Mon. Apr 15th, 2024

Blog Rehberlik

Gelecek Yolunda Rehberlik

Verimli Ders Çalışmayı Engelleyici Unsurlar: Tuzaklar Ve Hatalar

Gelecek Yolunda Rehberlik

Akademik anlamda başarılı olmak isteyen öğrencilerin verimli ders çalışma ve ders çalışma esnasında yapılan hatalar konusunda bilgili olması önemlidir. Birçok öğrenci ne kadar ders çalışırsa çalışsın istediği sonuca ulaşamadığından yakınmaktadır. Bunun altında yatan en önemli neden ders çalışma esnasında bazı hatalar ve tuzaklara düşmeleridir.

Elbette ki, her öğrenci gelişimsel açıdan birbirinden farklı olduğu için ders çalışmaya ayrılan vakit ve elde edilen başarı arasında da farklar olacaktır. Burada önemli olan husus her öğrencinin kendine en iyi gelen öğrenme yöntemlerini bilip bunları bir düzen ve plan içerisinde uygulamada başarılı olabilmesidir. Bu konuda başarı sağlayamayan bir öğrencinin ders çalışma konusunda bazı yanlışlarının olduğu söylenebilir. Önemli olan saatlerce masa başında oturup derse vakit ayırmak değildir. Gerçekten birkaç saatini derse ayırmak ve konsantre olarak sindire sindire çalışmak önemlidir.

Bir öğrencinin başarılı olabilmesi için ders çalışma konusunda düzenli ve istikrarlı olması ve bu dersleri nasıl çalışacağı hakkında bir fikrinin olması gerekmektedir. Etkili ve verimli ders çalışma kabaca yapılması gerekenler amaç belirlemek, plan yapmak, zamanı verimli kullanmak, uygun çalışma ortamı oluşturmaktır. Çoğu öğrenci bu hususlar konusunda yetersiz kalmaktadır ve ders çalışırken yaptıkları ufak tefek hataları fark edememektedir. Fakat yapılan bu hatalar ders çalışmada farkında olmadan büyük engellere yol açmaktadır ve öğrencinin bazı tuzaklara düşmesine yol açmaktadır. Bu tuzaklar ve hatalar, öğrencinin ders çalışma esnasında algısının kapanmasına, konuları verimli bir şekilde öğrenememeye ve ders çalışma sürecinin tamamen düzen anlamında bozulmasına yol açabilmektedir ve hatta öğrenci de isteksizlik bile uyandırabilmektedir. Dolayısıyla öğrenci, okuduğu cümleleri tekrar olmak üzere 10 kere daha okumak zorunda kalabilir. Bu durum öğrenmenin zayıflamasına ve zorlaşmasına yol açmaktadır. Dikkat dağınıklığı, çevre dağınıklığı, çalışırken bulunduğumuz pozisyonlar, öğrenmemizi ve çalışırken verim arttırmamızı oldukça etkilemektedir. 

Ders Çalışırken  Farkında Olmadan Yaptığınız Hatalar

 • Yanlış okul ya da alanda okumak.
 • Hedef belirlemeden çalışmak.
 • Plansız çalışmak ve zamanı düzensiz kullanmak.
 • Düzenli, sürekli ders çalışmamak.
 • Konuları biriktirerek sınavdan önceki son gün ders çalışma.
 • Zihnin açık olduğu sabah saatlerinde çalışmak yerine gece geç saatlerde ders çalışmak.
 • Yatarak, uzanarak, evin farklı yerlerinde, televizyon karşısında ve müzik dinleyerek ders çalışmak, çalışma verimliliğini azaltır.
 • Ders çalışırken çok ara vermek ya da başka şeylerle uğraşmak.
 • Öğretmen, ders sevme-sevmeme.
 • Dağınık bir kafayla ders çalışmak verimliliği azaltır.
 • Yorgunken, açken ve uykusuzken yapılan çalışmalar verimliliği düşürür.
 • Çalışma ortamının havalandırılmamış, temiz olmaması ve kalabalık olması ders çalışma verimini düşürür. Dikkatin toplanmasına ve odaklanmayı engellemektedir.
 • Önyargılar, korkular ve “zaten yapamıyorum”lar gibi bakış açıları derslerde başarılı olmamızı engeller. Aynı şekilde kendine çok güvenmek zaten yaparım demek. Kendine çok güvenmekte çalışmamayı ve yeteri kadar dersleri dikkate almamaya yol açar.
 • Sürekli başarısızlığın nedeni olarak başkalarını görmek ve kendine toz kondurmamak. Öğretmen anlatamıyor vb. şeylerle kendi eksikliğini örtmek.
 • Özellikle sayısal derslerde temel ve konu eksikliği sonraki öğrenmeleri olumsuz etkiler.
 • Konuyu tam öğrenmeden sadece soru çözerek konuyu öğrenmeye çalışmak doğru bir yöntem değildir.
 • Konuları, dersleri parça parça ve birbirinden kopuk görmek.
 • Neden sonuç bağlantısını kurmadan ders çalışma. Çünkü birçok dersin konu içerikleri birbirleriyle bağlantılıdır.
 • Çalışılan dersi tam anlamamak yorum yapmamak ve örneklememek; hem öğrenmede kalıcılık sağlamaz hem çabuk unutturur.
 • Zihni tekrar yapmama.
 • Anlamadan öğrenmeden not tutma ya da yazılanları tekrar yazma.
 • Ders çalışırken tek tip kalem kullanma özellikle matematik, geometri gibi içinde şekiller, semboller derslerin çözümlerinde renkli kalemler kullanmak ve ayrıntıları sırasıyla belirtmek daha iyi bir çalışma sağlayabilir. Özellikle konuları anlamaya çalışırken renkli kalemlerin kullanılması öğrencinin faydasına olacaktır.
 • Ders çalışırken sosyal medyadan kopamama, meşgul olma ders çalışma sürecine ket vurabilmektedir. Bu durumda mümkün olduğunca telefon uzakta ve kapalı durumda olursa çalışma daha verimli geçecektir.