Cum. Ara 3rd, 2021

Rehberlik Online

Gelecek Yolunda Rehberlik

Bilgiye erişememe

Nomofobi kelimesi İngilizce “no-mobile-phone-phobia” kelimelerinin kısaltılmasıyla oluşturulmuştur. Nomofobi, bireyin mobil cihazına erişemediğinde veya mobil cihaz aracılığıyla iletişim kuramadığında yaşadığı akılcı...