Fri. Dec 9th, 2022

My CMS

Gelecek Yolunda Rehberlik

Rehberlik

Rehberlik bölümünde, bu alandaki temel bilgi ve belgelerin paylaşımı yapılmaktadır. Rehber öğretmenlerin ve PDR öğrencilerinin işine yarayacak birçok içerik de bu bölüm altında sizlerle paylaşılmaya devam etmektedir.

Nomofobi kelimesi İngilizce “no-mobile-phone-phobia” kelimelerinin kısaltılmasıyla oluşturulmuştur. Nomofobi, bireyin mobil cihazına erişemediğinde veya mobil cihaz aracılığıyla iletişim kuramadığında yaşadığı akılcı...