Tue. Sep 26th, 2023

Blog Rehberlik

Gelecek Yolunda Rehberlik

Sınavda Dikkatinizi Neler Etkiliyor?

Gelecek Yolunda Rehberlik

Öğrencilerin dikkatleri her an dağılabilmektedir. İnce bir ip gibidir ve en ufak temasta kopabilir.

Bu dikkat dağılması sonucunda başarısız bir öğrenci ortaya çıkar. Dikkatin toparlanması bazen gerçekten çok zor olabilirken bazen de çok kolay bir şekilde sağlanabilir. Bu biraz da öğrenciden öğrenciye değişiklik gösterebilmektedir.

Öğrenciler sınava girdiğinde büyük bir stres onlarla birliktedir. Bu stres onların dikkatlerini anında dağıtabilen bir etmendir. Bunun için öğrencinin soğukkanlı ve kendinden emin olması gerekir. Öğrencinin bu özelliklere sahip olabilmesi için de dersi iyi bilmesi yani çalışması gerekir.
Dikkat Hangi Durumlarda Dağılır?

Okul ve sınavlarda öğrencinin dikkati kolayca dağılabilir. Bu bazen bir ses, bazen bir renk bile olabilir. Sınıf içerisindeki uğultular öğrencinin dikkatini dağıtmakla kalmaz sinirlenmesine neden olur.

 • Sesli ortam,
 • Yorgunluk,
 • Sinir,
 • Depresyon durumu,
 • Ailesel sıkıntılar

Dikkati Etkileyen Faktörler

1) Motivasyon (Güdüleme)

Öğrenmeyi sağlayan ve teşvik eden koşullara güdüleme adı verilir. Birey, belli bir bilgiyi neden öğrenmesi gerektiğini, nerede kullanacağını bilmelidir. Öğrencinin iyi bir not alması veya bir sınavda başarılı olması, bireyin maddi veya manevi olarak ödüllendirileceğini bilmesi birey için bir motivasyondur. Takdir edilme, övülme ve ödüllendirilme bireyin motivasyonunu artırarak öğrenimini hızlandırır.

2) Hazırlıklı Oluş

Öğrenimin kolaylaşması için bireyin bedensel, zihinsel ve sosyal açıdan öğreneceği bilgiyi öğrenmeye hazır olması gerekmektedir. Birey o bilgi için hazır olsa bile o bilgiye karşı istek ve hevesi bulunmuyorsa bu dikkatini etkiler öğrenmesini zorlaştırır.

3) Alıştırma ve Tekrar

Bir insan bir bilgiyi ne kadar çok tekrar ederse kalıcılığı o kadar artar ve öğrenilecek konu hakkında yatkınlık oluşturur. Tekrar sayısı artış gösterdikçe öğrenme düzeyinde ilerlemeler kaydedilir. Tekrarın sıkıcı olmamasına önem gösterilmelidir. Bunun için de ödüllendirme kullanılabilir.

Okul Başarısını Etkileyen Faktörler

Öğrencinin;

 • Zekâ düzeyi,
 • Sosyal olgunluk düzeyi,
 • Duygusal ve ruhsal özellikleri,
 • Bedensel gelişimi

Ailenin;

 • Eğitim ve disiplin anlayışı,
 • Okuma ve öğrenme motivasyonu,
 • Anne babanın tutum ve davranışları

Okul Ortamı;

 • Öğretmenin tutum ve davranışları,
 • Ders programı
 • Öğretim yöntemleri

Tüm bunlar tam olmadığında okul ve sınav dikkati olumsuz yönde etkilenecektir.

Okulda ve Sınavda Dikkati Etkileyen En Önemli Etmen Nedir?

Aile. Kesinlikle bu sorunun cevabı ailedir. Ailenin bireye karşı tutumu bireyde olumlu ya da olumsuz sonuçlar doğurabilir ve bu bireyin dikkati için son derece önemlidir. Eğer aileden motive edici şeyler duymuyorsa birey psikolojik olarak bir çöküntü yaşayabilir. Bu çöküntü ise dikkatte dağılmaya yol açar.

Sınavlara girmeden evvel yapılan sporlar, mutlu edici aktiviteler bireyin dikkati için olumlu yönde etki bırakır. Olumlu etkilerin sonucunda ise güzel başarılar elde edilir. Başarılı oldukça motivasyonu artacağı için bireyin dikkati de fazla etkilenmeyecektir.

Dikkat kolay dağılabilir fakat kontrol edilebilir. Kontrol etmek de bireyin elindedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *