Sun. Jun 23rd, 2024

Blog Rehberlik

Gelecek Yolunda Rehberlik

Tek Çocuk Sorun Mu?

Gelecek Yolunda Rehberlik

Günümüz dünya koşullarında çiftlerin çocuk konusundaki çekimser tutumları tek çocuk kavramının hızla yayılmasına neden oldu.

Neredeyse çocuk sahibi olmanın sorumluluğunu yerine getiremeyeceğini düşünen çiftler, tek çocukta sınırlı kalarak, aile içi ilişkilerine, tek çocuk sorun mu? Sorusunun eklenmesine neden olmuşlardır. Bunun temel sebebi ise uzman hekimlere göre çalışma hayatının zorlukları. Çalışan anne baba çocuğuna yeterli zaman ayıramayacağını düşünerek bu konuda kendilerini sınırlamayı tercih ediyor.

Aile bağlarının zayıflaması ile kendi kabuğuna çekilen çekirdek aile içerisinde, artık büyük kardeş varsa, küçük kardeşe o bakmaya başlamıştır.  Bakıcıya emanet edilen çocukların yeteri kadar güvende olmadığı yaygın bir düşünce olduğundan, eşler çocuk yapma konusunda çekimser kalmaya devam edecek gibidirler.

Her çocuk eşsizdir.        

Başka bir bakıcıya emanet edilen çocuğun gerekli terbiye ve değer yargılarında eksiklikler yaşayacağı tüm pedagogların ortak görüşüdür. Her çocuk eşsizdir diye güzel bir söz vardır. Tek çocuk olmanın avantajlarını sıralamak gerekirse;  en bilinen sıralama şöyledir;                                                             

  1. Anne babanın tüm ilgi ve sevgisini doyasıya yaşarlar.                                                                                                
  2. Ebeveynlerinin tüm dikkatini üzerilerine aldıklarından, çok daha aktif gelişim süreci yaşarlar.                            
  3. Kardeşleri olmadığından anne babanın davranışlarına odaklanarak, tertip ve düzen konusunda oldukça başarılı bir tavır sergilerler.                                                                                                                                                   
  4. Tek olan çocuk, sıkılmadan vaktini geçirmek isteyeceğinden; kitap okuma gibi zihinsel aktivitelere oldukça fazla zaman ayırabilir. Bu da eğitim hayatlarında önemli başarılar elde etmelerine sebep olacaktır.           

Dayanışma duygusu eksik kalır.

Tek çocuk, kardeş duyguları yaşayamadığından kardeşler arası dayanışma duygusu eksik kalır. Avantajlı yanları olan tek çocuk için dezavantajlı yanları da sıralayabiliriz bunlar şöyledir:                                     

  1. Grup faaliyetlerinde nasıl davranması gerektiği bilemeyebilirler. Anne baba ilgi dairesinde yetiştiklerinden her aktivitede onların olmasını isterler.                                                                                                                           
  2. Çocuksu aksaklıkların yaşanmasında katı tutum sergileyerek,  arkadaşları ile anlaşmazlık içine düşebilirler.                                                                                                                                                                
  3. Duygularını çevreleriyle paylaşmakta zorluk çekerler. Bazı tutumları paylaşmayı bilmediklerinden cimri olarak algılanmalarına sebep olabilir.                                                                                                                      
  4. İçine kapanarak duygu ve düşüncelerini ifade etmeme durumu tek çocuklarda sıklıkla görülmektedir. Kardeş eksikliğinin en fazla yaşandığı durum budur diyebiliriz.  Anne babaları ile yaşadıkları duygu paylaşımlarının, kardeşleri ile olan iletişimin yerini tutamayacağı muhakkaktır.                                   


Sıkı arkadaşlıklar faydalı olacaktır.

Gerek çok kardeşli çocuklar, gerekse tek çocuklar,  iyi belirlenmiş yetişme modellerinde olumlu olgunlaşma sürecine erişebilirler. Bu konuda anne ve babaların sağlayacağı olanaklar, hayati önem arz eder. Tabii bu aşırı koruma ve sakınma gibi yanlış tutumlara yol açmamalıdır. Tek çocukların kardeşlik duygularının getirdiği dayanışma duygusunu yaşamasında sıkı arkadaşlıklar faydalı olacaktır.

Arkadaşları ile geçirdiği zamanlarda güçlü duygular ile tanışan çocuk bu tür olumlu duyguların benliğinde ait olan yerlere oturmasını sağlayarak, gelişim sürecinde karşılaşabileceği yalnızlık duygusunu yenmekte önemli bir avantaj elde edecektir. Tek çocuk sorun mu? diye düşünen anne babaların, bu tavsiyelere kulak vermeleri oldukça önemlidir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *