Wed. May 22nd, 2024

Blog Rehberlik

Gelecek Yolunda Rehberlik

SCL-90-Testi Nedir? Ne için Kullanılır?

Gelecek Yolunda Rehberlik

Toplum içinde psikolojik sorunlar yaşayan birçok sayıda birey bulunmaktadır ve bu tür rahatsızlıkları bulunan kişilere erken tanı konulması için yapılan ölçek değerlendirmesi ve testler mevcuttur.

SCL 90 R testi bu tür psikolojik rahatsızlıkların teşhisi için yapılmakta ve kişideki farklı duygusal belirtiler öğrenilmektedir. 1991 de geçerlik ve güvenirlik çalışmaların sonucunda geliştirilen bu test ile bireydeki bedensel ve psikolojik belirtileri ile içinde yer aldığı olumsuz tüm davranışları ölçmeye yöneliktir. Bu testin sonucunda psikolojik rahatsızlığı olan ve ağır stres geçiren kişinin davranışları ölçüldükten sonra tedavi sürecine başlanmaktadır. Psikiyatrik tarama testi olan SCL 90 R ile ayrıca belirti görülmeyen kişilerin de davranışlarının seviyesi ölçülmektedir.

SCL 90 R testi

  • Genel belirti düzeyi
  • Pozitif belirti toplamı
  • Pozitif belirti düzeyi

Psikolojik sorunlar ve rahatsızlık yaşayan kişilere erken tanı konulabilmesi ve davranışların seviyesinin tespit edilmesi için geliştirilmiş testler bulunmaktadır. SCL 90 R testi psikolojik sorunu olan ve stres yaşayan kişilerin yaşadığı ruhsal bozuklukların ne denli olduğunun belirlenmesi amacıyla kullanılmaktadır. Test 9 aşamadan meydana gelmektedir ve her bireye yapılabilmektedir. Geçerli ve güvenilir olan bu testin aşamaları sırayla Somatizasyon, obsesif, kişilere duyarlılık, depresyon, kaygı, düşmanlık, Fobik kaygı, paranoid düşünce, psikotizm aşamasıdır. Suçluluk duygusu, yeme sorunları ve uyku ile ilgili sorunları da değerlendiren bu test ile kişideki tüm psikolojik sorunlara tanı konmaktadır.

SCL 90 R testi sonucu

Psikolojik sorunlar, hayatımızda büyük sorunlara yol açmakta ve sağlıklı düşünmemizi engellemektedir. Psikolojik tedavi gerektiren bu sorunlara tanı konulabilmesi için geliştirilen bu testlerden biri olan SCL 90 R testi kişideki rahatsızlıkların belirlenmesi ile birlikte olumsuz davranışların düzeyini öğrenmek için de etkilidir. 1977 yılında yapılan bir çalışmada yetişkin psikiyatri bölümünde  bireylerin GSİ 1,26 yetişkinlerde ise GSİ 0,31 tespit edilmiştir. Ülkemizde pek çok çalışmada kullanılan bu ölçek, özellikle ergenlik dönemindeki öğrencilerin başa çıkmaya çalıştığı psikolojik sorunların düzeyinin belirlenmesi için oldukça etkilidir. Çuhadaroğlu 1986 yılındaki çalışmada üniversite sağlık merkezine 100 ergen denek gönderilmiş ve GSİ ortalama 1,28 bulunmuştur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *