bir insan çiz testi çocukların duygusal durumları ve kişilik özellikleri hakkında bir fikir sahibi olmasını sağlayan çizim testlerinden birisidir.

Kinetik Aile Çizimi Testi

Kinetik aile çizim testi çocukların aile arasındaki iletişimi nasıl yansıttığına bakmak için kullanılır.

John Buck: Ev Ağaç İnsan Çiz Testi

Ev resminin evde yaşayanlarla ilgili bilgiler verdiği, ağaç resminden ise çocuğun psikolojik gelişimi, çevresiyle olan ilişkileri hakkında fikir alınabileceği düşünülmektedir.

Maurie Porot: Bir Aile Çiz Testi

Testin amacı çocuğun ebeveynleri ve aile içindeki bireylerle ilişkilerini nasıl değerlendirdiğini anlamaktır.

 

 

Kaynakça:

https://acikerisim.isikun.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11729/1376/Fatma%20Ya%C4%9Fmur%20%C3%87elik.pdf?sequence=1&isAllowed=y

http://adaram.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/54/01/970767/dosyalar/2018_10/11103328_Yocuk_ve_resimleri.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *