Çar. Eyl 22nd, 2021

Rehberlik Online

Gelecek Yolunda Rehberlik

Gelecek Yolunda Rehberlik

Sanat terapisi sanatsal malzemelerin kullanıldığı dışavurumcu bir terapi biçimi olmakla birlikte bireylerin yaşamış olduğu çatışmaları çözümlemek, fiziksel ve ruhsal sorunları azaltmak, problem çözmede kullanılmaktadır. Sanat terapisi 1940’lı yıllarda kullanılmaya başlamıştır. 1960’lı yıllarda ise terapötik bir müdahale olarak kullanılmıştır. Sanat terapisi terimini ilk kez kullanan Hill, resim yapmanın hastaların yalnızca vakit geçirmesini sağlamadığı aynı zamanda hastaların kaygı ve travmalarını da ifade etmeye olanak sağladığını keşfetmiştir. Sanat terapisi; müzik, resim, sinema, tiyatro, hareket ve dans gibi sanat alanlarını içermektedir.

Sanat Terapisi Kimlere Yapılır?

Sanat terapisi her yaştan bireyle çalışılabilmektedir. Kendisini sözel olarak ifade etmede güçlük yaşayan bireylerde etkili yöntemdir.

Sanat Terapisinin Faydaları Nelerdir?

 • Dışa vurmanın zor olduğu düşünce ve duyguları ifade etmemize yardımcı olabilir.
 • Kişilerin yaratıcı yeteneklerini ve hayal güçlerini güçlendirir.
 • Özgüveni güçlendirir.
 • Stresi azaltır.
 • Düşüncelerin gelişmesine katkı sağlar.
 • Konsantrasyonu güçlendirir.

Dışavurumcu Sanat Terapide Temel Prensipler Nelerdir?

 • Güvenli bir ortamın sağlanması
 • Kişiye özel sanatsal aktivite seçimi
 • Resim sanatında danışanın resmini anlatmasına izin verilmesi
 • Tanı odaklı kaçınmak
 • Resimde taklide izin vermemek
 • Yapılan çalışmaları saklamak zaman geçince yeniden değerlendirmek
 • Danışanın kendi sembol dünyasındaki iç görüyü sağlamasına yardımcı olmak

Sanat Terapisinin Dalları Nelerdir?

1)Müzik Terapisi

Chlan ve Tracy müzik terapisini “ızdırabı ve anksiyeteyi azaltmadaki etkisinden olayı, ciddi hastalığı olan hastalar için güvenilir ve etkili bir tedavi” olarak tanımlamıştır. Priestley analitik yönelimli müzik terapisinin, hastaların içsel yaşantılarının açığa çıkmasını kolaylaştırarak, daha fazla farkındalık ve kişisel gelişim sağladığını söylemektedir. Müzikle tedavi çalışmaları ilk Selçuklularda ve Osmanlılarda uygulandığı görülmektedir.

2)Resim Sanatı Terapisi

Görsel sanatlar kişilerin iç dünyalarına olan yolculuklarının çizgiler ve renklerle gözler önüne koymasına olanak sağlayan bir alandır. Görsel sanatların bu ifadesel özelliği bireylerin kendilerini keşfetmelerine ve içsel algılarını geliştirmelerine yardımcı olur. Bu sözsüz ifadesel destekler kişilerin psikolojik olarak tedavilerine olanak sağlar. Görsel sanatların bu işlevsel boyutu sağlık alanında kurulmuş bir köprüdür.

3) Dans/ Hareket/ Tiyatro Terapisi

Dans Terapisi ‘hareket’ temelinde oluşan, eğlencenin ötesinde bir iletişim ve ifade biçimi olarak tanımlanabilen ve kökleri 19. Yüzyıl modern dans hareketine kadar izlenilebilen duygusal ifadeselliktir. 20. Yüzyıl ortalarında modern dans hareketi, dans terapisi öncülerinden Marian Chace, Mary White House ve Turdy Schoop’un temellerini attığı, gözlem, yorumlama ve dans unsurlarının uygulamaya dönüştürülmesiyle 1940 lı yıllardaki psikodinamik teoriden etkilenmiştir.

4)Şiir Terapisi

Şiirin bilinçaltının keşfinde kullanılanılabileceğini ilk olarak söyleyen Freud’ dur. Şiir terapisi, bireyin kendi ve diğerlerini algılamasında netlik kazanması; yaratıcılık, öz-güven ve kendini ifade becerisinin artması; yoğun duyguları kâğıda dökerek gerilimini azaltması; yeni fikir, iç görü ve bilgilerin sentezi yaparak yeni anlamlar oluşturması; davranış ve tutumlarının değişmesini sağlayacak olgun başa çıkma becerilerinin gelişimi yönünde katkı sağlar.

5) Film Terapisi

Terapide filmlerle çalışma gerçeklik ile hayal gücünü birleştirmektedir. Bir film bir danışanın durumuna uygun olduğu için seçilir. Ancak onlar aynı filmi seyreden arkadaşlarıyla paylaşımları sonucu, filmin içeriğinin çok ötesinde zenginlikte materyal elde ederler. Filmi izlerken filmin karakterleriyle kendi içlerinde sohbet ederler, özdeşim kurarlar, benzer duygularını ortaya koyarlar böylece sözel olmayan bir rahatlama yaşarlar, seyrettikleri sorunlar ve nedenleri üzerinde ciddiyetle dururlar ve bunlarla kendi sorunları arasında bağlantı kurup, filmdeki çözümlerden yola çıkıp, sorunlarını çözmek amacıyla alabilecekleri önlemleri düşünürler.

 

KAYNAKÇA:

https://library.beykoz.edu.tr/wp-content/uploads/7.-makale.pdf

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/519891

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/705400

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir