Tue. Jul 23rd, 2024

Blog Rehberlik

Gelecek Yolunda Rehberlik

Uzaktan Eğitim Sürecinde Ebeveyn ve Çocuk İlişkisi

Gelecek Yolunda Rehberlik

Eğitim öğretim denilince artık eskiye nazaran sınıfta sıralarda öğrenim gören çocuklar yerine, bilgisayar, tablet veya telefon başında uzaktan eğitime adapte olmaya çalışan çocuklar akla geliyor. Aslında ebeveynler de tıpkı çocuklar gibi bu sürece uyum sağlamaya çalışıyorlar. İçinde bulunduğumuz bu süreçte ebeveynlerden bir öğretmen gibi davranmaları bekleniyor ve bu da çocuk ve ebeveyn arasındaki ilişkiyi oldukça etkiliyor.

            Yakın zamanda değişen eğitim modelinden dolayı çocuklar zaman zaman strese girebiliyor. Yaşanan bu değişimden ve belirsizliklerden dolayı kaygılı ve endişeli hissedebiliyorlar. Bu gibi durumlar da çocukların derslere daha az ilgi gösteren ve olumsuz davranışlar sergileyen bireyler haline gelmelerine neden olabiliyor.

            Bununla beraber ekran başında anlatılan konuları anlayamamak, verilen ödevlerin zor olması ve öğrencilerin bunları yapmaktan kaçması çocukları daha da gergin ve stresli hale getirebiliyor. Aileler ise bu durumu çocuklarının asileşmesi, onları dinlememeleri ya da sorumsuzlaşmaları şeklinde değerlendirebiliyorlar. Fakat bu durum çocukların derslerde yaşadığı sorunlardan kaynaklı ailesine göstermeye çalıştığı bir yardım mesajı olabilir.

            Hem çocuğun hem de ebeveynin evde sosyal izolasyon sağlamaya çalıştığı bu dönemde, yüz yüze olarak diğer kişilerle görüşülemediği için bu durum strese neden olabiliyor. Bunu aşabilmek adına birtakım şeyler yapılabilir.

Çocukların Uzaktan Eğitim Sürecinden En Etkili ve Verimli Biçimde Yararlanmaları İçin Bazı İpuçları

 • İlk aşamada şunu belirtmek gerekir ki; ev ortamının okula dönüşmesi çocuklar için anlaşılması ve kabullenilmesi güç bir durum olabilir. Bunun geçici bir süreç olduğunu hatırlatmak gerekir.
 • Çocuklara şu an neden bu eğitimi almak durumunda olduklarını açıkça anlatmak, zihinlerini netleştirecektir. Dersin başına oturmamakta direnen, bunun gerçek ders olmadığını söyleyen çocuklara önemli bir nedenle derslerin bir süre böyle yapılacağını, bunun gerçekten okul olduğunu ve ciddiye alınması gerektiğini uygun bir dille ve yaşına uygun olarak anlatmak gerekir.
 • Yeni düzenlerine hemen alışmakta zorluk yaşayan çocuklar olabilir. Onlara zaman tanıyın. Neye ihtiyaç duyduklarını sormaktan ve uygulanması mümkün öneriler ise yerine getirmekten çekinmeyin. 
 • Ders saatlerine göre gün içindeki zamanlarını programlayın; yarım saat ders, yarım saat okuma, bir saat dinlenme gibi bir program yapmak, çocuğun sınırlarını bilmesini sağlar.
 • Uzaktan eğitim süreci esnasında mümkün olduğunca sessiz bir ortam ve dersi dinlemelerini sağlayacak fiziksel koşulları sağlayın.
 • Ders içeriklerinin aralarında kalkıp hareket etmesi, isterse kısa bir oyun, dans gibi aktivitelerle bir mola vermesi motivasyonunu arttırmada etkili olabilir.
 • Her günün sonunda programa uymasını takip edip ödüllendirmek, hafta bitiminde ise birlikte hedeflere ulaşma durumunu gözden geçirmek, motivasyonunu canlı tutmasına yardımcı olur.
 • Yeni düzenlerine hemen alışmakta zorluk yaşayan çocuklar olabilir. Onlara zaman tanıyın. Neye ihtiyaç duyduklarını sormaktan ve uygulanması mümkün öneriler ise yerine getirmekten çekinmeyin.
 • Öğretmen – ebeveyn rolünü üstlenmek çoğunlukla kişinin yorgun ve kararsız hissetmesine neden olabiliyor. Ancak ilk hedef çocuğa karşı sevgi ve şefkatle yaklaşan ebeveyn rolünü ön planda tutarak bunu çocuğa da fark ettirmek olmalıdır. Bu sayede öğretmen-ebeveyn gerçek ebeveyn rolünü unutmamış olacak ve çocuğun sürekli disiplin altında olmadığını hissedecektir.
 • Ebeveynin tutarlı bir ders programı yapması çocuğun günlük olarak yapması gerekenleri fark etmesine ve okulda olduğu gibi evde de eğitim zamanında olduğunu fark etmesine yardımcı olur.
 • Ebeveynin çocuğa pozitif ve cesaretlendirici şekilde davranması uzaktan eğitimde en önemli etkilerden biridir. Ebeveyn çocuğun başarısını kutlamak ve övmek için, tıpkı normal eğitim sürecinde olduğu gibi uzaktan eğitim sürecinde de öğrencinin yaptığı ödevleri veya resimleri buzdolabına asmak gibi eylemlerde bulunabilir. Böylece çocuğun başarı hissi artabilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *