Tue. Jul 23rd, 2024

Blog Rehberlik

Gelecek Yolunda Rehberlik

Sınav Kaygısı ve Aile

Gelecek Yolunda Rehberlik

Eğitim hayatının belirleyici bariyerleri olan sınavlar, öğrencilerin seviyelerini değerlendirmek için oluşturulması zorunlu olan bir uygulamadır.

Sınav kaygısı yaşayan öğrencinin bu kaygıları altında yatan en önemli his, kendini ailesine sevdiklerine karşı borçlu olarak görmesidir. Sınav kaygısı ve aile ikileminde kendini sıkışmış hisseden öğrencinin, bu duygudan kurtulması, sınav başarısı için hayati değerdedir. Kendisine sunulan hedefe ulaşamama ihtimali altında stres yaşamaya başlayan öğrencinin alternatif hedefler ile motivasyon düzeyi yükseltilebilir. Örnek olarak,  mutlaka bu liseyi kazanacaksın demek yerine, olmazsa bu ve bu liselerde iyi, buralarda olabilir demek oldukça rahatlatıcı bir etki yaratacaktır. Yenilgi duygularını terk ederek,  başarı için, her zaman çalışmanın asıl olduğunu unutmayalım.

Sınav kaygı belirtileri

Tedirginlik yaşayan öğrencinin sürekli sorular ile şüphelerini dile getirmesi, sınav kaygı belirtileri olarak değerlendirilebilir. Belli başlıklar altında bu kaygı belirtileri açıklanabilir.                                        

  1. Fiziksel belirtiler: hızlı soluk alıp verme, kalp çarpıntısı, mide bulantısı, karın ağrısı, sık idrara çıkma, ishal olma, kramp atakları kaygının fiziksel olarak belirtileridir.                                                       
  2. Psikolojik belirtiler: gerginlik, öfke ve sinir atakları, ağlama hissi, boşluk halinde olma, yersiz kaygıların başlaması, psikolojik belirtilere işaret eder.                                                                                  
  3. Düşünsel belirtiler: unutkanlık, konsantrasyon güçlüğü, başka işlerle meşgul olma, zihin bulanıklığı, düşünsel belirtiler içinde yer alır.                                                                                                                          
  4. Davranışta belirtiler: içine kapanma, insanlara uzaklaşma, aşırı ya da çok uyuma, çok yemek yeme, davranışta kendini gösteren sınav kaygısının işaretidir.

Sınav Kaygısının Sonuçları

Sınav kaygısının aşılamaması durumunda yaşanması kaçınılmaz gelişmeler ise şöyle izah edilebilir.                         

  • Sınav öncesi aşırı gerginlik ile sinirli tavırlar gösterilir.                                                                                       
  • Olumsuz sonuç baştan kabul edilmiş gibidir.                                                                                            
  • Sınava girmek isteği tamamen dibe vurur, sınava girmek istenmez.                                                                      
  • Sınav sırasında dikkat kaybı yaşanacağından, oldukça fazla hatalar yapılacaktır.                                           
  • Soruları çözemeyeceği duygusu sınav boyunca peşini bırakmaz.

Her soruya bunu yapamam düşüncesi ile yaklaşır. Olumsuzluk sarmalından çıkamaz.                                                                             

İçinden çıkılması zor bir durum ile karşı karşıya kalındığı duygusu, başarıya kesin olarak engel olacaktır.  Öğrenci, sınav kaygısı ve aile büyüklerinin ona sunduğu hedefler arasında sıkışmış olacağından, acilen kendini toparlama yollarını bulmak zorundadır.

Yanlış aile yaklaşımları

Öğrencinin bu kaygı iklimine sürüklenmesinin nedenleri yanlış aile yaklaşımları ile doğru orantılıdır.   Tedirginlik sözleri ile çocuğunu sorgular gibi konuşan ebeveyn tutumları sınav kaygıları ve aile konusunun olumsuz örneklerini teşkil eder. Sınava kendi girecekmiş gibi heyecan ve endişe sergileyen anne baba modeli, öğrencinin kaygı düzeyini anormal seviyelere çıkartır.

Sürekli sorgulayan tenkit eden ebeveynler de çocuklarını farkında olmadan sınav başarısından mahrum etmektedir. Örneğin bu kadar çalışma ile başarılı olamazsın, kaç soru çözdün bugün? arkadaşlarının net oranları nasıl? Gibi sorular sınav stresini arttırmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Bu tür olumsuz yaklaşımlardan kaçınmak, sınav kaygısını aşmakta çok önemli bir başlangıçtır diyebiliriz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *