Tue. Feb 27th, 2024

Blog Rehberlik

Gelecek Yolunda Rehberlik

Sosyal Medyanın Zararları

Gelecek Yolunda Rehberlik

İnternet üzerinden görüntülü ve sesli paylaşımların etkin olarak kullanıldığı platform olan, sosyal medya, toplumsal ilişkilerin boyutlarını sanal dünyanın sınırlarına doğru çekmeye devam ediyor.

Vazgeçilmez olarak algılanma düzeyi yıldan, yıla artarak ilerleyen sosyal medya iletişim modelinde faydalı yönlerinin olduğunu da atlamadan, sosyal medya zararları konusunun tartışılması önemlidir.  Dünya genelinde 5 kişinin 2’si internet üzerinden iletişim sağlarken, ülkemizde bu oran 5’te 4 oranı kadar ciddi bir değerlendirme seviyesine sahip.  Her iki kişiden birinin, sosyal medya hesabını aktif olarak kullandığı Türkiye’de birkaç yıl sonra herkesin mutlaka sosyal medya hesabı olmasını gerektirecek koşullarla karşı karşıyayız. Sosyal medyanın zararları düşüncesi 2006 yılında facebook platformunun hayatımıza girmesi ile başladı.   Belli başlıklar altında sosyal medyanın kişiler üstünde meydana getireceği zararları incelemek mümkündür.      
                                                                                               

1-Kimlik gelişimini geriletme tehlikesi   

Türlü kimlik sorunları yaşayan kişilerin özellikle ergen bireylerin, kendilerinde varsaydıkları olumsuzlukları saklayarak farklı bir kişilik modeli üzerinden kendilerini soysal medyada var etmeleri, ilerleyen yıllarda bu davranışlarının alışkanlık haline dönüşme tehlikesini doğuracaktır. Sonucu ciddi kişilik bozukluğu rahatsızlıkları olan bu süreçte kendine değer verme ve öz saygı kavramları bu düşünceye sahip bireylere etkili yollardan aktarılabilirse; bu sorunların hastalık boyutuna ulaşması engellenebilir. Sosyal medyanın zararları içerisinde en sık zikredilen kimlik gelişimini geriletme tehlikesi basit çözüm yollarıyla aşılabilecek bir problemdir.                                                                                         

2- Özel duyguların körelmesi

İç dengesini sağlamaktaki en önemli alanı olan manevi duygularına sosyal medya üzerinden tam bir bombardıman yağdırıldığı söylenebilir. Özel duyguların körelmesi olarak ifade edilebilecek bu tanım, her şeyin aleni ve teşhir boyutunda yaşandığı sosyal medya platformunda, zamanla davranışların kişilerin ayıp ve yasak gibi manevi sınırları aşmasına neden olacağından, ciddi ruhsal problemler ile karşılaşılması kaçınılmazdır. Özellikle gizli kalması ehemmiyet arz eden konuların ortak paylaşımlarda dolaşımı, bireyin iç dünyasını alt üst edecek ve altından tek başına kalkmayacağı psikolojik rahatsızlıklar yaşamasına sebep olacaktır.  

3-İstismar ve sömürü tehlikesi

İnsanların kendilerini rahatlıkla bir pencerenin arkasına saklayarak, başka biri gibi davranabildiği sosyal platformlar, özellikle ergenlik çağındaki çocuklar için çok tehlikeli bir yerdir. Beğenilme, dikkat çekme gibi duyguların yoğun olduğu ergenlik çağında, çocukların bu masum duygularını istismar edecek sahte kimlikli kişilerin tuzağına düşmesi, sosyal medya alanlarında an meselesidir. Bu konuda iletişim uzmanları, ebeveynlerin çok dikkatli olmalarını önemle hatırlatıyor.                                                                                                  

4-Yalnızlık problemi

İnsanların,  hayatın realitelerinden uzaklaşarak tamamen kurgusal bir düzlemde yaşamaları sonucu, sosyal medyanın zararları arasında ilk sırada sayabileceğimiz, yalnızlaşma tehlikesi ortaya çıkmış demektir.  Sanal dünyada geçirilen zamanların artması sonucu içine kapanan bireyin yalnızlık duygusuna düşmesi neticesinde, çok ciddi ruhsal problemlerin ortaya çıkması kaçınılmaz olacaktır.               

Tüm bunlara ek olarak hareketsizliğin, obezite gibi sağlık problemlerine yol açması, sosyal medya zararları arasında sıkça dile getirilir.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *